firstLine"; ?>

1230. MacCairteain triath na n-each seang $
Length: middling 25qq
Certainty: 5
Period:
 1. 17th ult
 2. 18th early
Areas:
 1. Ulster or Munster
Classes:
 1. Historical
Manuscripts:
 1. NLI G429 S. O Murchadha naRaith. et al.
 2. TCD 1347 (H.4.5) M. O Gorman c. 1770
 3. BL Eg. 127 Maurice O Gorman c. 1775
 4. RIA 257 (23/G/24) M.Og OLongain 1795-
 5. RIA 253(F/vi/2) M.Og OLongain 1813
Motifs:
 1. imagery for patron
 2. qualities of character
 3. nobility of ancestry
 4. Material rewards for poetry
 5. generosity to poets
 6. caithreim, list of triumphs
 7. War with English
 8. allusion to Ruaraiocht
Poet Christian Names:
 1. Mac Con (RIA 253)
Poet Surnames:
 1. O Cleirigh
Patron Christian Names:
 1. Tomas mac Tomais
Patron Surnames:
 1. MacCairteain ‘an Duna’ (d. 1347?)
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Mac Cairteáin triath na n-each seang

[NLI G 429, 45]

{Mac Con Ó Cléirigh}

[Deibhidhe, Brúilingeacht without alliteration]


1 Mac Cairteáin triath na n-each senng

ó Dhún Sríanach na n-árdbheann

fear is ciste do chliaraibh

tuisle air neart do chathniadhaibh.

2 Do bhí ag suirghe leis go hóg

spirid ghaisge gan chlaochlódh

ag leanmhuin an tsaoi go bhfeas

’na mheanm(h)ain aoird gan doilgheas.

3 Coghnach leanta Chonnaill chruaidh

chalma Chearrnnaicc an arm(h)ruaidh

spraic fhearrdha fhoghlach fhíochmhar

thromdha threasach chathghníomhach.

4 Ceann slóig a ttrodaibh nár thím

Tomás mac Tomáis dearbhuím

ua Saráin meic Eochaidh fhéil

beangán cosgair gan toi(gh)béim.

5 Lá n-aon dár éirig le teann

suagbhúidheann arm(h)dha eachtrann

ag cur beóghal agas gliadh

air threónaibh Uladh smórchiach.

6 Go criochaibh na hEamhna o thuaidh

nior hanadh leó ger chathchruaidh

ag arguin cliar agus ceall

a rian spairne go coitcheann.

7 San Dún bheannach ghrianach ghrinn

do bhí an triathfhear cumuinns

Mac Cairteain eachtgonach oll

treanphosda na ccath d’altrom.

8 Abidh d’freagair uaithne an áigh

an ghasra uaibhreach sheachráin

gur mharbh an tsaoi lonn amhra

san Maoigh an drong dhanardha.

9 Do griosadh chum an ghleo-so

leis a ccathaibh comhmóra

roighne sluaidh Uladh lé a n-ais

a ruaidh curadh gach ceannais.

10 Ón ló sin éachta na nGall

nior buaidhreadh criocha Cualann

do cruaidh gaothcleasaibh an fhir

sduaigh gheirfaobhrach an chosguir.

11 Do sguir geibhionn an taoibh thuaid

do eachtaibh saoi an armruaidh

gan fianna na nGall da lot

do bhliaghnaibh go ceann sénocht.

12 Mal oirdhearcais a ttreas trom(h)

lán d’oirbheartaibh a ccomlonn

griobh as féile san ccruinne

feithlionn síog ua Rúghruíghe.

13 Do ceinnleitribh cru gan bhréag

Chonaill Chearrnnaicc na móireacht

Tomas fial na g[c]raoiseach nglan

taoiseach a rian gach meanman.

14 D’fuil eachtaicc Rughridhe an aigh [46]

Tomas treanmhar Mac Cairteain

is Ír bo crodha a bhfonn Fáil

an lóchrann lonn ón Easbáinn.

15 Buinge brisde bruighne a ngliadh

Mac Cairteain saoi na ccathniadh

cu f[i]adhaicc a ttreasaibh teo

ger caismirt triathe a ccathghleo.

16 Beithir beodha criche Breagh

leogan cosnaimh na nGaoigeal

céim a dheabhtha ós a ccionn

ní béim air fhearaibh Éirionn.

17 Fear gan gruaim nar éimig neach

flath lán d’uaisle is d’oineach

taisge ollamh criche Fáil

taca a ccogadh ’sa a siothcháin.

18 Do bhí do mheid a mheanma

is dá thréigthibh ealadhna

daoine a ngeibhionnaibh dá ghrádh

Éireannach na ngniomh cceannárd.

19 Dual don fear ceannus Eamhna

cosnamh is ceart seinTeamhra

is ruadha Danar go cóir

buadha chatha 7 onóir.

20 Crann pailme an bile seanng

balla na coige a ccoitcheann

muir mhor ’na mheanm(h)uin an fer

sgrios deacrach slóg mac Míleadh.

21 Grianghai ordha leatha Cuinn

Mac Cairteain crodha aluinn

biatach úr is ciste cliar

is gliare clu ’s gach aonrian.

22 Breitheamh ceart air laoidhthibh suadh

taoiseach a neart na ccathshluagh

fear smachtaighthe air theann bfear Fáil

cathurra a bhfann do thógbháil.

23 Aithghin Ghuaire ar mbronadh séad

curadh ro chruaig na bhfinnghéag

lan doruis clu agus ceile

barr soluis cru is caithréime.

24 Da deich cuig dhon phreimh or fhás

Mac Cairteain suairc gan roghnas

do riaracc Banba gan bhrón

triatha calma na ccathshlóg.

25 Eachta an fhir chubhra tar éis

is déanta duinne a fhaisnéis

trena bhfuaramair da mhaoin

laoch suadhoilte gan tathaoir.