firstLine"; ?>

1393. Mo-chean do-chonnarc a-reir $
Length: middling 28qq
Certainty: 2
Period:
 1. 17th early
 2. 17th mid
Areas:
 1. Scotland
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. RIA778(E/i/3)C.MacMuireadhaigh 1649+
Prints:
 1. transl. Eigse xi, 1
Motifs:
 1. poet absent from patron: messenger
 2. imagery for patron
 3. poet-patron relationship
 4. naval warfare
 5. Fertility of land under true ruler
 6. Aisling
Patron Christian Names:
 1. Domhnall Gorm mac Giolla Easpuig
Patron Surnames:
 1. MacDomhnaill 1st Baronet Sleat d. 1643
Meter Vars:
 1. RannMhor
Poem:

Poem in printable PDF format

Mo-chean do-chonnarc a-réir


[Angus Matheson, ‘Poems from a manuscript of Cathal Mac Muireadhaigh’, Éigse 11, 1-17]


1 Mo-chean do-chonnarc a réir,

ní h-amharc nach fhuil ar mh’úidh;

mé ar mire dá mheanma ghráidh,

cridhe sáimh ní dhearna dhúinn.


2 Tarbhás damhsa Domhnall Gorm,

dar leamsa, i n-orlainn a arm,

i mbeirt shéanta ó dheallradh is dhealbh,

dar ceangladh sealbh bréagtha badhbh.


3 D’éis aisdir, mar bhudh fhíor dhamh,

mé dá fhaigsin go bhfíoch fear;

sról casda ós a chionn dá chur,

dar liom, go brugh gasda geal.


4 Suidhidh san bhrugh an fial fionn

lucht gliadh ar nach fuighthí feall;

dob iomdha soighnéan sról ndonn

’s ól trom go coimhghéar fá cheann.


5 Mar do-chuamar i gceann sgéal,

dar liom níor uaigneach ar n-ól;

dom chridhe budh coimhghe shíor

fíon ga ibhe oirne a h-ór.


6 Rém ghrádh do dhruideas ’na dhiaidh,

gur chuireas mo lámh ’na láimh;

tug dar liom, gér thuaraim thnúidh,

a ghualainn dúinn ós chionn cháigh.


7 Tar éis m’aitheanta i gcionn cháigh,

’s é ag agallaimh riom go réidh,

’na dhigh shláinte buth dluigh dhúinn

failte rúin rom-chuir i gcéill.


8 Dar leam go dtáinig dom fhios,

gur theann fám bhrághaid a bhos;

mar bhudh gnáth níor cheilte an cleas,

teas ar seirce ós chách do-clos.


9 Mé lán aoibhnis, mar bhudh eadh,

ó shaoileas mo ghrádh im ghar;

bos ghealbhog i ngliaidh nár thugh,

dul ’na dhiaidh is dearmad dhamh.


10 Clisgim a soin as mho shuan

ag féachain cár ghabh mo ghaol;

uch, a Dhé! is damhna dom chrádh,

ní h-é ar ngrádh tarla rém thaobh.


11 Corrach an téarnódh i dtám

tre ó Colla d’éalódh uam;

sé dá dhaoirmheas liom go lór,

gér mhór d’aoibhneas sionn ’nar suan.


12 Do ísligh sin mh’aigneadh ard

gan a fhaigsin feadh na bhforb;

an fear féin do chách rom-chealg,

fáth dom shearg nach léir a lorg.


13 Uch! dá mbeith ar searc-ne a sunn,

dul ’na leith níor leisge leam;

do bhiadh go suairc a rún riom

’s a chúl sliom ar chuairt ’am cheann.


14 Bos ghlaicgheal na gcleas gan cheó,

gan bheith ’na chaidreabh rom-chná;

ní h-é a thoil mar a-tú,

gan mhé a-nú san toigh i dtá.


15 [.............] soir is slat Nís,

uch nach fhuilim bos i mbois

’s mé do shíor ar luadhaill leis,

nó ar ghualainn deis ríogh Rois.


16 Fear mar Ghuaire do-gheibh chlú,

mo ghroigh sin, mo bhuaile bhó;

mar chéile dom thaobh a-tá.

mo lá gréine, mo chraobh chnó.


17 Ar bhfíon abaigh, ar gcruit cheóil,

ar muir mín, ar maidean Mháidh,

iasg ar n-inbhir, tuigse ar dtúir,

uisge a h-úir thirghil nach tráigh.


18 Eó uaibhreach ó ríghEas Ruaidh,

ar n-aoibhneas, ar n-uaigneas óil,

ar bhfreasdal um chion i gcéin,

ar miodh séimh a h-easgar óir.


19 Slat a caolach Cholla Uais,

mh’aonbhrath oinigh go neart nóis;

tig d’fhoiléim ar faithche i bhfís,

grís aighthe ar roinéimh róis.


20 Mac Ghiolla Easbuig, flaith fial,

ó measmaid gach maith ’na mhúr,

’ga n-anann do ghnáth mo ghaol,

ar mbláth caor, ar n-abhall úr.


21 Tug céim tar chinidh na gcríoch,

dá fhilidh ní léir a luach;

sé tar chách thoghbhaim mar thriath,

ar sgiath chomhlainn, táth na dtuath.


22 Sé do chliaraibh as chairt eóil,

a bhladh ní diamhair ar dháimh;

ar bhfíon seice, rinn ar rúin,

ar n-eite lúidh tar linn láin.


23 Géag chumhra do chin ó Chonn,

ag sin mo lubhghort, mo lionn;

fáth mo cheana do ríomh rann,

ar gcrann meala go bhfíon fionn.


24 Mithigh, a dhreagan Dúin Tuilm,

do thoigheacht dár dtúr le [..]

sibh ar mbun seasda in gach snaidhm,

is th’ainm ar ndul feasda [...].


25 Léig go cách chobhlach cniocht

i dtráth cobhra a nois le neart;

ar súil thrá d’fhíorbháidh as th’ucht,

lucht ar ndíobhdháidh gé tá ag teacht.


26 Mar chioth ag teannadh go trágh

léig rioth dod chnarraibh i gcuan;

obar as damhna dár ndíon,

síodh nó cogadh badhbha buan.


27 Brath ag ar n-easgcairdibh oirn,

gabh rér dteasargain ón teidhm;

léig budh dheasda, a Dhomhnaill Ghuirm,

doghrainn ar mhuirn feasda i bhfeidhm.


28 Gan díol éigni uait i sriobh,

gan díth cnuais i bhféigibh feadh;

teisd ghnáth ar do chlú dá chor

gur bhlogh tú ó chách mo chean. Mo-chean.