Motif: 88. Imagery to describe patron: e.g. ‘key to lock of door’, ‘full moon of hospitality’, ‘well of generosity’ etc.

368 entries matched

43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
48. A dhuin thios ata it éanar $
58. A Eamoinn an agad fein $
82. A Ghearoid deana mo dhail $
84. A hogaibh eirgheas fine $
100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
103. A mhic gur meala t’arma $
115. A Nioclais nocht an chlairseach $
133. A theachtaire theid ar sliabh $
148. A-nois do criochnuigheadh cearchall na crodh- $
150. A-nois molfam MagUidhir $
161. Ad chiu neall neamhdha os an raon $
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
180. Ainmnigh ria ccach ceann a ccionn (aceph.)
185. Aisling ad-chonnairc Cormac $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
193. Aithnigh an gcrich-se a Chlann Neill $
197. Alainn claochlodh na Cairrge $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
201. An ail libh seanchas Siol gCein $
203. An beo dh’einneach do’n fhuil riogh $
206. An choisgeim-si aigceann Laighneach $
235. Aoibhinn an la-sa i Lunnainn $
249. Ar iasacht fhuaras Aonghus $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
257. Arduigh do mheanma a Mhurchaidh $
259. As fein braittear (an) companach $
264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
272. Atam i gcas idir dha chomhairle $
274. Atam ionchora re hAodh $
276. Athfhas freimhe clann Carrthaigh $
283. Beach eolais na heigse Aodh $
296. Beag nar saruigheadh Siol Neill $
300. Bean chaite cheardcha an ghaisgidh $
301. Bean da chumhadh crioch Ealla $
302. Bean da chumhadh Cruacha Aoi $
307. Bean os mhnaibh caich Cailleach De $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
334. Bi id mhusgladh a mhic Aonghais $
336. Bile fosga criche Fail $
338. Biodh aire ag Ultaibh ar Aodh $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
354. Briocht na seirce i ndiaidh Eoin $
363. Buaidh ridhamhna air Raghnallcuibh $
367. Buaine ina a aois iomradh Taidhg $
372. Buidheach me do Mhag Uidhir $
378. Ca mheid ngabail fuair Eire ?
379. Ca sioth don cheol do chuala $
389. Caointear feasda clann Ui Chaoimh $
395. Ceana Aodha an fhabhraidh mhoill $
400. Ceann na rioghraidhe ri Uladh $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
422. Cia a-nois fheithmheas d’iath Laighion $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
424. Cia an chuirt-se ‘s an caislean mor $
426. Cia an saoi le seinntear an chruit $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
433. Cia as urra d’ainm an iarthair $
442. Cia fhiorfas fuighle na bhfadh $
444. Cia ghabhas re guais Chonnacht $
447. Cia lear muineadh Maol Mhuire? $
448. Cia meise a mheic an Chalbhaigh? $
449. Cia meise no an mac-sa Seaain? $
450. Cia na cinn-seo do-chiu a-niar $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
456. Cia re gcuirfinn sead suirghe? $
457. Cia rer fhailtigh Inis Fail? $
462. Cia thagras Eire re hAodh $
467. Cian o d’ibheas digh ndearmaid $
470. Cinn duinn comhairle a Chormaic $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
479. Cionnas do-gheabhainn gradh Filib $
480. Cionnas frith fearann Luighne $
482. Cionnas meise a mheic Eoghain? $
491. Cliath mhinighthe ar mhaicne riogh $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
500. Coimhghe Criost fa Choin-Connacht $
501. Coin airdfhiaidhigh Clann Choileain $
504. Coir Dhe eadram is Uilliam $
505. Coir failte re fer do sgeil $
508. Coir suil le seasamh Gaoidheal $
510. Coisrigh a Chriosd cairbh Dhonnchaidh $
515. Comhla ratha run Fearghoil $
516. Conall cuingidh cloinne Neill/ mac dob uaisle $
532. Creacht gan leigheas lot Cruachan $
533. Cread a-nois fhuirgheas Eamonn? $
538. Cread do choisg cogadh Laighean? $
