firstLine"; ?>

1206. Leig thort do thuirse a Shile $
Length: long 45 qq
Certainty: 4
Period:
 1. 16th ult
 2. 17th early
Areas:
 1. Connacht
Classes:
 1. condolence wp
Manuscripts:
 1. RIA 2 (23/F/16) O’Gara MS 1655-9
 2. RIA 743 (A/iv/3) 17th cent.
 3. BL Egerton 111 F.O Scannail trscr. RIA2
Motifs:
 1. imagery for patron
 2. eulogy of personal appearance
 3. comparison with all others
 4. functions of kingship
 5. nature mourns chief’s death
 6. contrast btn past joys & present grief
 7. Resignation to God’s will
 8. inevitability of death for all men
 9. renunciation of this transient world
 10. music
Poet Christian Names:
 1. Brian mac Eoghain (RIA 2, 743)
Poet Surnames:
 1. O Domhnallain
Patron Christian Names:
 1. Sile ingh. Eamuinn, wife of MacUilliam
Patron Surnames:
 1. a Burc
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Léig thort do thuirse, a Shíle

[RIA 2 (23/F/16), ‘O’Gara’, 170]

Brían Ó Domhnallain mac Eoguin cecinit

[Deibhidhe, Dán Díreach]


1 Léig thort do thuirsi a Shíle

ceó an chruinne is cúis d(ea)imbrighe

ge bhe(a)ith so ag roidheaghuil ruibh

oireamhuin dhó ní dlighthir.

2 Taircc th’imneadh do chur ar ccúl

[is] mithidh t’aignedh d’iompúdh

a rosg cáoin géaggabhlach glan

eadtarbhach dháoibh a denamh.

3 Nos cháigh na cuir a n-iongnadh

síad don chruinne ag ceiliobradh

ceann a náomhuighe a-tá ar tteacht

lá gach aonndhuine ag imtheacht.

4 Ré diombúan a dhealbh chorcra [171]

tig don tuirrsi shaoghalta

ní beag do bhre(a)ith nimhe o neach

a bhe(a)ith san chridhe cuimhneach.

5 Ní fhaghann duine ar domhan

coruide í d’fhúathughadh

nea(o)ch d’aithbheoghadh ón éach [leg.-g] dhó

cread nach aithré(a)oghadh orchró.

6 O nach f(h)aghuid fir dhomhain

a tté(a)id uatha ar osnadhaigh

a chráobh choibhneasa chlann mBloid

do bharr doilgheasa dearmoid.

7 Do bhiath go brách a bharr tiugh

da bfhaghthaoi cách ré a ccáoineadh

clár tonnbhán tolcha Fuinidh

lómlán d’orcra is d’e(a)ólchuiribh.

8 Ma fúarais adhbhar cumha[dh]

’s toil Dé dhuit dá dhe(a)ónughadh

ní doilgheas budh deanta dhe

a rélta o ghoirmlios Gaillmhe.

9 An léan tarr ais athroigh mhall

do dhe(a)oin Dé diochra an fulang

fearr bre(a)ith a robhuidhe ris

dod dhre(a)ich thoghuidhe thairis.

10 Gí bé dailtear o Dhía dhó

d’áoibhneas no d’adhbhar íargnó

dual da gach duine ar domhan

a bfuighe uadh d’altughadh.

11 Da mbe(a)irthi úait druim ar dhruim

ce(a)ó an bheatha a inghean Éamuinn

beag an fáth doghailsi dháoibh

bláth an domhain-si as diomháoin.

12 Nír chubaidh dhuit a dreach fhionn

da ccailltea áoibhnios É(a)irionn

niamh th’aighthe do chur a ccruth

nach gabh re t’aithne acht eólach.

13 Mairg do dhorchaigh de(a)irge an bheóil

na an súil nglais ar gné an aie(a)óir

na an cceibh sháoir ccleachtbhuidhe ccais

na an taoibh sneachtuighe solais.

14 Mairg do dhorchaigh da dheóin fé(a)in

an glún tais no an tracht soiléir

géga roileabhra an bhuinn bháin

do dhruim doimheanma an domhnáin.

15 Ní guth dháoibh gé dhe(a)irim sin

mead na tuirsi a-ta oruibh

a ghéag ó cháoimhlios Codhail

’sa mhead d’áoibhnios f[h]úarabhair.

16 Do chonnairc tú ag teacht as-teach

comhtha ó Áth(á) Lúain ’s o Lúimneach

cíos iathmhagh chnobuidhe o cCuinn

’s bóruimhe iarthar Umhuill.

17 Do bhidis ag tríall dod thigh

e(a)igsi o chois Lithfe a Laighnibh

filidh thoghuidhe chrú cCais

na sgoluighe o Bhrú Bearnais.

18 Do-cluinthi libh san lis-[s]in

a n-óineacht ’ga n-innisin

ad chuirt tháobhaird sheanta sheaing

sgélta as gac aonaird d’E(a)irinn.

19 Do c(h)leachta laoighe o lucht ciúil

gotha sidhe téad ttaighiúir

a rioghchráobh o mhúr Meadhbha

ré súdh bfhionncháor bfhíneamhna.

20 Da mbe(a)readh Dia úaibh tar ais

a mhionn riogh Ratha Durlais

ar dháil sé d’iomarcaidh ann

na hiongantaigh é d’fhulang.

