Manuscript: 927. R.I.A. no. 570 (23 / Q / 1) 1794-

11 entries matched

309. Beannacht ag Baile na Corra $
474. Cionnas a-ta an treabh-so as-toigh? $
689. Dia libh a laochradh Gaodhal $
847. Eisd rem fhailte-se a Fheilim $
864. Fa’n raith imrid aicme Ir $
914. Failte rod a Bhriain Ui Bhroin $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
1086. Guidhim Dia mor - mo lon is mo liaigh
1123. Iomdha uirrim ag Cloinn Chathaoir $
1365. Mithidh cuairt i gceann Fhiacha $
1404. Moirsheisear laoch lingeas troid $