firstLine"; ?>

1098. Ina mblath leagthar cine Chaoimh $
Length: long 35qq
Certainty: 1
Period:
 1. 16th ult
Areas:
 1. Munster
Classes:
 1. elegy mp
Manuscripts:
 1. Cambr. Add. 6559 Martan O Griobhtha 1844
 2. RIA 953(23/G/1)D.Mahony A.OCaoimh 1709
 3. RIA 253 (F/vi/2) M. Og O Longain 1813
 4. Mayn. M 2 Micheal Og O Longain 1818
 5. RIA 653 (F/ii/1) Peadar & Pol O Longain 1820
Motifs:
 1. envoi to archangel Michael
 2. nobility of blood
 3. comparison with all others
 4. liberality to poets
 5. rising-out
 6. Slain prematurely at outset of career
 7. keening women
 8. poet’s mourning
 9. poet’s vigil on grave
 10. classical allusion (Hector of Co. Cork)
Poet Christian Names:
 1. sname only (RIA 953)
Poet Surnames:
 1. O Dalaigh Fionn
Patron Christian Names:
 1. Art mac Domhnaill mhic Airt mhic Eoghain
Patron Surnames:
 1. O Caoimh d. 1583
Apologue Subclasses:
 1. Hector meets Valour in cave, joins compact
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Ina mbláth leagthar cineadh Chaoimh

[RIA 953 (23/G/1), 366]

Ó Dalaicc Fionn cecinit ar bhás Airt meic Dómhnaill meic Airt meic Eoghain [Ui Chaoimh] ó Ghleann an Préachain.

[Deibhidhe, Dán Díreach]


1 (I)na mbláth leagthar cine[adh] Chaoimh

fá-ríor as duille díomhaoin

a mbladh lé cách as cúmhan(n)

bláth nar fhan ré habúg[h]adh.

2 Luath leagthar a mbéal a mbláth

fuil Chaoimh is oirdheirc iomrádh

cúis mhímeanm(h)a a cclódh fá chria[i]dh

pór na fineamhna a finnChlia[i]dh.

3 Misde nách saogh(a)lach crú Chaoimh

laoich thoghtha nár thuill tatháoir

seanmóir tréigher na ttamhan

seanróimh éigsi is ealadhan.

4 Gíodh alainn dath an duille

bhios ar an ccraoibh ccúbhraighe

spéis ’na hámhuill ní bhfuighthe

ní hálainn d’éis fheóghuighthe.

5 Ní anaid ré haois fhoirfe

fuil Chaoimh na ccolg bhfaobhoirthe

léan Gaoidheal a ccás na cuir

go bás na saoirfhear sochruidh.

6 Art mac Dómhnaill díol cúmhadh

saoth liom gan é ar mh’ordúghadh

gnúis nár do cuireadh fá chria[i]dh

fuíghioll an áir ó fhinnChlia[i]dh.

7 Fine Chaoimh lé a mbrontar ba

tuitid (i)na ttáimhnibh troma

ní hé as taosga théid don druing

an mhéid as aosda aguinn.

8 Gach ár fóirne dár fríth riamh

ar fhuil Chaoimh na ccreach n-imchian

seanshlat gan chómharler ccruinn

fá doilge deaghmhac Dómhnaill.

9 Mar do lean gach áth eile

Art Ó Caoimh cruth shéimhíghe

do sgoth fhionnshluaigh fhear Muíghe

do lean ilbhuadh iorghuile.

10 Deaghshliocht daoineach Domhnaill Chróidh

laoich uaisle dob fhearr onóir

mairg do-chí claochlódh na bhfear

baothghlór don tí nách tuigfeadh.

11 Crú uasal Airt mheic Eoghain

laoich an aignidh ilcheolaicc

aonghnáth an éaga do loit

na géaga ó chaomhráth Cormoic.

12 Clann Chaoimh go rath na ruire

Crú Chathail meic Fionghuine

do thuit [a?] ccloch chúil le hArt

diombáigh lé fód bhFiachaidh. [corrupt]

13 Muinntear Chaoimh fá rómhór rath

sgoth churadh chríche Barrach

fá cheann oinicc[h] dár n-ionadh

doil[i]g[h] liom a láithriúghadh.

14 Cion ollamhu(i)n dleaghthar duinn

ó fhuil Chaoimh re ar choir iomthnúith

dá bhfagha[i]m-ne ár cceart ón cclainn

ar fheart deaghoighre Dómhnaill.

