firstLine"; ?>

1385. Mo iona iarla ainm Seamuis $
Length: long 39qq
Certainty: 1
Period:
 1. 16th mid
Areas:
 1. Munster
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. NLI G 992 (Nugent MS c. 1577)
 2. RIA 1 (23/D/14) 17th c. ?Co. Offaly
Prints:
 1. text Carney PB n.xvii
 2. trans Studies37(1948)219
Motifs:
 1. imagery for patron
 2. nobility of patron’s ancestry
 3. irresistible attractions for women
 4. patron too generous to need to fear satire
 5. garrisoning castles
 6. prowess in war
 7. territory as king’s spouse
 8. fertility under true king
 9. mythical allusion
 10. sead fine, heirloom
Poet Christian Names:
 1. Uaithne mac Uilliam (NLI G992)
Poet Surnames:
 1. O Cobhthaigh
Patron Christian Names:
 1. Seamas mac Piarais
Patron Surnames:
 1. Butler (9th Earl Ormond) d. 1546
Meter Vars:
 1. RannBheag
Poem:

Poem in printable PDF format

Mó ioná iarla ainm Séamais


[Carney, James: Poems on the Butlers: of Ormond, Cahir, and Dunboyne (A.D. 1400-1650), Dublin, 1945, poem 17; see also Studies 37 (1948) 219-25]


Uaithne mac Uilliam Í Chobhthaigh


1 Mó iná iarla ainm Sémais,

gidh ainm iarla a ainm dualais;

sluagh Gall ar fheadh do fhéghais,

meadh Shémais ann ní fhuarais.


2 Iarla as chuirthe ’na chomhar

ní fhuighthear d’fhiadhnaibh brughadh;

dá thír do fhuaigh gan aineamh,

uaim Laighean ré mín Mumhan.


3 Críoch Ghaoidheal d’uaim a uga,

a chaoilshleagh uaidh nár fhada;

ní nós do fhóbair d’oba

tós troda ó ógaibh aga.


4 Moide clú iarla an Inbhir

crú na n-iarladh a hAlmhain;

níor chlaon a barr do bhiodhbhaidh

craobh d’fhiodhbhaidh Ghall ór ghabhluigh.


5 Don leith do-ríne ragha

leath an mhíliodh gur mheala;

gan chur gcroinn ar Chró Logha

roinn logha dó fa-deara.


6 Laighnigh ag triall san tealaigh

fán triath lé n-airgthir Ulaidh;

agraidh thall ar fhéin nOiligh

soighin Chlann Néill a-nuraidh.


7 Clann Éireamhóin an aonaigh

gan léirthionóil Ghall géabhaidh,

gan chur n-áigh rú níor réidhigh

Crú Éibhir dob áil d’fhéughain.


8 Do bhaoi an t-ainm ar a aire

dá ghnaoi go gairm na sgoile;

don iarmhar níor fhéag file,

séad fine iarladh oile.


9 Fear séad do dháil tar dhligheadh,

dá ghrés gan dáimh do dhearadh;

ón chléir gan ghruaidh do ghoradh,

léim gan bhloghadh mbruaigh bearar.


10 Cuidébhaid a mbeirn bhaoghail

Builtéraigh lé a fheidhm d’fhéaghain;

lé a fhéin a dtreas suil tiaghair

diamhair a chleas féin féaghaidh.


11 Ré gan urdhubhadh n-oinigh,

d’Urmhumhain as hé as eighir;

ré lán as meadh don Mhumhain,

bean dán cubhaidh dál deighfhir.


12 A iath do-chuaidh fá chánaidh,

an triath dár dhual a díoghail,

tearc díobh do-chóidh ar gcúlaibh,

tóir dhúnaidh ríogh fá ríoghain.


13 Gar don fhiadh oighre Piarais,

sgiath dá choimhdhe ar a chléabhois;

agh san leirg dob fhear eólais

seólais bean do sheilg Shéamais.


14 Ag sin ribh rádh gach cléire,

[gan a ndáil níor dhligh Guaire,

ionann sin as díol dáimhe]

“dáile díon ghil na gruaidhe.”


15 Do chuir leathach clú ad chomaidh

crú Ghearailt tar an nGallfhuil;

gnáth gach cnú fán gcnaoi mhullaigh,

tú at urraidh re gnaoi ag Gallaibh.


16 Dod thréidhibh ceard an churadh,

an féinnidh rér bheadhg Balar -

ní fríth libh a gcléith comhar -

ar mbloghadh sgéith t’fhir fhaladh.


