firstLine"; ?>

1504. Ni crann aontoraidh an uaisle
Length: long 37qq
Certainty: 4
Period:
 1. 16th ult
 2. 17th early
Areas:
 1. Munster
Classes:
 1. Genealogical
 2. eulogy mp
Manuscripts:
 1. 18th c. MS of G. U. MacNamara in 1911
Prints:
 1. transl. Jn.North Munst. A.S. ii (1911-13), 202
Motifs:
 1. imagery for patron (blaith don rois)
 2. nobility of patron’s ancestry
 3. poets as one of several learned classes
 4. privileges of poets (guala na riogh)
 5. function of poetry (clu)
 6. legal terminology (breitheamh)
Poet Christian Names:
 1. Tadhg mac Daire (MacNamara MS)
Poet Surnames:
 1. MacBruaideadha
Patron Christian Names:
 1. Giolla na Naomh Og
Patron Surnames:
 1. O Duibhdabhoireann
Apologue Subclasses:
 1. Colmcille: synod of Druim Ceat & poets
Meter Vars:
 1. seadhna
Poem:

Poem in printable PDF format

Ní crann aontoraidh an uaisle


[Journal of the North Munster Archaeological Society, vol. 2 (1913) 202-6; translation 207-11]


Tadhg] mac Dáire cecinit


Clár Sennchuis Chloinne Dabhreann


1 [Ní crann?] aontoraidh an uaisle,

iomdha céim na ccruinnion bl[áth],

[fear] dá bpór, ar gcúl nír cuireadh,

ní mór dhúinn, a ttuireamh tr[áth].


2 [Árd] ríogha ar aon easbaigh buadha,

do’n bhláith gabhlach geinidh siad.

bár(r) na cruine is dóibh do dáileadh,

fóir is uile aireamh iad.


3 Filidheacht ’s féneachas fromhtha,

fásaidh don chnuas chéadna ad-chí

ollamhuin ’s gairm sgaith don choill-si

pailm do bhláith an chroinn-si a gclí.


4 Eineach is ea[n]gnamh fós féachtar,

s préamh na h-eagna maraon ribh

ní beag uaim-si um dháil dá dhearbha,

d’uaisle cáich dá sealbhadh sin.


5 Ní bhiam ní sia fonn [leg. sonn] dá neirneach

iúl ar easgar don bhláith buidh,

a clú a gcéin bu ollamh uaim-si

béim dollamh an uair-si muigh.


6 Giolla ar naomh óg an tollamh

is uaigh dham ní bláith gan blas,

do gan roinn da chuaidhsi a gcásaibh

d’uaisle an chroinn dar fhás-so(i)n as.


7 Clan(n) Ui Dabhaireann is buan oineach

aon adhbha sgol [m]breitheamh mbuidh,

deaghchlú is lí na n-ollamh n-uasal,

bí ar bron[n]adh da n-uasan duigh.


8 Dubhdabhoireann gar fhás uaigh

ard righ Mumhan do bhuaid barr,

fuair sliocht Eog[h]ain mhóir gan mheasga

feóil-fhuil an tsloigh d’easgar ann.


9 Clanna Duibh do bhuaidh Boirionn

na mbreith oirdhearc uaig ar tteacht;

seanchus an tslóigh dúinn da dhearbhadh

soin don uig do cheangail ceart.


10 Deagla eimealtais cháich cheana

canfad son ní saobh an cás,

gach (deagh) duine suas da réim reimhe

go beim fan gcnuas eile ór fhás.


11 Giolla naomh óg mian mo mheanmain

Mac Ghiolla ar naoimh gníomh gan ghuth,

cuirfead a dtós ttráith ar chraoibhe

bhláith don rós as caoine cruith.


12 Giolla ar naomh mór an tainm iodhoin

ainm a seanatharr caomh cúl

Mac Aod[a] flaith na bhfleadh bhfionmhar

sgath na bhfear ba líonmhar lúith.


13 Cuirfead Maghnus meanma chobhsaigh

sa gcraoibh cédna, ra gan rún

Diarmuid féin as ainm da aithir

an pailm séimh nár thathuigh tnúith.


14 Muirchertach as Muirgeas maordha

Mac Fionghuine flaith os fiodh

saorbhreathach an mac saor soilbhir

an tslat chaomh do coimhdligh cion.


15 Cosnamhach ní cóir a dhearmad,

deagmhac Baothghalaigh, linn lán,

as Giolla ar naomh na n-each n-iomdha

craobh na mbreith ba díorga dáil.


