Motif: 93. Qualities of patron’s character: generosity, hospitality (see also section on poets); bravery, fierceness (see also section on war); justice (see also section on kingship); piety, prudence etc.

190 entries matched

43. A crodh o’n Midhe fa thuairim mo thighearna $
100. A Mheic Dhubhghaill tuar acain $
117. A phaidrin do dhuisg mo dhear $
119. A sgribhinn luigheas tar lear $
124. A Shiobhan daingnigh ar ndail $
139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
143. A-noir ghabhus in gaisgeadh $
148. A-nois do criochnuigheadh cearchall na crodh- $
152. A-nois tanaig Aodh Eangach $
156. Ab fioraonda cian (or fada) o shoin $
164. Adhbhal anadh na nGaoidheal $
165. Adhbhar beadhga bas deisi $
167. Ag so an chomairce a Chormaic $
200. Amhghar bisigh bas flatha $
248. Ar ghuth einfhir anaid Breifnigh $
254. Ar sliocht trir ataid Gaoidhil $
259. As fein braittear (an) companach $
264. Ata Dia ag dion an Mhointigh $
269. Ata sunn senchas Mu-ain $
287. Beag mac Big on Beag mac Big $
298. Bean a-nois chabhras chrich Meadhbha $
311. Beannacht ar anmain Uilliam $
312. Beannacht chugaibh a Chalbhaigh $
313. Beannacht don ti do mhuin Murchadh $
314. Beannacht duit a Dhaibhi Oig $
316. Beannacht uaim-se go hAilin $
352. Brian O Ruairc mo rogha leannan $
354. Briocht na seirce i ndiaidh Eoin $
362. Buaidh n-espuic ar Ardachad
363. Buaidh ridhamhna air Raghnallcuibh $
370. Buan an raith seo ar righ Cluana $
371. Buan go sona Sir Seamus $
379. Ca sioth don cheol do chuala $
399. Ceanglam re cheile a Chormuic $
411. Ceilt na hoirbhire an andsa $
412. Ceisd ar eolchuibh iath Banba $
423. Cia ainiceas inn ar leathtrom $
424. Cia an chuirt-se ‘s an caislean mor $
428. Cia ar a bhfuil th’aire a Eire? $
430. Cia as mo comaoin ar chloinn Neill $
455. Cia re bhfuil Eire ag anmhain? $
477. Cionnas do mholfainn mac riogh $
484. Cionnas mheasdar macamh og? $
492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
496. Clu oirbeart uaislighes neach $
497. Cnu chroidhe mo chnis aluinn $
499. Coimhead Trir ar Theaboid Diolmhain [illegible]
511. Coitcheann cumha chloinne Neill $
540. Cread do rug ar mharcraidh Mhuimhneach? $
549. Cread so ag buaidhreadh ban nGaoidheal? $
557. Crioch gach neithe dol re naduir $
582. Cuirfead meise altram cloinni $
586. Cumhain croinic Chlanna Neill (or Cumam...) $
621. Damh fein do choigleas Oirill (or Oilill) $
624. Daoine saora siol Colla $
632. Deacair cur i n-aghaidh gach enduine $
636. Deacair gan oirbheart ionnradh na huaisleac- $
641. Deacair teacht re trean Barrach $
684. Dia do chonghnamh le Cormac $
687. Dia do shoirbhiughadh Shior Lucais $
696. Diograis cumainn ar Chormac $
697. Diol failte ceann ar gcleire $
705. Diomdhach me don ghaoith andeas $
719. Dlighidh coire cnaimh $
727. Dlighthear dhiom cuimhne an Chalbhaigh $
731. Do b’fhearr mo sheachna a Shile $
749. Do chodail ar bhfear faire $
754. Do chuala fein fada o shoin $
767. Do ghean seanchas ar fhuil Fhiachaidh $
768. Do ghen ceile do Chathaoir $
770. Do horadh ainm an einigh $
772. Do leonadh Eire i nAth Luain $
785. Do reir gach crainn tig a thoraidh $
792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
802. Doirbh riaghladh reime flatha
806. Dream dhuineata an da Dhiarmaid $
808. Druididh suas a chuaine an chaointe•
813. Duine deighmhisneach Daibhioth $
819. Dursan nach maireann mac Briain $
836. Eire trom trillse Saidhbhe $
861. Fa chroidhe cumthar flaitheas $
867. Fada an chabhair a Cruachain $
880. Fada dar n-argain Ath Cliath $
892. Fada leam an la a-marach $
907. Fada theid teisd an oinigh $
908. Fada theid teisd Roghallach $
929. Fearthain Aoine eineach Neill $
930. Feasda is caointe Clann Domhnaill $
938. Fod codarsna crioch Bhanba $
947. Fogas umhla d’ainm gaisgidh $
949. Fogra cruinnighthe ar chru mBroin $
967. Fuair Breifne a diol do shaoghlonn $
969. Fuair Eire adhbhar osnaidh $