17 Sgél folaigh ar feadh ndeabhtha

nach foghuir lét fhear n-iomtha,

ad láimh gur leagh an dornchla;

t’fhear comtha áigh ní fhionnfa.


18 Do chuir líon ngráidh ar ghabhlaibh

nár dháigh acht dá dhíol inbhir;

a gruaidh ghairthe a dtigh theaghlaigh

dearbhaidh sin t’aithne d’inghin.


19 Gan teagmháil ribh im reannaibh,

ag sin eadráin an iomaidh,

tú a lár na gliadh re nGallaibh,

fian bhrannaimh san ágh iomaibh.


20 Airm san bheirn díbh gá ndathadh

ar t’fheidhm do bhí ’na bhreitheamh

d’fhior fhuar nír theó san tochar

do dhochar gleó uadh d’fheitheamh.


21 Do chuaidh an éinbhean d’fhearaibh

go bhfuair fhéinnidh rér fhuirigh -

fada a-tá ar ceilt ad chomhair -

do sheirc fholaigh mhná Muighigh.


22 Níor anais a ua Sadhbha

led shluagh gur bhlaghais bhearna;

guais le fear más fleadh dhiomdha

fleadh fán hiomdha fear feadhma.


23 Do clos d’fhuighlibh ót araidh

gur chuimhnigh ar chol ndeighfhir

bean gan shuan a-réir romhaibh,

dual cobhair ghéill a ngeimhil.


24 T’fhaicsin ré mbearna mbaoghail

a meanma an faitsin fóiridh,

sibh mur bhudh eadh gan t’fhéaghain

féaghaidh bean fhir at óiridh.


25 Cloch fhaghlaidh bídh fád bhárduibh,

an tír ’na hadhbhaidh uaignigh,

gaoth chean do-chóidh fát ógbhaidh

tógbhaidh teagh óil dá uaidnibh.


26 Reagar a leas ann t’fhuaradh,

do lann a dtreas gá téaghadh;

lór do thuar ar Ghort nGaoidheal

laoidheadh druadh ort at énar.


27 An Cú fa tóir don tánaidh

a chlú do-chóidh a gcianuibh,

do long do-chuaidh ’sna céimibh,

Fonn Éibhir uaibh ar iarraidh.


28 Tug ar mhnáibh maoith ar madain

a sgaoth ó thráigh do thogaibh,

gaoth chuain don reódh do fhreagair,

fuair ’na leabaidh ceól codail.


29 Fuair d’Éirinn rogha ríghe

ar ttogha Éireann óighe,

dul ón Bhrugh go bun Súire

ag cur thnúidhe ar Bhrugh mBóinne.


30 A chomhdhál tarla im Thailtin -

fá orlár mBanbha biodhgfaidh -

tig én tar tuinn san teanntaidh

nár fhégh d’ealtuibh Fhuinn Fhionntain.


31 Beart don taobh oile imridh

laogh na hoighe dá healbhaidh,

nír thil Corc acht Clár Luimnigh

dál Muimhnigh thort go Teamhruigh.


32 Fiodh réidh ré n-iorghail uime

a bhiodhbhaidh ag béin mhoille;

biaidh an t-áth fá fhéin Chaille

léim aille ag cách ’na gcoinne


33 Ceó ó dheabhaidh gha ngréine,

do-gheabhtha brat bhudh buaine;

treisi le teas na síne

deisi shídhe im eas n-uaine.


34 Sgáile a feadh nó go bhfalaigh -

an tsreabh as áille n-oirir -

ar gcur chúil re Fiadh bhFuinidh,

cuiridh grian ar Shúir shoighin.


35 Braon annamh tré ghaoibh gréine

do chlannaigh re craoibh bhfeóighe,

do-ní dár leagh don luaidhe

tí uaine ar feadh na Feoire.


36 ’Na himlibh an tráth térna

[ar inghin dob fháth liamhna]

feadh faithche le fuaim ndíorma

gruaidh ríoghna ag aithni an iarla.


37 Sí do chách as cliath dhídin

a sgiath an tráth do thógaibh;

neimh an chuaigh ar an gcéid-digh,

léigidh shleigh uaidh ré n-óguibh.


38 Ar dteacht chléire as-dteagh triallaidh

le a fhéile mar fhear laoidhidh;

cuiridh sgor seang a srianuibh

crodh d’iarraidh nár fhearr d’aoighidh.


39 Do-roinne ag roinn a cheana

a choinne re Cloinn Mogha;

“gan bhrath ní bhia,” ar an t-ara,

“cia a ragha cath nó comha?”