Manuscript: 839. Cork Univ. Tix 1776

3 entries matched

1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1218. Lios Greine is Eamhain d’Ultaibh $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $