firstLine"; ?>

1514. Ni doirbh go deaghuil na ccarad $
Length: long 35qq
Certainty: 1
Period:
 1. 17th mid (c.1643)
Areas:
 1. Munster
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. Aberystwyth Add. 413 D. 1686 or before
Prints:
 1. transl. Kerry Hist & Arch Soc. Jn iii (1970), 48-
Motifs:
 1. Envoi to spouse
 2. imagery for patron
 3. qualities of patron’s character
 4. comparison with all others
 5. comparison with own kin ?
 6. poet’s blessing
 7. patron’s liberality to poets
 8. poet-patron relationship
 9. homesickness
Poet Christian Names:
 1. Maoldomhnaigh (Aberystwyth MS)
Poet Surnames:
 1. O Muirgheasain
Patron Christian Names:
 1. Seafraidh mac Taidhg
Patron Surnames:
 1. O Donnchadha d. 1678
Meter Vars:
 1. seadhna
Poem:

Poem in printable PDF format

Ní doirbh go deaghail na gcarad


[Pádraig Ó Riain, ‘A poem on Séafraidh Ó Donnchadha an Ghleanna’, Journal of Kerry Archaeological & Historical Society, 1970, 48-58]


Maoldomhnaigh Ó Muirgheasáin cct.


1 Ní doirbh go deaghuil na ccarad

críoch mo thoisge do thuig mé

aithnim féin a bhfoirm mo reachta

nach céim soirbh ar eachtra é.


2 Ionnsa mo theacht óm thír dhúthaigh

druim re a hamharc ní f[h]éd sinn

luach m’oileamhna d’fhéin(n) an iathair

doidheaghla ó fhréimh Fhiachaidh inn.


3 An lucht cumtha gar chleacht misi

mairg dan dualgus deaghuil riú

atá ar searc a ccionn an chuaine

ag teacht riom go nuaidhe a-niú.


4 An toil ler fhágbhus iath Monaidh

meisde an srian do léigeas lé

ar tteacht a measc mhaicne Lui[gh]dheac[h]

do mheasg Tailte M[h]uimhneach mé.


5 Leath mo thoile ag triall go Leodhas

’s an leath oile ag anmhuin tiar

go ttabhair m[e]isi ar mhoing moire

treisi roinn mo thoile ag triall.


6 Rinn a muirne a maoin ’s a ccaidreamh

ó chineadh Fiachaidh f(h)ríoth linn

sgotha séd dob f[h]earr gan fhoghbháil

do mheall méd a soghráidh sinn.


7 Tar uaislibh an aicme Chuircsi

do char misi ’s ní hé a-mháin

cuingidh amhra nach clé comhall

ga ttarla mé a ngobhang gráidh.


8 Flaith thoirb[h]eartach gan tuar ndiomdhaidh

doirbh le deoraidh deaghuil ris

briocht líoghoile, na ghné ghairthe

síodhaidhe é ar aithne an fhis.


9 Mac Taidhg tiodhlaiceach an chonáigh

charuid éigsi ar aba a ghníomh

trilis dlúthnocht gar mó ar meadhar

ar ndúthrocht dó dleaghar díom.


10 Éinfhear cumtha do char misi

a Mum[h]ain Chuirc na ccuach n-óir

tug mo thnúdh re hanadh innte

gé raghar rún fillte fóinn.


11 A annsacht ’s a aigneadh toghtha

teacht ’na n-éagmhuis ionnsa dhamh

tuillidh gairm le a bhfogha[i]r uaidhe

pailm thoraidh as buaine bladh.


12 Barr onóra is aoibhe is caidrimh

do chleacht misi ón m[h]ac soin Taidhg

ar ó bhFiachaidh fam thol t(h)arla

dom fhiachuibh cor anma aird.


13 Docair cúl re caidreamh Séfraidh

soirbh aghaidh ar ucht a lis

obair dhaor déanamh ’na choimmeas

mo ghénar aon roinneas ris.


14 D’éis a n-uaras d’aoibh mo chumthaidh

ceileabhradh dhó is damhna sgís

gan mo thriall fa-thuaidh as deacra

gidh cian uaim an eachtra ar-ís.


15 Monuar nach éintír iath Lodhairn

is Leath Mogha na múr ccorr

go breith dom úidh ar na hEaradh

’s bheith dúinn gach re sealadh sonn.


