firstLine"; ?>

1019. Gabh rem chomraigh a Mheic Ghriogoir $
Length: short 13qq
Certainty: 4
Period:
 1. 15th ult
Areas:
 1. Scotland
Classes:
 1. apology mp
Manuscripts:
 1. NLS Adv 72/1/37 Bk Dean Lismore 16c
Prints:
 1. transl. Watson SV, no. xv
Motifs:
 1. imagery for patron
 2. generosity to poets
 3. poet-patron relationship
 4. poet insulted patron?
 5. praise poem reparation for injury
 6. prowess in war
 7. fosterage
Poet Christian Names:
 1. Fionnlagh an Bard Ruadh (Bk Dean)
Poet Surnames:
 1. cname only
Patron Christian Names:
 1. Eoin
Patron Surnames:
 1. MacGriogoir
Apologue Subclasses:
 1. Conchobhar mc Neasa & Conall Clogach
Meter Vars:
 1. seadhna
Poem:

Poem in printable PDF format

Gabh rem chomhrádh, a Mheic Ghriogóir


[Watson, W. J. Scottish Verse from the Book of the Dean of Lismore (Scottish Gaelic Texts Society, Volume 1, Edinburgh 1937), poem 15, p. 126]


Fionnlagh, an bard ruadh


1 Gabh rém chomraigh, a Mheic Ghriogóir,

fáilte rinn ré teacht id cheann;

thugas lámh fá riar gan aighne,

a ghrádh chliar ’s a chraidhe cheall.


2 Ní cneasda corruigh ar chongbháil:

brat thar gach cúis théid tar ceal;

druim ré dalta badh chiall cheilge,

’s gan Dia leantain feirge ar fear.


3 Usaide a mhathadh ’g cor cuarta

gur h-annamh gheibhthear dhá cair;

traothaidh fá dheoidh fearg gach flatha:

ní feoidh a dhearg ’s a cathamh air.


4 Fadódh corruigh ’s gan mé ciontach,

a Mheic Ghriogóir na lann ngorm,

gé táim seal a muigh ar th’uamhan,

do lean dá mhuin uabhar orm.


5 Gé bé neach lér cuireadh eadrainn

aimhleas bréige nach buan sgeamh,

a bhréag fá dheoidh dobadh díomhaoin:

créad acht sgeoil far bhfíorghaol sean?


6 Dalta Chonchobhuir ríogh Uladh,

Conall Clogach nár mhath ciall,

a fhreagradh amhra mán fhosadh;

beagnach samhla dhomhsa a thriall.


7 Ó Chonchobhar as an Chraobhruaidh

ní bhfaghadh cairde ’s a thuaith;

fá dhiamhraibh gan locht a liosa,

bliadhain gan tocht d’fhios a shluaigh.


8 Giodh mór a mhuirn ar [...] fhearainn,

Conall Clogach do chleacht ciall:

do bheacht, is cha b’fhardal céille,

teacht go a ardfhlath féin dá riar.


9 Mar soin mise i ndiaidh mo thrialla

ó Mhac Griogóir na n-arm nocht;

ní tuar so mo thriall ó a chóisir,

duan ’na chomhdháil, duais gan locht.


10 Díomhaoin do neach a rádh riomsa

sgarsain ré hEoin na rosg ngorm;

mo thriall, a bhranáin na nGaoidheal,

dá líon anáir aoibheal orm.


11 [...................................]

[........................................]

chuiris srian fá ádh na hAlban

ag riar dhámh is bhárd is bhocht.


12 Mairg do bhiodhbhaidh teacht it aghaidh;

ionann duit is do bhaidhbh chliath;

ní dáigh ód shíth acht fir ghonta,

ód láimh ghil a sgoltas sgiath.


13 Baránta na h-aosa dána

Mac Griogóir a bhronnas ba;

urra dhámh is fear na sealga,

a lámh gheal a dheargas ga. Gabh rém chomraigh