firstLine"; ?>

106. A Mhor cuimnigh an cumann $
Length: very long 55qq
Certainty: 1
Period:
 1. 16th ult
Areas:
 1. Connacht
Classes:
 1. petition wp
Manuscripts:
 1. Francisc. Lib. A25 B. MagNiallghuis 1610
 2. Book of O’Conor Don 1631
 3. RIA2 (23/F/16) O’Gara MS 1655-9
 4. NLS Adv.72/1/44 17th c.
 5. RIA1387 (23/O/78) Uill.R.MacCoitir 1723
Prints:
 1. transl. Knott, TD no. 15
Motifs:
 1. envoi to another patron?
 2. eulogy of personal appearance
 3. poet insulted patron
 4. poet banished
 5. fertility under just ruler
 6. use of legal terminology q. 16
 7. oireacht
Poet Christian Names:
 1. Tadhg (Dall) BOCD
Poet Surnames:
 1. O hUiginn
Patron Christian Names:
 1. Mor ing. Bhriain Bhallaigh Ui Ruairc, w. of
Patron Surnames:
 1. O Conchobhair (Domhnall, d. 1588)
Apologue Subclasses:
 1. three birds judged by Emperor in Italy
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format


A Mhór, cuimhnigh an comann


[Knott, E.: The Bardic poems of Tadhg Dall Ó hUiginn, Irish Texts Society 22-23 (1922, 1926), poem 15].


1 A Mhór cuimhnigh an comann,

gá dtám dhó, a dhearc fhochondonn?

ní budh cás réidhiughadh roinn

ór fhás d’éiliughadh eadroinn.


2 Ós dá chasaoid red chéibh mbuig,

tarla dhamh - dia do neamhchuid -

bíodh nách foilcheas an fissin,

gníomh nách oircheas d’innisin.


3 Fa ríor, do-rinne mise

rem thighearna tairise,

a shubh chraobh ó chathraigh Bhreagh,

taom asar athraigh aigneadh.


4 Do-roinneas damhna diomdha

ar tosach rem thighearna,

’s rem lucht oileamhna, a ghruadh gheal,

fa tuar doimheanma a dhéineamh.


5 Do dhearbhsad dó - gá dám ris - ?

drong líonmhar do lucht aimhlis

ar sduaigh n-­úir mbionnfhoclaigh mBreagh

iomarcaidh dúinn do dhéineamh.


6 Atáid daoine dá rádh ruinn

gur chum mé i ndán d’Ó Dhomhnuill

leattrom, más fhíor, ’na n-aghaidh

ar shíol gceanntrom gConchobhair.


7 Mór do-rinne rí Sligigh

riom fan amsoin d’fhoidhidin,

rí an tsluaigh ­ón chlaidhliossoin Chuinn

’sa bhfuair d’aimhliosoibh oruinn.


8 Atá sinn ó sin i le

dá sheachna ón chrích go ’chéile,

tre fheirg bhfrithir chloinne Cuinn,

’s do bhithin doirre Domhnuill.


9 Ar son nár fógradh mé, a Mhór,

do dhruim a fheirge d’fhadódh,

mar tám do hionnarbadh inn

tre Chl­ár bhfionnardghlan bhFéilim.


10 Ré bliadhna agus beagán lais

dúinn gan teacht dár dtír dhúthchais -

céad bliadhain ní buaine liom -

uaidhe idir fhiadhaibh É­irionn.


11 Atá ar gcion bhós re bliadhain

idir chloinn ­Néill Naoighiallaigh,

idir shíol gConuill ag clódh,

an tsíon oruinn ag iompódh.


12 Drong ó bhfuighinn riamh reimhe

sgoth mhuirne ar fheadh m’aimsire -

caithid saorfhlaithe fear bhFáil

ar fheadh n-aonlaithe mh’anáir.


13 Ní bhí oruinn ’nar n-áit féin,

an treimhse atámaoid aimhréidh

le rígh mhuighe saoir Suca,

acht aoibh dhuine dheórata.


