Motif: 83. internal dating

36 entries matched

164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
357. Bronach Goill Bhanbha da eis $
441. Cia feasda as urra dhon eol $
461. Cia so chaoineas crioch Bhanbha $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
558. Crioch Osruidhe leith Laighean $
579. Cuiream suas seanchas Laighean $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
691. Dia sa saoghal le Siol gCuinn $
724. Dlighidh righeolus d’ollamh $
797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
843. Eisd re seanchas Siol gColla
844. Eisd red mholadh a Mheic De [al. Eistidh re moladh $
969. Fuair Eire adhbhar osnaidh $
1036. Galar bunaidh bas tSile $
1165. Is truagh cor chriche Banbha $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1276. Mairg frioth le furtacht Eirinn $
1302. Maith an sealad fuair Eire $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1350. Meinic laghduighthear Leath Cuinn $
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1446. Musgail do mhisneach a Bhanbha •$
1479. Neart gach tire ar Thir Conaill $
1493. Ni bean aonothruis Eire $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1509. Ni deireadh leoin do Leth Cuinn $
1569. O cheathrar gluaisid Gaoidhil $
1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1777. Tainig tairngire Chiarain $
1873. Trom an creacht ar Chrich Chonguil $
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh
1906. Tugadh an t-ar so ar Eirinn
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $