firstLine"; ?>

139. A toigh beag tiagar a dteagh mhor $
Length: very long
Certainty: 1
Period:
 1. 14th mid
Areas:
 1. Munster
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. RIA626 (3/C/13) 19th c. transcr. of BOCD
 2. RIA1134 (23/E/29) Bk of Fermoy 15th c.
 3. BOCD (Bk of O’Conor Don ) c. 1631
Prints:
 1. transl. Eriu xvi, p. 132
Motifs:
 1. praise of personal appearance
 2. qualities of patron’s character
 3. nobility of patron’s ancestry
 4. fertility in reign of just prince
 5. Kingly Functions:binding men together etc
 6. Symptoms of law & order with just prince
 7. comparison btn homeland and highkgshp
 8. historical precedents
 9. historical or mythical allusions
 10. Proverbs
Poet Christian Names:
 1. Gofraidh Fionn (BOCD)
Poet Surnames:
 1. O Dalaigh
Patron Christian Names:
 1. Diarmaid
Patron Surnames:
 1. O Briain (d. 1364)
Meter Vars:
 1. Dechnadh Mrechtfelesach
Poem:

Poem in printable PDF format

A toigh bheag tiaghar i dteagh mór


[Mac Kenna, L.: ‘A poem by Gofraidh Fionn Ó Dálaigh’, Ériu 16 (1952), 132-139]


1 A toigh bheag tiaghar a tteagh mór

a mórthar rúd

a ndún fhian ngreadhfhocal nGréag

seanfhocal súd.


2 Seanfhocal súd solus a chiall

ciodh cia do chum

san chruth a rádhaid é i ngach am

tánaig sé sunn.


3 Faoi chanus sinn seanfhocal gnáth

gasroidhe Fáil

giolla do Chloinn mhalartoigh mhóir

thabharthoigh Tháil.


4 Diarmaid Ó Briain, codhnach Chlann Luirc

Laoch Linne Féig

giodh mór an treabh (as a ró a ruaig)

mó an teach a ttéid.


5 Ní a tigh bhig théid a tteagh mór

budh móide a ua

a tigh mhór thargha a dteagh as mhó

fear calma Cua.


6 An teach as lugha leor a mhéad

ní meadhair thais

(do na tighibh) le bhfuil ag feis

Tuir Chinidh Chais.


7 Gá teagh beag ó ttoir a tteagh mór

na móirfhear n-úr

nó gá teagh mór, ós dá luadh

a-tá do thúr.


8 Gnaoi an dá theaghsoin tar tighibh cáigh

cuiridh gach fear

a ghnaoi tar (fhéin) Cliach aga chur

triath an dá theagh.


9 Teach Táil an dara teach don rígh

do chreach go Cliaigh

teach na leag ’s na sreath sróil

teach beag Í Bhriain.


10 Teach rátha Teamhrach bhus teach mór

do mhórmhac Taidhg

líonfuidh an teagh do (bhroinigh) bhuirb

fear Oiligh aird.


11 Teach Táil ar a thí as Teamhair Bhreagh

mar dhá bha um laogh

(ibhthear) leis mór bhfleadhtonna bhfuar

eatorra ar aon


12 Mac Toirdhealbhaigh ag tocht dá ngrádh

(a ngoire) a shleagh

beag liom do mhac Sadhbha ar a shon

tarbha an dá theagh.


13 Caidhe acht Teamhair na ttulach bhfionn

fiu Tighe Táil?

an teagh Táilsin as teagh an Trír

táirfidh fear Fáil.


14 Teach Táil céadárus Chloinne Luirc

gidh lugha a ainm

nochar bhfearr dhó ar mheadhair nó ar mhuirn

Teamhair ná ar thairm.


15 As é do-bheir geall Tighe Táil,

do Theamhroigh Bhreagh

an Bhanbha mar do-bhearair d’fhior,

Teamhair a theagh.