14 Muna thí do Dhia agus díod

mo dhíonsa, a chiabh na gcaimdhíog,

neart m’anacail ní fhuil ann

lér luigh d’anacair oram.


15 Dá saora tú, a thaobh gealtais,

meise i n-aimsir m’éigeantais -

breath sin do dhearbh gach duine -

libh ar sealbh go síorruidhe.


16 Cóir dhúinn bheith do bhreith dlighidh,

dá dtí dhíot inn d’fhóiridhin,

a bhas shliom bhanamhail bhog,

do chion mh’anaghail agod.


17 An gcuala tú na trí heóin

d’éanlaith iongantaigh aineóil,

a ghéag abhla ó fhinnTigh Fáil,

tarla d’impir san Eadáil.


18 Do bhídís tre bhiotha síor

gach laoi ar aghaidh an airdríogh,

ós a chionn ag teachta asteagh,

’s ós cionn na leabtha i luigheadh.


19 Seacht mbliadhna do bhádar soin

do ló is d’oidhche ’na fhochoir,

gan teacht na héanlaithe ar ais

feacht éanlaithe ’na éagmais.


20 Mar sin dóibh - dia do phudhar -

gan chodladh gan chomhsanadh;

ní lór ceólchuire a gcomhráidh,

sódh eólchuire a n-iomarbháigh.


21 Tairgthear uaidh a oighreacht féin,

tairgthear a inghean ainnséin,

d’fhior aitheanta na healta,

dárbh aitheanta a n-imtheachta.


22 Labhrais macaomh ameasg cáigh,

geallais do chách i gcéadáir,

tar a mbí dá dhocracht dó

an rí d’fhortacht ón iarghnó.


23 Adubhairt ’na dheaghaidh soin :

“toisg na dtrí n-éansa it fhochoir,

gi bé ara bhfoil ainbhfios ann

ní fhoil ’na fhailgheas oram.”


24 “Atá cúis réna cóir sgáth,

a impir,” ar an t-óglách,

“leis na trí héanaibh dot fhios,

déanaidh í mar is oirchios.”


25 “Cúis chóra re cian d’aimsir

ata ag na trí héanaibhsin,

ó tá an chóir d’oirichil ort

roimhithigh dhóibh a dúsocht.”


26 “Bainéan díobh agus dias fhear

na trí heóinsi atá id thimcheal;

sgéal bhus cúis iomráith orra

’na chúis iongnáith eatorra.”


27 “Innis dúinn mar is dearbh libh

a ógláich,” ar an t-impir,

“sgéala gach eóin don ealta,

fréamha a n-eóil ’sa n-imtheachta.”


28 “Ná ceil oram, innsidh damh,

an treimhse atáid im fharradh,

ciodh dob fháth dona héanaibh,

aniogh tráth a theisbéanaidh.”


29 “Táinig, a rí, roimhe so,

gorta” ar sé, “re seal mbliadhna,

don bhioth uile do gheabh greim,

ar feadh na cruinne i gcoitchinn.”


30 “Do bhí sí ar an ealtain eán,

do bhí ar éignibh an aigéan;

do bhí ar thréadaibh an talaimh,

sí ar fhéagain dob éagsamhail.”


31 “An dara héan don dá éan -

aige ar tús do bhi an bainéan,

sí ar feadh na gorta níor gheabh,

an seal fa docra a dídean.”


32 “Fuair sí ín firéan oile,

feadh na bliadhna baoghloighe,

gach ní dhá n-uair ’na heasbhaidh,

mar fhuair í san éigeansain.”


33 “An céidean, dá dtarla ar tús,

dol ’na seilbh dob é a iomthús,

do cheart dob áil a hiarraidh,

ar dteacht dáibh ón doibhliadhain.”


34 “An firéan oile is é adir :

sealbh na mná gur dhó dhlighthir,

ós é tug í as an aimsin

go rug sí ar an soaimsir.”


