firstLine"; ?>

1298. Maith an ceannaighe Cormac $
Length: very long c.62qq
Certainty: 1
Period:
 1. 16th ult
Areas:
 1. Connacht
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. O Hara MS c. 1597
 2. RIA 3 (23/L/17) S. O Murch. na R. 1744-5
 3. RIA 72(3/B/14)M.Og OLongain trscr.BOH
Prints:
 1. transl. Knott, TD no. 31, McKenna BOH no. iv
Motifs:
 1. imagery for patron
 2. eulogy of personal appearance
 3. eulogy of patron’s character
 4. irresistible attractions for women
 5. poet invoking blessing
 6. Material rewards for poetry
 7. Function of poetry
 8. liberality to poets
 9. decay of poetry
Poet Christian Names:
 1. Tadhg Dall (O’Hara MS, RIA 3)
Poet Surnames:
 1. O hUiginn
Patron Christian Names:
 1. Cormac mac Cein
Patron Surnames:
 1. O hEadhra d. 1612
Apologue Subclasses:
 1. Mogh Neid’s wife sees 7 fat & 7 lean cows
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Maith an ceannaighe Cormac


[McKenna, L.: The Book of O’Hara, Dublin, 1951, poem 4]


Tadhg Dall Ó hUiginn .cc.


1 Maith an ceanduighe Cormac

mac Céin dá gclaon iobhurshlat,

lámh thabhartach um cheann gcruidh

malurtach as fhearr aguibh.


2 Re linn Chormoic ní cluintir

fear a mheallta a malairtibh

bheith soimheallta as sé do-bheir

dá ghné hsoineannta hsoilbheir.


3 Mac Céin na gcéimionn ndocrach,

móide as mhaith an malartach,

sduagh dhaoineach ó bheannaibh Breagh

meallaidh gach aoinneach eisean.


4 Féach an fearr iomlaoid oile

ná in mhoirn tsuthoin tsíorruidhe

téid don fhlaith ionfhuair fhaoilidh

ar mhaith diombuain díomhaoinigh.


5 Gearr do mhairfeadh na maoine

bronntar le flaith Formaoile

’s pudh buain na molta ar marthoin

dá ghruaidh chorcra chomharthoigh.


6 Ní mhairfeadh bleidhe ná brat

dá bhfaghoid cách ó Chormac

ná arm áigh craoibhlíne cuir

aoinmhíle a-bháin do bhliadhnaibh.


7 Ní mhairfeadh éideadh ná each

ná feilm loinnearrdha líneach

ná beirt mhaothghorm tsróill ngloin

ná saorchorn óir ildealbhoigh.


8 Dá measdaoi maith an domhuin

as sé críoch a gcualubhair

ní bhí acht an moladh a-mháin

ní don domhan acht díoláimh.


9 Maith an ceannuighe an té tug

bláth diombuan dúisgeas formud

fada ón bhláth tocht a thoraidh

ar sgáth mholta mharthonaigh.


10 Maith an ceannuighe an fear fuair

ar bhréig ndiomolaidh ndiombuain

díoghrais mholta buain bhaluidh

a n-uair obtha dh’ealadhuin.


11 Maith an ceannoighe cheandchas

an uair as mhó an maitheamhnas

an maitheas ar a mbí a bhrath

nó an ní chaithios do cheanduch.


12 Do bhí dh’echt ar Ó nEadhra

do thaobh a ghlún ngeineamhna,

fir neamhdhochda nar náir cruth,

deaghmholta cáigh dho cheannuch.


13 Ní fhuigheadh Cormac mhac Cein

- córuide in éigse dh’óighréir -

tráth as neamhdhaoire ná a-nos

na deaghlaoidhe ó chách cheandchos.


14 As sé a bhfoil ar feadh Bhanbha

oirne ag iaroidh ealaghna

d’uaislibh chláir bhraoincheannsa Bhreadh

aoinphearsa a-mháin an mhíleadh.


15 Céd urdoil a bhfuighthi a-niodh

ar ghrés fromhtha na bhfileadh

rachaidh orthoibh uair oile

ó onchoin Bhruaigh Bhóroimhe.


16 As sé an uair as saoire soin

’s as teirce a-tá gá iarroigh

sgotha dána gnénuaidh ghloin

énuair as chára a charrthoin.