16 Teach ríogh Mumhan ainm Tighe Táil,

tugadh tuir Bhaoi,

teach ríogh Éireann Teamhair Dá Thí,

geabhaidh dá ghnaoi.


17 Uasal an éaruic a ttigh Tháil

Teamhair ’n-a (ghioll)

roghfaidh an múr fá múr do Chonn

dún ós gach dhionn.


18 Gé deirim sin nocha soirbh dhó

deaghail re Cliaigh

ná ris an leirg ccnóbhuidhe ccaoimh

Bóroimhe Bhriain.


19 Ná re Cluain Rámhadh na ríogh

re Ráith ccaoimh ccuirr

ná re Sionainn murchorraigh moill

tturcharaigh ttruim.


20 Ionmhuin leis na trí tulcha theas

re ttabhair cúl

Loimneach Ceann Caradh do char Brian

Magh Adha úr.


21 Mac Toirdhealbhuigh dá ttuga a dhruim

budh damhna ciach

ris na ndúthaigh dan docair fuath

re Crotaibh Cliach.


22 Árus Oiliolla as Eoghain Mhóir

ní mairg dan dual,

ceannach dhó ar raitheallach na ríogh

aithearrach uadh.


23 Mun badh leis re taoibh Teamhrach Cuinn

Caisiol Clann Luirc

nochar tugtha dhó ar Dhún Airt

cúl re Cró Cuirc.


24 Giodh cúis eolchuire d’Aoibhill Chliach

cúl re cró a shean

(ní hadhbhar) bróin do dhuine (a) dhul

suidhe ós Bhóinn Bhreagh.


25 Mac ríogh Áine giodh ionmhain leis

Leath Mogha móir

ná (tréigeadh) an feadh rabh ’na rígh

Magh Breagh ós Bhóinn.


26 Ná múr Tailtean ná Teamhrach Fáil

fa bhfaontar croinn,

ná síodhBhrugh Aonghuis ós Bhóinn bhinn

taobhghlais mhóir mhoill.


27 Ná tobur Seaghsa as a snigh Bóinn

buinne as bhorb théid

ná Uisneach re bhfuaigh rinn gach róid

ná Linn fhuair Fhéig.


28 Béaruidh críoch Mhidhe ó Mhaicne Chais

cuimhne a ccríoch féin;

deoch dhearmaid san ríoghthoigh ó róigh

íobhthair gá fhéin.


29 Fáiteobhaidh Teamhair na dTrí Ríogh

dá ruaig a-nonn

idir thalamh is chloich is chrann

mur do soich sonn.


30 Comhmór fháiteobhaidh re hUa mBriain

an bhruinne ghil

an breac fan linn ’s an t-eán san uigh

’s an néal ar nimh.


31 Fearfaidh re Seabhac Sléibhe Mis

dan mín muir gharbh

gach inbhear láinte, gach linn ghorm

fáilte bhinn bhalbh.


32 Na guirt treabhthar um Theamhraigh bhFáil

ag fás go mear

an fháilte as dú don chriaidh do chur

re hÚ mBriain Bhreagh.


33 Toigéubhaidh a guth, géisfidh faoi

ag fógra Í Tháil

cloch fhógras gach ríghnia do réir

prímhLia Fáil.


34 Beid na tonna ’na dtoirrchim suain

ó sin a-mach

ní thiocfa fraoch fa labhair loch

le caraidh clach.


35 Gan arm do bhuain d’aidhlinn fan fhior

iar n-uaim na bhfonn

gan iarnach an gcéin bhias ar ann

do char do chronn.


36 Gan shíth do lot re linn Í Bhriain

gan bhú do bhrath

gan fhíoch i gcroidhe neich do neoch

gan chreich gan chath.


37 Diarmaid Ó Briain ’s an Brian ó dtá,

ionann a ngníomh,

fada bhus leighius ar gach léan,

reimhios na ríogh.