15 Do choiseónadh crú na nArt

geall an chóige[idh] ar chródhacht

muna bheith lúighe dhó a ndán

duine budh mó na mórán.

16 Fuaras ar oighre Dómhnaill

sgéal oircheas as m’fiorfhoghlaim

tuar caoineadh [leg. -idh] don chlainn-so Chaoimh

tóirse ar dhaoinibh gé díomhaoin.

17 Hector mac Prímh uair eile

tárlaidh a ttosach aimsire

geall gach [odhi]adh? [leg. laochraidhe?] ’gá láimh

aonchroidhe dob fhearr n-iomrádh

18 Rogha na ccuradh ccalma [367]

ón [leg. an?] Traoi dob (h)í a n-athardha

laoch dár ghabh Gréagaicc[h] dá réir

don Ghréagfhuil budh eadh ei-séan.

19 Lá n-aon dár éirig Hecto[i]r

ón Traoi alainn ilchleachtaicc[h]

ar shlios cuain cathrach eile

go huaimh nathrach neimhníghe.

20 Tig as an uaimh gan [a] fhios

[do]chum Hector f[h]uair áithios

feidhm do dhíricc[h] a dheacra

míleadh [leg. -idh] go ndeilbh ndraoigheachta.

21 Do ráidh Hector an iuil ghrinn

“cia thú a óglaoich nach aithnim

a chuing róchalma an ruin tsaoir

sloinn duinn h’atharrdha a óglaoich.”

22 “Maith do ghaisge[adh] is do ghal

maith do dealbh is do dhéanamh

gidh eadh fós ní aithnim (s)ibh

le mbraithfinn tós do thaisdil.”

23 “Aitheónaigh misi mé féin

a mhic Phrímh nách fuair oilbhéim

do-dhéan treoir am dheacraibh dhuit

a Hecto[i]r an eoil ordhruic.”

24 “Mé spiora(i)d an ghaisge[idh] ghrinn

fada thánag fád thuairim

d’iarraidh ceile as cubhaidh dhamh

tréighe bunaidh mo bhriathar.”

25 “Ní hail(l) liom leannán choidhche

a ghnúis naoidhe neamhfhoirfe

acht céile cómhlainn [leg. -lán] do neart

lomlán d’féile is d’uaisleacht.”

26 “Laoch nár theithmheach thig a ttreas

laoch leadarthach lán d’áitheas

gan ghlór baoth gan mhionn bréige

lór liom laoch do leithéide.”

27 Hector is an gaisgeadhach glan

do cheangladar a cconnradh

a rian da-ríribh do lean

míleadh [leg. -idh] dár ghiall an gaisgeadh.

28 Dá madh ionann aimsior dhóibh

mac Dómhnoill fá trom [d]tionó[i]l

ar chlú chosnaimh ar ghart ghloin [leg. ghlan?]

fá cosmhail Art ré Hector.

29 Laoch dob fhearr gniomha goile

lán beoil Chonntae Chorcaighe

dom dhearcaibh as cora a chaoi

Hecto[i]r cródha na conntaoi.

30 Má tá ortha éirge a-mach

sluagh cosgrach chríche Barrach

créad do-dhéanaid ann gan Art

mall go bhféachaid(h) a bhfurtacht.

31 Truagh liom tusa a mhic Máire

a thulach na tromdháimhe

ad chodladh ar lár an laoi

láimh re cogadh na conntaoi.

32 Gan fhíon gan iomarcadh foinn

saoth liom-sa deaghmhac Dómhnoill

marbh a n-úir an[a] aonar

gan lúth arm ná ilfhaobhar.

33 Truagh liom a thaobh ar talmhain

an-nocht fá throm tionnabhraidh

gan gleothruaill cosnuimh a ccath

fá hursain bheochruaidh Bharrach.

34 Mná Gearaltach ag gol faoi

is mná Ealla an fhoinn fhéarnaoi

ó f[h]eachainn ar Art ó Chaoimh

smacht ar dhéaraibh as diomhaoin.x

35 Go ttí dhíot mo dhul ar neamh [leg. nimh]

a Mhíchíl fhinn a aingil

ainic misi a mhaoir neamhdha

taoibh ré treisi an tighe[arn?]a. Ina...