35­ “Ráite an chéideóin ó chianaibh,

do dhiúlt d­í san doibhliadhain :

gi bé céidfhear ’ga mbí bean

nách éidear dhí é d’éimdheadh.”


36 “Sibhse féin do bhreith bhreithe

dhóibh tar gach n-aon d’áirithe,

críoch a n-adhbhair is í soin,

a rí, d’anmhain it fhochoir.”


37 Rug an rí do bhreith bhunaidh

sealbh an eóinsin d’anamhain,

ar dteacht ón ré dhocruidh dhi,

don té do fhortuigh uirthi.


38 Atá sí fo shéala ó shin,

an bhreathsoin bheóil an impir;

breath í ararbh éigin anadh,

ní héidir í d’athraghadh.


39 A inghean Bhriain, a bharr lag,

mar sin bhias m’orláimh agad,

ar gclódh mo dhocrachta dhíom

do lógh m’fhortachta óm imshníomh.


40 Ní fhéadaim dol ód dhreich mhoill,

ní rachuinn fós dá bhféaduinn,

tre bhioth síor, a ghruaidh ghealtais,

’s mo dhíon i n-uair mh’éigeantais.


41 Déana dhíom duine dhuit féin,

a ríoghan Rátha saoirNéill

ní foláir dhamhsa agus duit

m’annsa d’fhogháil ’na éaruic.


42 Cuir rem dhíon, a dhreach shéanta,

dá mbeith go mbeith doidhéanta,

red chéibh ndlúithshlim, red ghlaic ngil,

do mhúinfinn dait a dhéinimh.


43 Ná tógaibh ris an rosg mall

go beith réidh dúinn ’s do Dhomhnall;

ná caith, ná cagail a chrodh,

ná habair maith do mhóradh.


44 Ná tuill clú, ná cosain guth

d’Ú Chonchobhair chláir Theamhrach;

bí duilbhir ar feadh bhfleidhe,

ná cuimhnigh fhear d’áiridhe.


45 Ná heirg i slánaibh síotha,

ná ceannsaigh na coigcríocha,

a rún céillidh, a ghnúis gheal,

ná réidhigh cúis ná caingean.


­46 Ná hionnail bais ná bruinne,

ná an déad ar dath néamhuinne;

ná tarr i gceann slóigh Sligigh

fa cheann óil ná oirfididh.


47 Ná daingnigh riaghail ná reacht,

ná bac easaonta h’oireacht,

síoth dot fhilidh go n-oghair

ar fhíoch cinidh Chonchobhair.


48 Iomdha ní do-ní tusa -

m­á taoi ag cur rem chaomhnasa -

a bheithir chorcra Chnuic Bhreagh,

is docra dhuit do dhéineamh.


49 Rodhocra dhuit na dairghe

do chlaonadh red chomhairle,

fill mar an bhfiodhbhaidh dtoraidh

diomdhaidh chinn ó­ gConchobhair.


50 Ciúnaigh fheirg airdríogh Duibhe,

fearg an chuain mar chiúnaighe;

mínigh fraoch anfaidh an fhir,

mar bhalbhthair an ghaoth gheimhridh.


51 Na srotha binne balbha

mar bhíd uaid gan urlabhra,

usa rí Cairbre do chosg,

mun ní fá dtairge a theagosg.


52 Foghla cháigh mar choisgeas sibh,

cuirthear aradha éigin

red ghnúis ndeirg míonfhoclaigh moill

ar fheirg ndíogholtaigh Dhomhnoill.


5­3 Mar sheargus sibh na sreabha

nách iomchruid na héigneadha,

dob orusa a searg mar soin

fearg na folasa Fiachoidh.


54 Mar thrághas tú tonna an chuain,

’san sín n-ainbhtheanaigh n-adhfhuair,

tráigh a bhfoil d’fhíoch ret ollamh,

ag soin críoch ar chanamor.


55 Dá raibh tú re Meidhbh, a Mhór,

feadh ar gcogaidh do chlaochlódh,

cur im aghaidh ní fhuil ann,

tar a bhfuil d’fhalaidh oram.