firstLine"; ?>

1557. Ni threigfe me MacSuibhne $
Length: middling 16 1/2 qq
Certainty: 4
Period:
 1. 16th ult
Areas:
 1. Ulster
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. RIA 475 (24/P/25) L.Cl. Suibhne 16c.
Motifs:
 1. envoi to wife Grainne ingh. Eibhilin
 2. envoi to BVM and St Peter
 3. imagery for patron (re lan)
 4. comparison with all others
 5. Material rewards for poetry
 6. Poet’s privileges
 7. liberality to poet
 8. poet-patron relationship
Poet Christian Names:
 1. Fearghal Og mac Fearghail mhic Domhn.Ruaid
Poet Surnames:
 1. Mac an Bhaird (RIA 475)
Patron Christian Names:
 1. Domhnall ?
Patron Surnames:
 1. MacSuibhne
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Ní thréigfe mé Mac Suibhne

[RIA 475 (24/p/25) (= Leabhar Chlainne Suibhne), 79v, p. 152]

Fearghal Occ mac Fergail meic Domnaill Ruaidh Meic in Baird

[Deibhidhe, Dán Díreach]


1 Ni threicfe me Mac Suibhne

creidedh cach uaim (b)[m’]f[h]or(b)f(a)oighle

re lan na freimhe da bfoil

mo ceile do [ch?]lar Camthuin (?).

2 Aoinneach da ttiobruinn a [leg. mo?] thoil

ni fhacomair a nUlltaibh

geg is uaisle da fhine

nar brég uaim-se m’oirbire.

3 [N]each da dtréicfinn mo triath fein

a-nois ni fhaicim ainnsein

oigfhear ar na[ch] f[h]uighther locht

a ccoigeadh (crodha) cruithgheal Con[na]cht.

4 Sgel nach coir do chur a bfhad

neach da ttreicfinn triath Fanad

ni fuair me a mionmhadh Muman

re fhiorglan gan urrdughadh.

5 Uaisle clair Laighen co leir

da bfaicinn uile iad-sein

an saoirbengan on tir thall

ar n-aoinleannan dibh Domhnall.

6 Doibh fos ni fachuinn diomda

ni treicfinn mo tighiorna

sluagh min[.................]

an righbile o Dhun Dealgan.

7 Gan adhbhur ni tucas toil

do tar uaisliph foid Fiondtuin

ni chuir se [........................]

liom a run ’s a rioghguala.

8 Cnu mullaidh maicne Suibhne

liom tar cach a comairle

troig tseang [as?] ullma echtra

’s as liom colbha a chaoimhleabtha.

9 Liom a leathuille a lar chaich

liom fos a erradh orsnaith

nech nac [....................]

’s a each aigentach uasal.

10 Da meince teiginn da thigh

mo [...............]gaidh tsoilbir

ri is omhan [i dtru?]aill treasa

folamh uaidh nior filleas[-s]a.

11 A[n?] ri fein re cois a cruidh

do-geibhinn uaidh a nUlltuibh

[................] a bronnadh

a tregedh nior togrumair.

12 Ni tréiciobh he os (s)i a toil

gu dula ar ais a nUlltoiph

[.................] nach bearar

[..............] Gaoidhealaibh.

13 Si do treigen níor mheas me

an séd nach [......................]

[................] na daimhe dhi

le Graine [...] do dailti.

14 Sgela a des [... ccein?] do-clos

acht gidh [...] feir m[...]

[...] beim fa bronnadh

beim uirthi ni fuaromar.

15 Sgel uirthe ni [ha? ...] d’fior

diom [...] fa dail a m[aoinedh?]

[..........] ngeal do coill chinil

[.................] ingean Eibilin.

16 A doirseoir Chrio(i)st caomhuin inn (?)

m’anam o airdri[ígh ifrinn?]

[dá?] f(h)alaidh na diulthar dhi

na tabhair diultadh duinne.