539. Cread do luaimnighe a Leith Chuinn? $
546. Cread i an aithris-se o Ath Cliath? $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
559. Crobhaing ochtar aicme Neill $
560. Croinn a hean-bun aicme Fergais $
562. Cuaine rioghna rug Eadan $
565. Cuid ronna a n-anbuain Eireann $
580. Cuirfead comaoin ar charaid $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
584. Cumha ceathrair do mheasg me $
588. D’fhior chogaidh comhailtear siothchain $
597. Da ghradh treigfead Maol Mordha $
607. Da rann deg mo dhuthracht d’Aodh $
609. Da roinn chomhthroma ar chrich Neill $
617. Dairt sonn da seoladh go Tadhg $
620. Damh fein choiglim an Chathair $
624. Daoine saora siol Colla $
632. Deacair cur i n-aghaidh gach enduine $
633. Deacair doigh as daghurraidh $
636. Deacair gan oirbheart ionnradh na huaisleac- $
638. Deacair iomlaoid chlann cConaill $
643. Dealbhfad do Chormaic mo cheidghres droig- $
644. Dealg athalaidh othras Taidhg $
655. Deanam coir a Chalbhaigh Ruaidh $
656. Deanam cunntas, a Chathail $
658. Deanam shiodh mbunaidh a Bhriain $
660. Dearbh do chumhacht a Chroch Naomh $
669. Deithfrigh chugainn a Chalbhaigh $
673. Dia do bheatha a bharr Chuircneach $
675. Dia do bheatha a mheic Mhaghnuis $
682. Dia do bheatha i n-adhbhuigh h’athar $
687. Dia do shoirbhiughadh Shior Lucais $
690. Dia libh a uaisle Eirionn $
692. Dileas breath do bhreith le seilbh $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
700. Diol tnuith Inis Eoghain
702. Diol toile caoinmheas Cormaic $
719. Dlighidh coire cnaimh $
727. Dlighthear dhiom cuimhne an Chalbhaigh $
745. Do cheinneochainn comann Goill
747. Do chiu meirghe chatha Cuinn $
751. Do chonnarc cheithre rabhaigh $
754. Do chuala fein fada o shoin $
760. Do dhuisgedh gaisgeadh Gaoidheal $
761. Do feachadh fulang Gaoidheal $
767. Do ghean seanchas ar fhuil Fhiachaidh $
770. Do horadh ainm an einigh $
775. Do mealladh cach no O Cearbhaill $
789. Do shlan uaim a Ath Seanaigh $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
798. Do turnadh treise Gaoidheal $
799. Docair cur le deanamh na daonachta $
800. Doibh fein creidid Clann tSuibhne $
801. Doirbh dar ceadseal cinneamhain tairngeartaigh $
802. Doirbh riaghladh reime flatha
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
823. Eadmhar mise fa mhac Sheain $
825. Eanchnu mogaill maicne Ruairc $
828. Earradh chumhadh um Chruachain $
830. Easga an oinigh san aird toir $
832. Easga lan os Laighneachaibh $
837. Eireannaigh fein Fionnlochlannaigh $
838. Eireochar fos le Clainn gColla
846. Eisd rem eagnach a fhir ghraidh $
855. Eistidh re Conall calma $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
871. Fada an turus tug Eamhuin $
877. Fada coir Fodhla ar Albain $
885. Fada go dtoir Triath Airtigh
889. Fada is inleantar lorg Uilliam $
894. Fada m’fhuireach o’m fhior graidh $
901. Fada re coimead clu Roisdeard $
904. Fada re hurchoid Eire $
905. Fada suil Eireann re hAodh $
908. Fada theid teisd Roghallach $
910. Faghaim ceart a chlann Eibhir $
913. Failte duit go crich Bhanba $ •
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
916. Faoillidh feasda fian Ghaoidheal $
920. Feach fein an obairsi, a Aodh $
926. Fearann cloidhimh crioch Bhanba $
934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
935. Fior mo mholadh ar mhac Domhnaill
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
941. Fogas cabhair do chrich Boirne $
943. Fogas fortacht don tir thuaidh $
944. Fogas fortuin don oige $
945. Fogas oirbheart d’aois linibh $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
957. Foraire Uladh ar Aodh $
964. Freamh na fioruaisle fuil Chein $
965. Freamha an chogaidh crioch Laighean $
968. Fuair Domhnall oighreacht an einigh $