38 Brian Bóroimhe rogha ríogh bhFáil,

ar a bhfuil sliocht,

gidh eagail a rinnghliaidh a reacht,

inBhriain a iocht.


39 Tadhg mhac Briain sinnsior flaithe Cliach,

dá gclaon gach dair,

do chniochtairg Tadhg ó mhuir go muir,

calg ionTaidhg air.


40 Dual ó Thoirdhealbhach mórmhac Taidhg,

a dtiodhlaic sé,

a bhladh ós gach fhior nar ghann gnaoi,

crann ós fhiodh é.


41 Diarmaid mhac Toirdhealbhaigh ó a-tá,

do badh triath sluaigh,

an Diarmaid ógsa tairm an treoin,

as a ainm fhuair.


42 Toirdhealbhach mhac Diarmada déin,

díthiughadh cniocht,

uathadh do chách nar chuir fa a smacht,

tuir ráth ’na riocht.


43 Gliocus an deighríogh Domhnaill mhóir,

do mheabhraigh sé,

mac Sadhbha ar glionnfhoghluim a ghnaoi,

ionDomhnaill é.


44 IonDonnchaidh Chairbrigh ór chin sé,

slat Síthe Truim,

ar ghrádh shileas dhá mhoingdheirc mhoill,

’s ar thoirbheirt truim.


45 Saor a chruth ón cheathramhadh glún,

do ghin mar thriath,

giolla gar bhuan tromthoradh tuath,

Conchobhar Cliach.


46 Athair Toirdhealbhaigh Tadhg Ó Briain,

binn liom re luadh,

sé ag diall ris an seanathair saor,

deaghfhachain duan.


47 Toirdhealbhach Áine a athair súd,

ní seanchas mion,

dealbh a aighthe re a dheilbh ag dul,

’s a fheidhm san fhior.


48 Sguirim do shinnsioruibh Shíl Táil,

a dtairm do chlos,

do chaith a ré gach rí do chlas,

ní hé as ní a-nos.


49 Ní hé uaisle ar fhás ar a chúl

chosnas d’fhior iath;

fearr (iná a fhréamh) do rádh ós chách

lámh thréan ag triath.


50 Taobh re huaisle gach fola (ó dtá)

ná tabhradh sé

(’s é an) neach féin uaislighios a ghanoi

uaisligios é.


51 Ní fhuair Bhanbha gérbh uasal é

gan imirt sgiath,

tighearna toghuidhe na ttuath

Conaire Cliach.


52 Conn Céadchathach gur chosuin í

le earla cas

mór ngéirrinn do-chuaidh ina chneas

fuair Éirinn as.


53 Ní fhuair Éirinn gan fhuil a chnis

do chor dá cionn

(do ghad í ’s a cré) ciabh na ngleann

Brian mac Bé Bhionn.


54 A mBrian ná a gConaire ná a gConn

ní chuala mé

ceird maith ar nach raichlisde an rí

aithrisde é.


55 Cóig tréidhe ríogh do rádhadh ann

go n-iomad sú;

neart croidhe fial dá ndéantar (dó)

ciall ceinéal crú.


56 Cóigear sin nach seachónadh flaith

a fine Luirc

nó go (seachnaid) fiadha Fhóid Airt

cóig cialla cuirp.


57 Deacair Banbha do bheith gan triath

dá ttuige a léan;

deacair linn a gríosadh go hádh

gé thíosadh tréan.


58 Mac Sadhbha a mbréig an bheatha cé

mar choll fa chnaibh

as ceo do ghabháil ris an ngréin ngil

béim d’fhagháil air.


59 As bas re sruth nó sruth re hard

iomaidh rer ttriath

a leith re bladh as breith ar sgáth

car re cleith gCliach.


60 Diarmaid Ó Briain bruinne mar aol

earla mar oigh

díon as fhearr dá gach oireacht air

toigheacht dá thoigh.