firstLine"; ?>

1027. Gabhla Fodla fuil Chonaill $
Length: very long 63qq
Certainty: 3
Period:
 1. 17th mid
Areas:
 1. Ulster
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. Stoneyhurst A/II/20ii C. O Corbain 1701
 2. TCD 1411 (H.6.7) D. O Conaill 1737
 3. BL Egerton 112 M. O Conchobhair 1780-
 4. RIA 257 (23/G/24) M.Og OLongain 1795
 5. RIA 1382 (23/O/73) T. Hickey 1814-30
Prints:
 1. Eoin MacCarthaigh Ph.D. (1994)
Motifs:
 1. to Brighid dau.? of Eamonn mc Eoghain
 2. imagery for patron (salmon)
 3. eulogy of personal appearance
 4. qualities of character
 5. nobility of blood
 6. English conquest of Ireland
 7. puirt oireachais
 8. land as king’s spouse
 9. reim rioghraidh
 10. kingly functions (smacht fire)
Poet Christian Names:
 1. Gofraidh Og (Stoneyhurst)
Poet Surnames:
 1. Mac an Bhaird
Patron Christian Names:
 1. Doiminic mac Aodha Buidhe
Patron Surnames:
 1. O Domhnaill
Apologue Subclasses:
 1. Cormac mac Airt: judges sheep and woad
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Gabhla Fódla fuil Chonaill


[Eoin Mac Cárthaigh, Poems on the Uí Dhomhnaill (circa 1641), unpublished PhD thesis, TCD, 1994; poem 4]


1 Gabhla Fódla fuil Chonaill,

lucht iomchair gach anfholaing,

croinn chomhlána as daingne di,

sailghe congbhála a céime.


2 Balladha as daingne dise,

fughnacht as fhearr aicise

- lucht daghchomhaill glóirríogh nglan -

póirshíol glanChonaill Gulban.


3 Sás congbhála a teallaigh te

dlaoi dhíona a téagair thighe

cúirt ríoghBhanbha na raon nglan

fíorghabhla a saor le a seasamh.


4 Do chongbhadar riamh roimhe

críoch Banbha, bean Iúghaine,

gan tolg ina taobhaibh soin

faobhair a gcolg ’gá cabhair.


5 Níor léigeadar - lór do smacht -

an feadh do bhí fa a mbardacht

suim do chur aoinneach eile

i mbrugh daoineach Dairine.


6 Do shíol Conaill chláir Crionna

re cumhdach fhuinn Oilealla

croinn dhíona fa breith Banbha

deich ríogha gan fhreasabhra.


7 Do bhí fós - is feirrde soin -

dá fhichid naomh do naomhaibh

dá shíol i mBanbha na mbeann

ag díon gach anma ar ifreann.


8 Do tharngair Pádraig Puirt Dúin

’s Colam fa cráibhtheach nadúir

toigheacht trír fhéil oile

díbh ar an réim ríoghraidhe.


9 An lá nach leó Nás go neimh

Teamhair ríogh nó Ráth Chaisil

- comhshlógh gach cuire ’na gceann -

uille ó fhormhór na hÉireann.


10 Do bhí aca - tuar a dtréin -

Oileach is Inis Saimhéir

- puirt ríoghraidhe rer chruaidh cuir -

ríoghDhoire thuaidh is Teamhair.


11 Dob iad sin, gan teacht re a dteann,

ardphuirt oireachais Éireann

cinn oireacht na n-órghlac ngeal

re dtoigheacht mhórmhac Míleadh.


12 Anduadh tar chách ’s gach conair

i gcathaibh, i gconghalaibh

- re ríomh a gcéimeann gcogaidh -

ag díon Éireann uaradair.


13 A-táid uile, deóigh i ndeóigh,

síol gConaill d’áis is d’aimhdheóin

dáibh féine d’orláimh re a n-ais

ag congbháil chéime is cheannais.


14 A cur as an riocht reimhe

dá dtí iomlaoid aimsire

ar chrú an cheinnbhile ó Bhóinn Breagh;

- dóibh as deimhnighe a dídean.


15 Inis Banbha an ghuirt ghrianaigh

’s í fa fhoirinn ainmhianaigh

cádhas a treabh taobh re lár

gan fhear le a dtaobh a tochrádh.


16 Céile as chubhaidh dá cneas slim

do inneósainn é d’Éirinn

- crann do bhláth fíneamhna a fear -

táth ríghEamhna dá roiseadh.