969. Fuair Eire adhbhar osnaidh $
978. Fuaras iongnadh a fhir chumainn $
982. Fuaras mo rogha theach mhor $
984. Fuaras rogha na n-og mbrioghmhar $
987. Fuasgail mo cheasda a Chalbhaigh $
993. Fuigheall formaid fonn Sligidh $
994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
999. Fulang annroidh adhbhar soidh $
1001. Ga sealbh as fhearr ar Eas Ruaidh $
1002. Gabh a Bhriain liom fam lochtaibh $
1008. Gabh m’eagnach a Chu Chonnacht $
1013. Gabh mo chosaoid a Chormuic $
1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
1021. Gabh umat a Fheidhlimidh $
1025. Gabhaim mo dheich rainn san rian [al. Gabh...]
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1029. Gach ean mar a adhbha $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1050. Geall o Ulltaibh ag einfhear $
1062. Gearr go laibheora an Lia Fail (Lism.) $
1064. Gearr o Dhomhnaill deanamh leannain $
1076. Goin deise cailleas cluiche $
1080. Gradh mo chroidhei-se Cormac $
1082. Greas dearbhtha duan na Feirsde $
1084. Grian tsamhraidh teisd Tomhaltaigh $
1087. Gur mheala an t-armsa a Eamuinn $
1093. Iad fein chinneas ar Chlainn Neill $
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1096. Imir do chluiche a Chormaic $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1122. Iomdha uaisle ar iath Laighean $
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1140. Ionmhain triur tainig dom fhios $
1145. Irial codhnach chloinne hIr
1156. Is iad riamh as romho mil (aceph.) [al.Beag... ]$
1157. Is iongnadh mise a-muigh $
1160. Is mairg fhagas aithre mna/Ni mairg fhagas oidhre mn
1168. Is uaigneach duit a phuirt na bpriomhfhlaith •
1169. Isligh do mheanma a Mhaoilir $
1180. Labhram ar iongnadh Eireann $
1183. Lamh aoinfhir fhoirfeas i nEirinn $
1185. Lamh dhearg Eireann Uibh Eathach $
1191. Leanam siarana Siol Neill $
1192. Leanfad ar n-agra ar Fheilim $
1195. Leannain fileadh Siol Suibhne $
1197. Leannan na heigse i n-Ulltaibh $
1198. Leannan na saoithe...(frag.)
1206. Leig thort do thuirse a Shile $
1209. Leigidh dhamh mo Dhomhnall fein $
1210. Leis fein moltar Mag Uidhir $
1215. Liaigh mo thuirrsi tasg mo riogh $
1223. Lubhghort fineamhna fuil Ir $
1227. M’anam do sgar riomsa areir $
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1233. Maighean dioghla Druim Lighean $
1297. Maith an cairt ceannus na nGaoidheal $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1309. Maith Dia fa aisiog iomlan $
1313. Maith fear mar chach a Chormaic $
1320. Maith re sirleanmhain Siol mBriain $
1321. Maith trath do thoigheacht a Thaidhg $
1328. Manannan Fodla Fearghal $
1329. Manchaigh riamh ‘na Roimh einigh $
1336. Mathair chogaidh crioch Bhanbha $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1340. Me fein m’enbhraighe-se ar Aodh $
1350. Meinic laghduighthear Leath Cuinn $
1351. Meisi ar th’fhaosaimh a Airt Ruaidh $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1363. Mithid sin a mhaca Mileadh
1364. Mithidh creideamh do Chlainn Neill $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1375. Mna tar muir maith re Gaoidhil $
1379. Mo chara apsduil Filib $
1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
1389. Mo thruaighe mar ataoi, a Thulaigh $
1393. Mo-chean do-chonnarc a-reir $
1394. Mo-chean dod chuairt a Chalbhaigh $
1395. Mo-chean doit a Ghrainne gharbh $
1402. Mogheanair ghabhas cairde $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1411. Mor an lucht arthraigh Eire $
1413. Mor an t-ainm ollamh flatha $
1414. Mor antrom inse Banbha
1418. Mor coir chaich ar chrich Laighean $
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1433. Mor os gach bed bas an riogh $
1442. Muintir Fhiodhnach na mionn [al Clann Riocair