16 Feadh mo chuartasa ó chrích Alban

ag aicme Mhogha is mó bladh

níor bhfada liom láimh re Seafraidh

a bháidh riomsa a dheaghthoil damh.


17 Ar n-iomsgaradh re húa Séa(th)fraidh

saoilim trá go ttiocfa riom

éasguidh mo thoil go fiadh Fleisgi

gan triall soir gé leisge liom.


18 Caidreamh maordha gan mhéinn cceilge

ceannsacht flatha le bhfuair geall

neamhfhallsa grádh an dil dreachnáir

báidh an fhir ní leathbháidh leam.


19 Biodhbha conáig[h] coimhdhe a mhaicne

mac Eibhilín earla tláith

fear gan bhríogh a mbréig nó a mbagar

ní thréig síodh nó cagadh cáich.


20 Meanma ar n-úidh aigneadh aobhdha

croidhe leog[h]ain a láimh ghliadh

cosg dochair dá threibh a thaoma

gein shochair an taobha thiar.


21 Úa Oil(l)ill is Eog[h]ain Ta[i]dhligh

teacht le a n-air(r)dhibh as é a nós

d’iongna is go bhféd le fiadh Fleisgi

diall re mé(i)d a tteisdi ar tós.


22 Níor mhór liom do fhlaith Ó nEachach

d’oighreacht a shean gan roinn ris

díol oinigh fhíre do bhunadh

ríghe oirir Mhumhan Mis.


23 Ní léig tar chuimhne a chear(r)d dúthchuis

Ó Donnchadha ag deighréir sgol

do-ní cora a c[h]lú fan mBanbha

le crú Mogha tharla a thol.


24 Guaire ar thoirbheartas triath Fleisgi

Flaith Eog[h]anacht is glan gné

gnúis déadla ó bhfoghar gac[h] freagra

Solamh céadna ar eagna é.


25 Feithmheoir oinigh aicme Luighd[h]eac[h]

leannán éigeas innsi Breagh

cuma acht go mbí a bhladh ar cuimhne

ní mha(i)r ní dá bhfuighbhi an fear.


26 Ó Donnchadha deighthriath Fleisgi

fachuin sgísi a sgaradh rinn

a dhul d’éag dá threibh as turnamh

béad sein ós gac[h] turb[h]adh tinn.


27 Maith do thuill le a thréidhibh bunaidh

beannocht uainne ar anmuin Taidhg

táinig dá bhás éag an oinigh

cás do bhréag a ccroidhibh cailg.


28 Gé fuair bás ní bás do Mhumha

mairidh a bhladh ’s as beó a chlann

díon anma dá aithribh reimhe

tarla a aithghin eile ann.


29 Séfraidh mac Taidhg togha a cheineóil

ceard a shean do shaothraigh sé

a saoirmheidh ’s an cuaine caithmheach

aoinghein bhuaidhe a aithreach é.


30 Tiaghthar leis ar lorg na sinnsear

a seilbh féile gá fearr cairt

Ó Donnchadha ag dol fa a rathoil

comhthogha sgol achaidh Airt.


31 Do-rad misi is ní mé am aonar

d’airsidh C[h]líodhna ór chleachtus moir(r)n

mo nuathoil rem ré don ruire

ní fhuathaidh é acht duine doirbh: ní doirbh


32 Inghean mhiochardha Mhei(gh)c Fhínghin

ionnsa deaghuil re a dreich náir

caor do chrú m[h]ianuigh ó Mogha

ní diamhair clú a modha ós mnáibh.


33 Buime an einigh ionnmhus deoradh

díochar feilbheart fúath an uilc

bean ga ttarla tol dá ndligheadh

ag cor anma ar chineadh C[h]uirc.


34 Inghean Domhnuill dhiongmhus tromdháimh

teacht dá fios ní fallsa an chuairt

stuagh mhaordha aigneadh gan éandoirr

caidreamh aobhdha séaghuin suairc.


35 Ag sin ionnmhus iarrus Siobhán

síorchur a clú is cleachtadh dhí

a teisd dá thaoibh gan dál ndocra

rádh gac[h] aoin da nochtfa a[n] ní. Ní doirbh go deaghuil na ccarad