17 Ó a-tá in dán neamhdhaor a-niodh

biaidh lón nach éidir dh’áireamh

ma slán tarngortaigh Chláir Chrot

d’aghmholtaibh cáigh ag Cormac.


18 Biaidh oirchill re haghaidh cáigh

an uair as usa a bhfagháil

d’éis taisdioluigh tholcha Breadh

d’aisgeadhaibh fromhtha Féindeadh.


19 Maith fear do-rinde roimhe

thallód a dtús aimseire

oireichil a samhla sin,

roibheithir chalma Chaisil.


20 Do-rinde Modh Néid nárach

a hsindsior maith mórdhálach,

rí Mhoidhe coirmtheinn Chodhoil,

oircheill oile a ionshamhoil.


21 Do-chonnairc fís fada ó hsin

ríoghan Mhodha Néid neimhnigh,

’n-a hinnisin ro bhí brígh,

indisidh í dhon airdrígh.


22 Tarfás don mhnaoisin Mhodha

seacht mba binne bláthmhara

da-chí an fionnchrodh soiléir seang

a dtiomchol oiléin Éireann.


23 Tarfás fós dí ’n-a dheaghaidh

ón bhuar shuaithnidh shítheamhail

gach magh fionn collbhán corcra

lomlán do lionn leamhnochta.


24 Tarfás dí a ndiaigh na tána

seacht mba eile urghránna;

adhbhur teadhma teacht orrtha

na seacht seanbha siabhurrtha.


25 Go bhfuighlibh goirte garbha

go n-adhurcaibh iarnamhla

fraoch orra mar ealtoin sgean

go ndearcoibh tolla teineadh.


26 Nír fagbhadh leadhb ar láthair

don tánaigh óig iongnáthaigh

ón tána cheinnmhir chalma

ngránna neimhnigh nathardha.


27 Breath na haislinge ass é a fhíor,

rug Dearg Damhsa, draoi an airdríogh,

an bhreath chathardha dar chreid

a ratharbha asd-teach táinicc


28 A-dubhairt an draoi “ar dtosaigh

as siad na seacht gcédbhasoin

seacht mbliadhna lomlán lachta

comhlán riaghla is ríoghachta.”


29 “As iad bhós na ba oile

seacht ndaoirbhliadhna docroidhe

tír na ccuan mbailbhlindte mbind

budh tuar aidmhillte dh’Éirinn.”


30 “Íosoidh bean a mac da muin

sénfoidh an t-oighre an t-athoir

fa chlár séimhsheang na sreabh nglas

ar feadh Éiriond re hocras.”


31 “Déntar uaibh”, ar Dearg Damhsa

“oirichil mun adhbhursa

na céidbhliadhna suil tí as-tteagh,

a ri géigniamhdha Gaoidheal.”


32 “Ná gabh ad chíos ná ad chánoigh

ó Leith Mhogha mhórdháloigh

fan gcrích móir mbraoincheinnfhinn mbuig

aoinphinginn óir ná airgoid.”


33 “Ná gabh ó chách ad chíos ríogh”

do ráigh ollumh an airdríogh,

“a ghríobh fhial mhoighe Mumhan,

acht biadh uile d’éanmhonadh.”


34 Gach ní dhá ndubhairt an draoi

re rígh Áine an fhuinn ghégnaoi

do aontoigh é go humhal,

sé d’aontoil an ollumhan.


35 Tiad Muimhnigh dá bhfógra féin

do mhac an airdríogh d’éinmhéin

’n-a mbróin chóirighthe um Chuan Dor

do luadh fhóirithne a n-easbhadh.


36 Tugsad umhla dh’Eoghan Mhór

d’éis a dtírtheadh do thionól;

don tslógh fa robhuidhe a riar

Conoire Mór is Maicniadh.


37 Do bhí an Mhumha fa Mhodh Néid

mar bhíos eadchrann ós fhoighéig

fá cheandoighiocht bídh tre bhioth

don tseangoireacht mhín Mhuimhnioch.


38 Feirrde a shíol ó shin a-lle

nar an re ham na daoirse,

cneas taobhthondghlan dá ttráidh muir,

saorchonnradh cháigh do cheandoigh.


39 Aithris ar Modh Néid do-ní

Cormac Ó hEadhra in t-airdrí,

dias dar dual fochondmhadh Fáil

fa shochonnradh uan d’fhagháil.


