Motif: 85. Envoi: to patron’s spouse

286 entries matched

21. A bhraige ta i dTor London $
28. A chlu a-moigh ar Mhag Uidhir $
43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
59. A Eoghain ra haichneadh t’arm ag sluagh Fotla $
75. A fhir theid goTulaigh Moir $
76. A fhir theid i dTir Conaill $
88. A lamh dar bhean an beim sul $
99. A Mharta ceanglam connradh $
121. A shaith d’oighre i n-ionadh Bhriain $
150. A-nois molfam MagUidhir $
162. Adear mad Gall is Gaoidheal
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
197. Alainn claochlodh na Cairrge $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
209. An cumhall ceadna ag cloinn Eoghain $
220. An sith do rogha a rig Fionngall?
223. An tu a-ris a Raith Teamhrach? $
224. An tu ar gceadaithne a charrag? $
234. Annamh teach a ttreidhibh Leithbhir
264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
276. Athfhas freimhe clann Carrthaigh $
288. Beag mhaireas dar ndeaghdaoinibh $
289. Beag mhaireas do mhacraidh Gaoidheal $
290. Beag nach lor a luaidhim dhe (aceph.) $
298. Bean a-nois chabhras chrich Meadhbha $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
314. Beannacht duit a Dhaibhi Oig $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
326. Beir eolus duinn a Dhomhnaill $
329. Beireadh easaonta d’fhuil Cein $
332. Bennacht De go m’dhaingen-si $
343. Branaigh ar clu os cloinn Neill $
351. Brian a-nois do-nim do Mhaghnus $
353. Briathra cogaid ‘gon cath Laigneach $
355. Briseadh riaghla romholta $
361. Buaidh n-egna ar Fhreimh rioghUidhir $
364. Buaidh thighearna ar thoiseachaibh $
393. Cathaigh red mheanma a mhic Briain $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
403. Ceannas na feile ag fuil Fheidhlim $
405. Ceard aithreamhail eineach Gaodhal $
419. Cia a-deir nar mealladh Maghnus $
420. Cia a-nois ‘ga n-oilter an t-enech $
421. Cia a-nois da gcreidid Clann Eachach $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
424. Cia an chuirt-se ‘s an caislean mor $
430. Cia as mo comaoin ar chloinn Neill $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
436. Cia chosnas buanacht Banba $
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
449. Cia meise no an mac-sa Seaain? $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
458. Cia rer fuirghedh feis Teamhra $
472. Cion suirghe ag Eirinn ar Aodh $
473. Cionnaim a-nois cia ar gcara (or “Fionnam anois? $
474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
481. Cionnas iocthar sead suirghe? $
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
496. Clu oirbeart uaislighes neach $
503. Coir Connacht ar chath Laighean $
514. Comhfada a re is raith Ui Chaoimh $
520. Cor testa ga maoine as (mo) ? (aceph.) $
527. Craobh eolais an oinigh Aodh $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
545. Cread fuarais orm a Aoidh? $
557. Crioch gach neithe dol re naduir $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
571. Cuimhnigh a Mhaire an connradh do ceangla $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
590. D’uaislibh taiseach Banba Brian $
603. Da mhac rugadh do righ Chonnacht $
613. Daerg [ ] imrid Frangc $
616. Dair tre abhaill abhall tre choll / al. Cionnus rachad...
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
625. Daor ceannuighthear clu gaisgeadh $
632. Deacair cur i n-aghaidh gach enduine $
636. Deacair gan oirbheart ionnradh na huaisleac- $
641. Deacair teacht re trean Barrach $
642. Dead niamhghlan mar fhras neamhonn $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
646. Deana coimhne a Chaisil Chuirc [*D’eis Burcach.. $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
666. Deireadh flaithis ag fein Gall $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
680. Dia do bheatha a Thaidhg mhic Thaidhg $
693. Dileas gach eanduine a eidhreacht $
701. Diol tnutha teisd rioghurraidh $
707. Diomghach Eire d’fhuil Conaill $
711. Dion gaoidheal ar Gabhail Ragnuill $
714. Dioth cruidh coire Tomas $
717. Dleaghair cunnradh do chomhall $
719. Dlighidh coire cnaimh $
725. Dlighim ioc as m’fhearacht graidh (or ‘fearsacht’) $
734. Do bheannaigh Dia dun meicc Piarais $
738. Do bhriseadh riaghail riogh Sacsann $
739. Do bhriseas bearna ar Bhrian $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
763. Do fhoir Dia dobron O mBriuin $
767. Do ghean seanchas ar fhuil Fhiachaidh $
770. Do horadh ainm an einigh $
777. Do mheallais m’annsa a fhir graidh $
779. Do mhinigh Dia na deich n-aithne $
785. Do reir gach crainn tig a thoraidh $
788. Do sguir cogadh criche Fanad $
791. Do thogh me maicne Domhnuill $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
802. Doirbh riaghladh reime flatha
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
813. Duine deighmhisneach Daibhioth $
819. Dursan nach maireann mac Briain $
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
830. Easga an oinigh san aird toir $
838. Eireochar fos le Clainn gColla
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
873. Fada ataim gan bogha $
884. Fada Fanaid re rath riogh $
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
890. Fada is mna maithi mna Mumhan $
907. Fada theid teisd an oinigh $
909. Fadogh ar ghriosaigh gnaoi Neill $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
931. Feidhm flatha feitheamh einigh
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
948. Foghlaidh a chruidh clu Filib $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
956. Folt Eimhire ar inghin mBriain $
959. Foraois eiges Innsi Gall $
962. Formad ag cach re clu Muiris $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
973. Fuarais th’iarraidh a Eire $
976. Fuaras cara ar sgath na sgeile $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
982. Fuaras mo rogha theach mhor $
983. Fuaras nochar uaibhreach oigmhear $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
996. Fuilngidh bhur lean a Leath Cuinn $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1013. Gabh mo chosaoid a Chormuic $
1022. Gabhaidh mo shuirghe a Shior Lucais $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1030. Gach fonn go Feraibh Muighe $
1047. Geabh do mhunudh a mheic bhaoith $
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1053. Geall re hiarlacht ainm baruin $
1054. Geall re hinbhe oighreacht Fhinn $
1058. Geall].......Francaigh $
1072. Gluais a theachtaire teid siar $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1099. Inghean Bhasga na mbas mbog $ see Coill athfhais
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1125. Iongaibh thu orm a Iarla $
1131. Ionmhain an laoidh leaghthar sunn $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1181. Lair do ghabhas do ghroigh Neill $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1196. Leannan graidh chliar an chruine (aceph) $