1444. Mur do thogh Seanchan mar so (aceph) $
1454. Na diult mh’ionmhuine a Fheilim $
1457. Na maith duinn t’fhiach a Enri $
1483. Nell longphuirt os Loch Eachach $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1488. Ni baoghal feasda fian Luighne $
1499. Ni chluinim guth Filib fos $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
1513. Ni doigh siogha Shiol cColla $
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1515. Ni dual cairde ar creich ngeimhil $
1518. Ni fa hindmhe is measta Mor $
1526. Ni gnath liaigh gan luach saothair $
1529. Ni hainimh oige i bhflaithibh $
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1533. Ni hinnmhe a-mhain mheallas rath (aceph.) $
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
1570. O Dhia dealbhthar gach oige $
1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1582. Oinioch Banbha a mBranachuibh $
1583. Oirbheartach anois neart Cuircneach $
1602. Ort mo cheisd a Chalbhaigh Ruaidh $
1603. Os me eolach as fherr air (aceph. Eolach mise $
1606. Pardhas Fodhla Fir Manach $
1612. Racha me dom aithne d’Enri $
1616. Rachad lem bheannacht go Brian $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1625. Realta Connacht clu Pilib $
1631. Righe Conaire ag cloinn Neill $
1632. Rioghacht ghaisgidh oighreacht Eoin $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1635. Riu feine is inghill Ultoigh $
1638. Rob soirbh gach sed aniodh do Niall $
1641. Rogha an chuaine Cu Chonnacht $
1649. Roinneam a chompain chloinn Bhriain $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1652. Roinnfead m’eigse re hArt Og $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1659. Rug eadrain ar iath nAlban $
1674. Saoth leamsa luighe Donnchuidh $
1680. Seabhaic d’airrghibh aicme Dubhghaill $
1705. Sgol gan oide an t-ord gaisgeadh $
1708. Sguirim feasta do chrunnchur Cathail $
1723. Slan fad’ theachd a Thuir Airtigh
1724. Slan fat fholcadh a Fhionnghuala $
1727. Slan o’n chogadh go dtillidh mo thighearna $
1734. Soirbh bhur dtoisg a Thriath Siuire $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
1743. Suirgheach Cruacha re clu Taidhg $
1744. Suirgheach Manchaigh re mac righ $
1745. Suirgheach me le Mac Donnchaidh $
1752. T’aire riot a Riocaird Oig $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1765. Tadhg triath os na trenfhearaibh $
1768. Tainig adhbhar mo thuirse $
1771. Tainig anam i nEirinn $
1776. Tainig san cluiche ag Cormac $
1785. Taisdil mhionca or siabhradh sionn $
1786. Tamhan siothchana Sior Teaboid
1787. Tanag adhaigh go hEas Caoile $
1790. Tarla d’Fhionn a aithghin sonn $ al. Coill athfais (.....)
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1805. Teallach coisreagtha chriche Bharrach $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1810. Teallach flaithis fine Caoimh $
1817. Teasda eochair ghlais Ghaedheal $
1820. Teid Aodh d’oirbheart is d’airimh $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1831. Tobar fireinigh Fir Mhanach $
1832. Togaibh do chroidhe a Chormaic $
1837. Toghaim leannan do Leith Cuinn $
1849. Trean riogh uaisligheas ollam $
1850. Treig do ghruaim an uairsi a Shaera •
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
1867. Triall gach einfhir go cuirt dTeaboid $
1869. Triar do thoghas os iath Mogha $
1873. Trom an creacht ar Chrich Chonguil $
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh
1879. Truagh an sgeal-so linn da luadh $
1889. Truagh liom Maire agus Mairghreag $
1890. Truagh liom-sa a chompain do chor (al. ‘liomsa’) $
1891. Truagh m’aisder go hArd Sratha $
1905. Tug t’aire riom a ri Gaoidheal $
1911. Tugadh oirne easbhaidh mhor $
1924. Tuile rabharta rath deise $
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •