Motif: 90. Eulogy and/or description of patron’s clothes

31 entries matched

10. A bhean do bhi san Bheithil $
57. A dhuine na heaslainte $
66. A fhir ghlacas a ghalldacht $
71. A fhir na suidh ar in sith $
163. Aderar easbacc... $
186. Aisling ad-chonnairc o chianaibh $
216. An mbearthaoi dha uair Eimhir $
380. Ca talamh dhuit a bhrathair $
427. Cia an t-ainm is mo no an mhormhaith
437. Cia chosnas clann Dalaigh $
440. Cia don phleid as ceann uidhe $
453. Cia re bhfailtigh fian Eirne? $
667. Deise chatha chinn Ghaoidhiol $
836. Eire trom trillse Saidhbhe $
911. Faidh breagach an saoghalso ‘sna humhlaigh •
956. Folt Eimhire ar inghin mBriain $
1037. Gaoidhil meallta no mac Neill $
1075. Go meala a Chathail do chrios
1128. Iongnadh [eachtra?] is me ar ndeaghailt •
1204. Leig dod bhaois a bhean an sgathain $
1281. Mairg nach isligheann e fein $
1386. Mo leaba fein dhamh a Dhonnchaidh $
1477. Neall mna sithe sunn a-reir $
1490. Ni bas ach deaghailt re Dia $
1732. Sluagh seisir tainig dom thig $
1761. Tabhram an Chaisg ar Chathal $
1769. Tainig an Chroibhdhearg go Cruachain $
1796. Teach da rioghan raith Caisil $
1854. Tri ceoil do thog as mo thathamh me areir
1925. Tuirseach dham ag eirghe lae $
1948. Uch is mise an giolla mor $