40 Mac Céin nar chaomhain doibheart

cóir a chor re ceannoigheacht;

bláth fpóir sheangfhola Shadhbha

ceandoighe óir ealaghna.


41 Do ghrés glan fhileadh bhfromtha

tarla sonn séan gconnortha

dá shuil chuirr mhongfhabhruidh mhir

ó ollamhnoibh fhuinn Éimhir.


42 Go lá an bhráich biaidh ar marthain

’n-a bharr shéin is shobharthoin

don tslógh ó bheannuibh Bladhma

ar cheandoigh d’ór ealadhna.


43 Feirdi an tráth tug dá aire

riar éigeas Fhóid Laoghaire,

cion gach aonduine ar ndol dí;

crodh gan aodhuire an éigse.


44 Peandocht éigeas innsi Fáil,

beannocht naomh Éireann d’éanláimh

luach a cheannoighthe as sé soin;

beandoighthe an té le a ttuilltir.


45 Ar mhac Céin cheannchas molta

do thuit bail na beannochta

ó thrácht mhaothbhuinn réidh rathmhair

go céibh gcraobhthruim gcomharthaigh.


46 Ní mó a-niodh ná ’n-a naoidhin

dúil cháigh ’n-a chruth fhorbhfaoilidh;

fuair sgath Luighne ’n-a leanabh

rath nach oighbhi ar eileaghadh.


47 Do fagbhadh é a n-aois leanaibh

ar mbuain a ghég ngeinioluigh

gan aipdhioghadh dá ghruaidh ngil

’n-a mhaicleanamh uair éigin.


48 Ní raibhe caomh ná cara

dílios don óg armthana

sé a aonur a na n-aghuidh

sé a mbaoghal gá bhiodhbhadhaibh.


49 Do beanadh a dhúthchus de

do beanadh bhós a bhráithre

go raibhe saor Thighe Táil

’n-a aon d’fhine ar n-a fhágbháil.


50 Beantair seilbh Luighne as a láimh

an tráthsoin truadh in diombáigh;

tógoibhthear an té nar dhligh,

fógairthear é re haimsir.


51 Bliaghain ar fhichid don fhior

nar shuigh sósar ná sinnsior

do shíol gCéin ’n-a n-áitibh ann

gur áitigh féin an fearand.


52 Táinig san senágh síol mBloid

fíoch Cormoic in tan tánoig

cland Chéin asd-teach ní tugadh

a mbreath féin go bhfuarudar.


53 Ésga lán an leithe theas,

ní lughoide fuair flaitheas

sé d’fhágbháil ’n-a aon d’fhine,

an chraobh ógnáir oirnighe.


54 Ní dheachaidh ag aoinneach air;

dar leat as leis do bhádair

a raibhe a n-aghaidh an fhir

ag faghail fhola hÉimhir.


55 Mó ná rath do rígh Luighne

cáin an tíre tonnghuirme

d’éis na bhfearchon ó Thigh Tháil

do neamhthoil gach fhir d’fhagháil.


56 Nír thioghluic Dia roimhe riamh

a bhus ná a Mumhoin Mhaicniadh

rath an ríogh dh’aoinneach eile

do shíol daoineach Dairine.


57 Tús ratha rogha dealbha

fríth leis a lló a gheineamhna,

sduaigh dhédnuaighe brodha Breagh,

rogha cédbhuaidhe an Choimgheadh


58 Fríth dealbh Chormoic ón Choimgheidh

d’égcosg agus d’fhorfhuighlibh;

ó run dil go dreich ngairthe

do bhreith Fhir a n-ordoighthe.


59 Ó thrácht puinn go céibh gcaisghil

ní bhí ball dá bhalloibhsin,

rí an tsluaigh ó Gháiridhe ghil,

gan bhuaidh áiridhe éigin.


60 Buaidh lúith ar an mbonn mbántais

nach léamhoid lucht gabháltais,

buaidh gach fheadhma ar an mbais mbáin

dearna thais acht a tteagmháil.


61 Buaidh mbreithre ar an mbél gcorcra,

dá ttig buaidhreadh bantrochta;

buaidh gcéille ar an gcroidhe mhear

ag céile Mhoidhe Maisdean.


62 Tarrla dhó ó Dhia nimhe

buaidh bhfírinne is bhfoisdine;

fuair a ttighibh na togha

buaidh n-einicch is n-eangnamha. Maith an