1198. Leannan na saoithe...(frag.)
1202. Leath re Fodla fuil Uidhir $
1211. Leitheid Almhan i nUltaibh $
1212. Leo fein cuirid Clann Iotha $
1269. Mairg do ni deimhin d’a dhoigh $
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1335. Marthain t’anma duit a Dhomhnaill $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1342. Mealladh iomlaoide ar Eirinn $
1351. Meisi ar th’fhaosaimh a Airt Ruaidh $
1352. Meisneach maith a mac Aodha $
1355. Millte Eire d’imtnuth Ghaoidheal $
1356. Minic frith Eire a hEamhain $
1357. Mionn saoirbhreitheamh Sir Duimnic $
1359. Misde mh’innmhe mh’fad o Shaidhbh $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1375. Mna tar muir maith re Gaoidhil $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1384. Mo iona diol eanchuigidh Aodh $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1420. Mor do mhill aoibhneas Eireann $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1428. Mor loiteas lot na laimhe $
1449. Na biodh atuirse ar fhuil Chein $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1483. Nell longphuirt os Loch Eachach $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1491. Ni beag an leansa ar Leath Cuinn $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1505. Ni d’ainbhfios mealltar mac Seaain $
1507. Ni deireadh d’anbhuain Eireann.Ni he crioch ..
1508. Ni deireadh d’anbhuain Eireann/ Crioch Gaoidheal.. $
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1534. Ni i n-aisgidh frioth flaitheas Neill $
1536. Ni leis fein a bfaghann Aodh $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1553. Ni teid an eigean i n-aisgidh $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1563. Nior bhaidh teine Teallaigh Eachach $
1568. Nodlaig do chuamair don Chraoibh $
1571. O mnaibh ainmnighthear Eire $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1583. Oirbheartach anois neart Cuircneach $
1612. Racha me dom aithne d’Enri $
1613. Racha me shur mo shealbha $
1616. Rachad lem bheannacht go Brian $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1623. Re lan os ceann Chonnachtach $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1639. Rob soraidh an sead-sa soir $
1647. Roinn leithe air anbhuain Eireann $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1654. Rug cabhair ar Chlar mBanbha $
1658. Rug cosnamh ar chrich Midhe $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1663. Rugas ainbreith ar Fheilim $
1671. Saor an cineadh clann Onchon $
1696. Sgaradh re Daibhidh a doigh $
1709. Siobhan Mughar marbhas gaoith $
1710. Siobhlach ar cheilibh Crioch Branach $
1723. Slan fad’ theachd a Thuir Airtigh
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1751. T’aire riot a ri Doire $
1754. T...C... catha gall/ni bi treisi ach do tamall[acep
1762. Tabhram tuis cuarda d’O Caoimh $
1767. Taghaim Tomas ragha is roghradh gacha hogmhna $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1786. Tamhan siothchana Sior Teaboid
1788. Tanag d’Fhanaid an einigh $
1790. Tarla d’Fhionn a aithghin sonn $ al. Coill athfais (.....)
1792. Tarraidh tuiseal tir Luigheach $
1795. Teach ceolmhar ‘na bhfaghthar fion $
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1799. Teach n-oil gach bruighean n-a bhaile (aceph. $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
1830. Tnuth Laighean re laimh gConaill $
1837. Toghaim leannan do Leith Cuinn $
1844. Tosach fortuin fuair Domhnall $
1845. Tosach inmhe oirbheartas $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1927. Tuirseach mise d’eis Fhiachaidh $
1939. Uaisle a chach ceineal mBreanainn $
1940. Uaisle cinidh Clann tShuibhne $
1946. Uasal fearontas Fearghail $
1952. Uirrim Fodhla ag enduine $
1953. Urra ag oighreacht Eireamhoin $
1955. Ursa an chogaidh crioch Laighean $