17 A-tá fear dan dual a dóigh

má tá sí ag iomchar anshóidh

plannda d’úir na ríogh roimhe

- bíodh a súil re sádhaile.


18 Do-bhéardaois féin a feis dó

- dá mbeith tráth ar a togha -

síol na dtréad uairse d’fhearaibh

tre uaisle a ghéag ngeinealaigh.


19 Géag chumhra do chloinn Conaill

’s d’fhíonfhuil Eóghain abhramhoill

braon do chrú Colla na gcath

- na fonna rú fa riarach.


20 Crann do choill mhóir an mhiodhóil

d’fhíonfhuil Eachaidh Muighmheadhóin

sruth téigle nach tuil le baois

éigne ón Duibh is ón Drobhaois.


21 Ua Cuinn ó Theamhraigh na dtreabh

’s Cuinn chaoin ó Chruachán Lighean

do chrú Dálaigh druim ar druim

do sháraigh clú an chéadChuinn.


22 A n-oirbheart ní dheachaidh de,

mac áirmheach Aodha Buidhe;

gaisgeadh, ciall, féile agus fos

is rian dréime re a dhúthchas.


23 A-tá Doimnic Ó Domhnaill,

d’uaisle is d’éifeacht ionchomhlainn,

’na dhíol céile ag a clár slim

dá gcládh Éire ’na hÉirinn.


24 Tarla gach mian dá mianaibh

ar Bhanbha an fhóid fhinnghrianaigh

dá bhfuairse le chéile i gcurp

a thréidhe, a uaisle, a ábhacht.


25 A mhaordhacht, a mhéin reabhraidh,

a aobhdha seal sibheanraidh,

a chlú i ndeabhaidh uair eile

i dtruaill leabhair lúirighe.


26 A chródha, a cheannas feadhna,

a chairptheóracht chinneamhna,

a bharradh féile ag crúdh cath,

a thréidhe ar lúdh ’s ar lámhach.


27 Dá mbeadh, mar do bhí a-nallód,

síon chogaidh ’s gach conarród,

fan gcoimhghleicse an té dá dtig

dob é an Doimnicse Doimnig.


28 Do bhiadh fa cheart chláir Fódla

suas re cách don chéadfhógra

go bhféin áigh chrannruaidh churadh

daghshluaigh cháigh do cheannsughadh.


29 Ag so re a ríomh a rogha

congháir chliar eóil, ealadha,

fianna tarbhdha gan tacha

- miana damhna deaghfhlatha.


30 Ceól do iarrfadh uair oile

séis cholg ag leódh laochraidhe

tóir ag groideagar gliadh ’s greagh

’s coigeadal fhian i n-éigean.


31 Sróll data ag dul re crannaibh

fuaim ’gá bhuain a buabhallaibh

meanma ar fhéin ghairgbheódha ghrinn

céim le a n-airdeógha a intinn.


32 Dá mhianaibh i n-uair fheadhma

gáir sdoc fa fhéin fhinnEamhna

laoich ag tinnmhe chealg is chean

is imle learg ’na luaithreadh.


33 A háit éigin go clár Cuinn

dá dtigeadh ua chlann gConaill,

ar bhruach fhaithche ’narbh fhiar ceart

do bhiadh aithne ar a éifeacht.


34 Dar haithnigheadh, gérbh óg sin,

Cormac mór mac Airt Aoinfhir,

- fear dar chubhaidh a crann air -

le Lughaidh thall i dTeamhraigh.


35 Lughaidh meanamnach (?) Mac Con

tarla dó - dia do phudhar -

(?) céim grionnardghlan dá ghné shlim

dar hionnarbadh é a hÉirinn.


36 Aimsear éigin dá éis soin

táinig Lughaidh líon cobhlaigh

go caoimhchrích bhfódghloin bhfinn bhFáil

ógbhaidh nar thim i dteagbháil.


37 Gairid, trá, ar dteacht don eingse

nó gur throid ’na timchillse

dar fhíorat a dtuinn thachair

ar ríomhac Chuinn Chéadchathaigh.


38 Ceannas Fódla ó mhuir go muir

tarla ón lósoin ag Lughaidh;

níorbh é lá méadaighthe a mac

go lá a chéadaithne ar Chormac.


39 Lá dá­ raibh Lughaidh na leann

ag agallaimh fhear n-Éireann

leaca fhuilngeach go ngné ngloin

’s é go tuillmheach i dTeamhraigh.


40 Do bhí Cormac, croidhe lán,

’gá fhalach air ’na ógán

d’uamhan laige a ghéag ngoile

’s tréad aige ’gá n-ionghaire.


