Manuscript: 830. Brit. Mus. Egerton 176

10 entries matched

309. Beannacht ag Baile na Corra $
474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $