firstLine"; ?>

1078. Gol gaillsigh os cionn Gaill •
Length: short 3qq
Certainty: 5
Period:
 1. 14th mid
Areas:
 1. Meath
Classes:
 1. miscellaneous
Manuscripts:
 1. TCD 1399 (H.5.28) 1679
 2. RIA 756(23/E/26)R.Tipper, S. McSolaidh
 3. BL Egerton 127 M. O Gorman 1775
 4. RIA 34(F/v/3) Henri Mac an tSaoir 1787-
 5. RIA 759 (23/F/15)P.O’Connell, M.OGorm
Prints:
 1. transl. Carney, Gen. Hist. O’Reillys p. 63
Motifs:
 1. War with English
 2. cios, cain, tribute
 3. women keening
Poet Christian Names:
 1. Tomas mac Mathghamhna (RIA 759)
Poet Surnames:
 1. O Raighilligh
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Gol gaillsigh ós cionn Gaill


[James Carney, A genealogical history of the O’Reillys, 1959, 63.]


1 Gul Gaillsigh os ceann Gaill

ag sin an gul nach ccaoinim

fannghul nach crádh rem chroidhe

Gallghul Galldha na Gaillsigh.


2 Fada leam an lá líathghlas

a mbun caisléin na mbrúghaidh

ag Loch Leiginn na mbreac mbaillgheal

glébhinn leam Gaillbhean ag gul.


3 Tomas mac Mathghamhna go fíor

righ do rioghuibh Loch Saoilin,

Gaill fa dhochar rena linn

a chíos o Chlochair go Cruimlinn.