16 Domhnall mac Taidhg nach tréith meanmain

Mac Uilliam ba aolta lios

saor m-[h]ac Dómhnaill gan braith biodhbha

flaith dfoghluim ba fiorglan fios.


17 ­Dubhdábhoireann an tainm ársaigh

or hainmnigheadh uile anuas

an deaghchineadh caomh bláth buadha

craobh do ghnáith ba cuanna cnuas.


18 An da ó Donchadha dáil dearbhtha

ag Dabhoirionn is caidh ciall

deaghluis trath a gcraobh so ó chéile

sa bhláth chaomh so is féile fiann.


19 Righacht dá chóigidh ríoch Mumhan

mac Aongusa codhnach chaich,

dearbhtha gor ghaibh dagh is donóir

a seal ba dáil dágsuigh dáib.


20 [Flai]thniadh fial na míleadh mearrdha

mac Ai[nbhleathaigh]. . . . . .

[d]eaghmhac Dulluing fa tréan teasdal

urma[c] [Ealaithin]. . . . . .


21 . . uir Ealathuin nár maoidh maith-ghniomh

mac Duluing bhr[ic]. . . . .

’s Claireanach dar mhiadh moladh

a gcrú fhiann an tor[adh]. . . . .


22 Maoidh saor Chairbre rathmhur riachtthruim

rioghmhac dAodh osruidhe cain

mic Laoghaire na lámh ndaithgheal

slán aonduine ait[h]fear air.


23 Mic Criomhthain na gcosgar gcródha

cnuasmhac Eóch[ach] [or -aidh] na séad sean

mac maordha Cais gan claon ccomhrádh

craobh nár thais a gcomdháil chean.


24 Meic Cuirc mic Luigheach m[h]ir m[h]aordha

mic O’illeala Flainn, mic brais

fiacha fir dá liac a Luimneach,

triath is sean na Muimhneach mais.


25 Uaisle Muimhneach d’fiorfhuil Eóg[h]ain

sár fhás d’Albain na [ms an] bhfial bhfionn

duamadh a gcorc an crann siothghlan

is clann gan locht riomhthar riom.


26 Riomh Eogha[i]n mhóir mhionmhar aine

’s Oilliol Ólum ór fhás siad,

laoich gan chas a gcogadh tréinfhir

nir sas d’obadh éinfhir iad.


27 Ag Modhnuadhad anois feachaid

go bhfuil siad - ní seanchas cam -

an ríogh gear léir uaisle ón Eibhior

an uair si a bpréim[h] éinfhir ann.


28 O Mhodh suas go hAdhamh oirdhirc

ag éigsi fromhtha dhuan ndil

atáid gan chlaon an chlann cheannchas

nach dall aon na seanchas sin.


29 O táid is clann Charthaigh d’aon fhuil

ní cúis iongna iar nuair d fior [d’fear]

a mbeith dóibh a mbáidh sa mbraithrios.

fóir gan táir a mblaithlios breagh.


30 A nDruim Cheat ag comhdháil Éirin

d’eachtaigh Colam creadhal fíor

gan ollamh duaim daon a haon choill

acht craobh bhuaidh do réim chloinn rí[ogh].


31 Mod is cadhas aobh is onóir

ann ar uaislibh deachtaigh dáibh

guala na riogh mar sin na suidhe

fior go ndlighe an cuire [sáimh] [?] [ms cosgrach]


32 Do chloinn Carthaigh is cúis maoidheamh

a mac samhla sin do shíol

dfhás da bpréimh tar uaisle eile

duaisle a réim gloine a ngníomh.


33 Giolla ar naomh aniogh dá dearbhadh

damhsa ní beag d’uaisle is d’iul

flaith ollamh d’aobh d’fhíor is d’féile

craobh nar líon na tréithe a ttriúr.


34 Eineach is eagnamh na huaisle

ag adhnadh an[n] os gach bhí,

san foghluim bláith ciogh an croinnsin

fíor os cách gur fhoillsigh í.


35 Níor thoill siad tráth tar na donnadh

do dhubh dabhoirenn is bun dáil

an cineadh do no fial fosaigh

ad chiam dó gur chosain cáil.


36 Connmad gan baidh dagh is donóir

iul an anma duaisle a gceasd

deacair ga 7 buain dá mbláth so

dobhuaidh a gclú a tráth so s teasd.


37 Ní díth maith ghníomh na ndáil n iomdha

uaisle is einigh dfás na gclí

nach cluinid cách a gclú uaine

bhfaith aniugh nach uaidhe an ní.