41 D’ithe fhéarghuirt each an ríogh

téid an tréadsoin - tuar eissíodh -

- is beag dá gcreidís dá chuing -

mar do bheidís gan bhuachaill.


42 I n-éiric ithe an fheóir ghloin

gabhthar cheana, trá, an tréadsoin

- sgur baoghail ’na ndeóigh a ndíon -

le maoraibh fheóir an airdríogh.


43 “Tuitfid”, ar Lugh, “más lór soin

dúinn na caoirigh san chluanaidh,”

oighre na ríogh ó ráith Breagh

do ráith nar dhíor an dligheadh.


44 “Lór”, ar Cormac an chneis ghloin,

“barr na gcaorach san chluanaidh”

do ghlór mhall i modh eagair

“mar logh ann, ’nar itheadair.”


45 Le comhrádh Cormaic í Chuinn

do-ug Teamhair, teach Criomhthainn

- múr na slógh nar haoradh d’fhuil -

claonadh mór ina múraibh.


46 “Cormac an fialnár feartach,”

ar Lughaidh, trá, “an tairngeartach

- is é an fear do éiligh inn

’s ní meadh éinfhir i n-Éirinn.”


47 Lughaidh meardha is múr Teamhra

do aithnighsead infheadhma

- tromshlat tar dháigh nach deachaidh -

Cormac cáidh dá cheirtbhreathaibh.


48 Gá dtú leis ní leanabh air

fágbhaidh Lughaidh, trá, Teamhair

d’oighre Airt ar n-a aithne

- cairt nar dhoilghe dearsgnaighthe.


49 An aithne chéadna ag crú Cuinn

a-niú ar Dhoimnic Ú Dhomhnaill

ar thúr oirbhearta ’s gach alt

ar rún toirbhearta, ar thábhacht.


50 Ar gach méin aird ’na n-iongnais,

ar fhoirm, ar bhreith bhreitheamhnais,

ar smacht fíre fa cheart cáigh,

ar reacht tíre do thógbháil.


51 Fáilteaghadh cáich re a ghnúis ghloin

claonadh Teamhrach an tráthsoin

tar aon d’uaislibh fhuinn Eachaidh

don uainsin Chuinn cheirtbhreathaigh.


52 Do féachadh a lámh leabhar

i dtreasaibh gan tuirseaghadh

comhghlac do chinn ar gach coir

tar Chormac re linn Lughaidh.


53 Ní fúighthear aointír oile

timcheall Fódla féaraighe

gan lorg a loinne le a láimh

i n-ord coinne do chongbháil.


54 Is faide a cheart ar chlár Cuinn

- féachthar uaibh ua Í Dhomhnaill ! -

- dual dóigh a tromshlait i dtoigh -

’ná cóir Chormaic don chursoin.


55 Níorbh iongnadh do chrú Conaill

teacht, i n-áit a n-uraghaill,

go flaith Liag fa bhéim Banbha

ós iad féin a fíorghabhla.


56 Fuair Doimnic mar is dual dó

... tochmhairc a tuar garma,

bláth mailgheach ó mhoigh Meadhbha,

saimhbheach gan oil n-aimseardha.


57 Craobh fhíneamhna thaibhgheas toil,

d’fhíonfhuil Bhriain mhóir mheic Eachaidh,

géag chumhra do chloinn Colla,

croinn dar umhla eachtarrtha (?).


58 Do dháil Dia dá dreich thromdha

maordhacht is meas measardha,

- mar tá aga craoibh riamh reimhe -

ciall is aoibh is áilghine.


59 Do thoirbhir Dia dá dreich naoi

na tréidhe as dual do dheaghmhnaoi

- tearc dar dáileadh acht dise -

dleacht a n-áireamh uirtheise.


60 Ar lorg Éamainn mheic Eóghain

inn Brighid do bhuaintreóraigh

go freagra as léire linne:

eagna, féile is fírinne.


61 Gruaidh mar rós, leaca mar lil,

rosg néamhanda ar nós oighridh,

dá mhalaigh chaola chearta

chaomha ar aghaidh innealta.


62 Corp deaghlán as díol ceana,

glaca laga láingheala,

béal aobhdha gan oil ndealbha,

dá throigh mhaordha mhéirleabhra.


63 Geág chumhra do chriaidh chiníl

inghean cheannsa Caitilín,

(?) bean dan soirbh a séan garma

(?) ler léagh (?) foirm a fíorghabhla.