21 Ní cora dhuit a dhreach náir

seal fada a bflaitheas d’fhaghail

bhe(a)ith gan righe uair eile

a grúaidh sídhe sheabhcaidhe.

22 Léig feasda faill ad chumhaidh

na bí ag cuimhne a ccualabha[i]r

tairg soighin an iúil as fearr

a sdiúir e(a)inigh na hE(a)ireann.

23 Dúile Banba ó bhe(a)inn go be(a)inn

bé(a)id go n-athraighe th’inntinn

lán d’urrdhubadh ’mad ghlaic ngil

dhuit ag ullmhughadh imnidh.

24 Biaidh fáoidh ghola a ngothaibh éan

mé(a)in bhróin a mbriathraibh aighean

síon ag cuisne bhá clár mBreagh

do tuirsi um lár go leigther.

25 Láoi gre(a)ine ag gabhail te(a)imhil

smál ar easga ag aite(a)ighidh

tairthe learcc ag dubadh dhuid

searg do chumhadh go ccluinid.

26 Ní bhía a mbláth fé(a)in ar fheadhaibh

ní bhía a n-iasg a n-inbhearaibh

a mhionn súl tolcha Dha Thí

bur n-orcra ar ccúl go ccuirthí.

27 Do-geandaois so leath ar leath

dúile an chruinne a chíabh fhainneach

an dúil broin do char ar ccúl

a ndóigh do chumha ag cláochúdh.

28 Do leigfedh É(a)irne an fhe(a)óir bhuig

sruth Gaillmhe Buais is Bunaidh

gidh í an Bhúil shoidhealbha shé(a)imh

a ndúil doimheanma dibh-se(a)in.

29 Ní bhíath ar Chunga an chúain mhoill

sgís ar Shuca na ar Shionoinn

na ar Mhúaidh mbinn ttonnaoidhe ttais

ar bForbhfaoile bForgais.

30 Ná fulaing ní as sía ina so [172]

an ceas mór-sa ar mhúr Cruachna

ma tá fáoibh fóire(a)ithin air

róimhithin dháoibh a dhe(a)ine(a)imh.

31 Sgáoil don ghrein a glas cumhadh

bean don easga a urrdhubadh

fearcc na haithfe ar ccul cuirter

aighthe na ndúl dealraighter.

32 Breagthar úaibh ioth thré thalmhain

is moiriasg a mionaibhnibh

tré(a)ig fé(a)in búr bfhoilcheas cumhadh

geill as oircheas d’fhúasguladh.

33 Maircc nach sgarann ré sgís ttruim

a Shíle inghean Eamuinn

a cháor fhíneamhna fhuinn Lir

druim red mhímheanma as mithidh.

34 An tráth ’ma mbithea a bas shéimh

nir thuig tú día do dhíthchéill

go mbiadh ro aithmhe(a)ile ort

ad bhanchéile ar chró cConnacht.

35 Ní fhuighthe dhuit ag dáil shead

d’é(a)igsibh Gaoidhiol guirt fhinnGreg

as guth ban bhráoinleasa Cuinn

car t’áoibhneasa da ealchuing.

36 Ní thigthea fhos ar feadh óil

d’é(a)is luighe ar leabthaibh donnshróil

d’ainnribh ceólchaire gruadh nglan

gur túar eolchaire an t-uabhar.

37 O nár thuigis ’na thra fé(a)in

gu bfhuighthea a bfhuarais d’oilbhé(a)im

bur n-orchra ni ghebha gre(a)im

a realla toghtha an Tailghinn.

38 Ní mór go ccre(a)idthea a chruth fíal

an feadh do mhair Mac Uillíam

a ghéag mháorruidhe o Bhóin Bhreagh

gur chóir d’áond(h)uine a oigheadh.

39 Meisde thú fós deaghuil dáoibh

ré cnáoi mhullaigh mhúir Chatháoir

[i]s mead dearluighthe a ghr[u]adh ngeal

tar shlúagh mearmhaicne Miledh

40 Do shlán fé(a)in da bfhechtáoi úaibh

síol cCuinn síol Eogain armrúaidh

roighne sáorbheangan síol tTáil

do dhíol d’áonleannan d’fhagháil.

41 Ní bfuighthea ar Ghallaibh ghuirt Bhreagh

ar n-éag branain brúaigh Tailltean

fear coimmheasa dá e(a)is ann

a ghe(a)is doinnEasa Danann.

42 Mac Uillíam na n-árm cconáigh

uaidh fé(a)in dob fhea(i)rr th’ionggabháil

a táobh danachta a dhreach dhonn

no a leth abhachta d’fhulang.

43 Rí dob fhearr airge flatha

sgiath dhidin dhúin seanMhacha

bas sheang rér dochuirthe druim

ceann cothuighe d’Ibh cConuill.

44 Uirre chosnaimh chláir Meadhbha

gnúis datta ar dhath bfhíneamhna

nar thúill táobhghoradh o ghuth

aongabhal bhuinn na mBúrcach.

45 Fear crunuighthe chláir Maine

tonn bhaithte bhrúaigh Máonmhuighe

lámh umhaill do diochosg De

rífposd fulaing na féile. Leig...