Motif: 81. Messenger: bringing news to poet - of patron’s death etc.

25 entries matched

73. A fhir tainig re tasg mBriain $
136. A theachtaire thig on bhFrainc $
450. Cia na cinn-seo do-chiu a-niar $
505. Coir failte re fer do sgeil $
546. Cread i an aithris-se o Ath Cliath? $
730. Do athruigh sean ar siol gCuinn $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1079. Gradh fa thuaraim tugas d’Aodh $
1104. Innis sgeala a sgeith Donnchaidh $
1167. Is truagh sin a Chu-Chonnacht $
1187. Leaba carad i gCorcaigh $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1264. Mairg do chonnairc ceann Fhiachaidh $
1305. Maith an sgeul do sgaoil ‘nar miosg $
1326. Mallacht ort a fir na sgeal $
1332. Maraid fos fearta Coluim $
1430. Mor mo chuid do chumhaidh Taidhg $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1701. Sgeal tasgmhar do-rainig fa chriochaibh Fail $
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1894. Truagh na sgeil-se tig tar toinn $
1896. Truagh sin a dhreagain Doire $