979. Fuaras mac mar an t-athair $
1001. Ga sealbh as fhearr ar Eas Ruaidh $
1015. Gabh mo shuirghe a ua Emuinn $
1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
1038. Gaois Ailbhe a n-inghin Domhnuill $
1040. Gar fuaras cupla coimseach $
1051. Geall re flaitheas fuair me
1052. Geall re heighreacht eangnamh rioghdhamhn $
1056. Geall re maoinibh moladh De $
1064. Gearr o Dhomhnaill deanamh leannain $
1090. I n-ainm an Airdmhic doghni grasa •
1094. Iad fein mhoras Clann Colla $
1100. Inghean tSearluis nach claon cuing $
1106. Ioc sa mBoraimhe ag cloinn Chuinn $
1111. Iomdha buaidh ar chrich Chairbreach $
1116. Iomdha riocht a dteid Teamhair $
1130. Ionmhain an feart i bhfoil Brian $
1133. Ionmhain compan rocharas $
1139. Ionmhain teach re dtugus cul $
1153. Is fiacha ar neach an ni gheallas $
1190. Leanam croinic Clann Dalaigh $
1201. Leasg liom aghaid ar Chuil Cliabh $
1210. Leis fein moltar Mag Uidhir $
1225. Luireach Chriost fan cCalbhach Ruadh $
1230. MacCairteain triath na n-each seang $
1286. Mairg nach tuigionn bheith go maith $
1289. Mairg rug ar an aimsir-se $
1297. Maith an cairt ceannus na nGaoidheal $
1298. Maith an ceannaighe Cormac $
1305. Maith an sgeul do sgaoil ‘nar miosg $
1308. Maith bhur bhfior catha, a chlann Roigh $
1319. Maith rainig a ttreisi Taidg $
1320. Maith re sirleanmhain Siol mBriain $
1323. Malairt crotha ar chrich Luighne $
1338. Mathair na horchra an eigse $
1353. Meisneach miledha a mac Eoin $
1357. Mionn saoirbhreitheamh Sir Duimnic $
1360. Mise a Aimi ar h’inchaibh fein $
1368. Mithidh deanamh cuairte ag Cormac $
1371. Mithidh dul d’fhaighil m’fhiach $
1375. Mna tar muir maith re Gaoidhil $
1383. Mo iona aois an t-ainmsi ar Bhrian $
1406. Mor a-niu ag cach o Chathal
1415. Mor ar bhfearg riot a ri Saxon $
1425. Mor idir na malartaibh
1426. Mor iongabhail anma riogh $
1428. Mor loiteas lot na laimhe $
1429. Mor loiteas lucht an ionnlaigh $
1439. Muime na heagna an umhla $ [al. Buime...]
1480. Neimhchionntach mise, a mhic Thaidhg $
1487. Ni ar aois roinntear rath buanna $
1500. Ni chongmhann inbhe acht oidbheart (or oirb.. $
1503. Ni comhthrom cogadh Banbha $
1506. Ni dearbhthar cara go cas
1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
1520. Ni fhaicim oighir Aodha $
1524. Ni fuighthear commaith Aodha $
1532. Ni heibhneas gan Chlainn Domhnaill $
1533. Ni hinnmhe a-mhain mheallas rath (aceph.) $
1546. Ni mhaireann d’Eirinn acht Aodh $
1551. Ni taidhbhse gan toirt an rath $
1560. Ni trath dod dhol a Dhiarmaid $
1567. Nocht duinn do sheirc a Sheamuis $
1578. Oilbheim biothbhuan bas aoinfhir $
1580. Oileamhain flatha fuair Eoin $
1583. Oirbheartach anois neart Cuircneach $
1598. Oraoid uaim go O Rensi $
1603. Os me eolach as fherr air (aceph. Eolach mise $
1620. Rath fa chroidhe chumas Dia $
1632. Rioghacht ghaisgidh oighreacht Eoin $
1634. Riu fein meastor gasraidh Gall $
1651. Roinnfead cach re cleir Banbha $
1652. Roinnfead m’eigse re hArt Og $
1655. Rug cabhair ar Chloinn gCoileain $
1662. Rugadh teine i dteach Meadhbha $
1666. San Doiminic ’s a dhuthracht $
1698. Sgeal do sgapas fan mBanbha mbraenaigh $
1700. Sgeal nua nach cabhair d’ar gcradh $
1727. Slan o’n chogadh go dtillidh mo thighearna $
1738. Sona sin a chlanna Cuinn $
1739. Sonas na sinnsior ar Bhrian $
1740. Soraidh led cheile a Chaisil $
1777. Tainig tairngire Chiarain $
1783. Tairnig aoibhneas Chlann gColla $
1805. Teallach coisreagtha chriche Bharrach $
1807. Teallach einigh iath Laighean $
1808. Teallach feile Fir Manach $
1809. Teallach feile Uibh Eachach $
1828. Tinn liom do mhaoith a Mhaire $
1835. Toghaidh Dia neach ‘n-a naoidhin $
1838. Toghaim liaigh do leigheas Feilim $
1844. Tosach fortuin fuair Domhnall $
1852. Treoin an cheannais Clann Dalaigh $
1878. Truagh an sgeal-sa sgaoiltear libh
1899. Truaigh anocht inneall Eirionn $
1937. Uaigneach sin a cheann Aodha $
1945. Uasal epscop Eirenn Aodh •