firstLine"; ?>

1579. Oilbheim Uladh easbog Duin $
Length: middling 28qq
Certainty: 1
Period:
 1. 17th ult
Areas:
 1. Ulster
Classes:
 1. elegy cp
Manuscripts:
 1. O’Curry trscr. - O Muirgheasa MS
 2. RIA 502 (23/D/3) 1681
Prints:
 1. text O Muirgheasa, DDU, p. 227
Motifs:
 1. internal dating
 2. envoi to Christ
 3. imagery for patron
 4. Landscape withering on ruler’s death
 5. subjects exposed to attack by death
 6. contrast btn past joy & present grief
 7. general grief
 8. women keening by grave ?
Patron Christian Names:
 1. Domhnall
Patron Surnames:
 1. MacCiaigh d. 1673
Meter Vars:
 1. RannMhor
Poem:

Poem in printable PDF format

Oilbhéim Uladh easbag Dúin


[Ó Muirgheasa, Énrí: Dánta Diadha Uladh (Dublin, 1936), 227-233]


Tuireamh Dhomhnaill Mhic Chiaigh, Easbog Dúin, 1673.


1 Oilbhéim Uladh easbog Dúin,

is cneas-ghoin chumhaidh do’n chléir,

tug ar chách claochladh dá n-uaill,

ní tráth suain do naomh-chléir Néill.


2 Ní goin nár ísligh a n-uaill,

a bhfuil ’san chrích-si de’n chléir;

mór dá mbládh ó’n chléir do chóidh

ní léir um neóin gal ’san ghréin.


3 I n-arus Dhroma fá dhíon,

gé bráighe sonna, budh saor,

mo thruaighe i ngéibhionn mar ghiall,

guaire cliar Éireann gan aon.


4 Breitheamh cara críche Néill,

Pádraig na tíre-se thuaidh,

croidhe gan chuma le cnáimh,

urradh cháigh uil’ san uaigh.


5 Scótus re sgaoileadh na sgéal,

saor-fhear i gcorraidh nár chlaon,

tobar ba gile ná’n ghrian,

croidhe fial gan obadh d’aon.


6 Luibh léighis dá ndearnadh dóigh,

ár n-eangnamh, ár n-eite lúith,

orra ba cian forfhaire cháigh,

fáidh Droma, diadhaire Dúin.


7 Sreabh is fíor-ghlaine ná fíon,

gá fear is líonmhaire luadh,

cruithneacht gan chogal, an chraobh,

tobar saor sruith-bhleacht na suadh.


8 Cosamhail gur gabhadh ár ngeall -

tré ursain achaidh na bhfiann;

easbog le cabhair na gclann,

crann toraidh, an fleasgbog fial.


9 Mór do chuaidh síos ann d’ár séan

tré Ghuaire, dróin na ndruidh;

tháinig d’oidheadh chinn na gcliar

sinn gan riar, ’osnadh monuar.


10 D’ár neamh-rath nár fhuirigh uainn,

an ruire dearbh-sa Dúin,

loinnear is dubhadh ’n-a dheóidh,

coinneal eóil Uladh san úir.


11 Ceannaidhe féile na bhfann

gár cuireadh cré ós a chionn,

easbog na gcliar is na gceall -

níor mheall riar an fleasc beó binn.


12 Créad acht díogail a dhreach dhearg,

’s a chneas lío-ghlan mar an ládhg,

tug easgar ar feadh na n-ord -

fear ar lorg na n-easpal n-árd?


13 Gion go bhfuair ó’n éag sin íocht -

réalt gan cruas acht ré ceart -

fóghnaidh dhó, gé taoi ’n-a thocht,

bó na mbocht tráth luigh fá’n leacht.


14 Re linn an Domhnaill seo Dúin

a bhfoghluim san chill do chóidh,

níor bheag ail aon bhéim do bhuain

buaidh ag cléir Pheadair is Phóil.


15 An éasga nua-lán gach laoi,

monuar go ráinig a ré;

dítin m’óige ndorchada í,

thar ní uile is oilbhéim é.


16 I n-uaigh Dhomhnaill - gá dtám ris! -

an fhoghluim nár ghann faoi gheis;

mór dtairbhe dhúinn ré ais

thárla glais an léighinn leis.


17 Iomdha dream gan aithne ar fhios

go teann gach laethe as a los;

do lucht saobh-chiall nach mór meas

ceas ar ghlór naomh-chliar anos.


18 Forgla ar sgéil amhlaidh do fhast

ó’n té sé tharla ’n-a thost;

caidé an t-aon-fhear nó fáidh feas’

re sgaoileadh ceist cháigh do chosg?


19 D’éis an déigh-fhir iúlmhair úd

cia stiúirfeas na neithe do-ghníodh?

beag sanntrian toirithin do’n tréad,

cliar ar n-éag gan oighir iad.


20 Ré iúlmhar Chlainne mhic Ciaigh,

stiúireadh a luinge go léir

thug an dáil doirche ’n-a ndeóidh,

a lán beóil choidhche dá chléir.


21 An eaglais dob’ fhoirfe is daor,

an eagna choidhche do cheil;

uili a dtairbhe i n-uaigh an fhir,

buaidh sin thárla ar an treibh.


22 Tar druing d’achaidh fhionn-bhán Ir

a mbladh iomlán ’san uaigh;

daor an díle-si na ndeóidh -

craobh eóil na tíre-si thuaidh.


23 A Dhia neimhe, cread an choir

do luigh ar an déid-gheal dil?

tar múr Dé na dtrillseadh gcuirr,

nó an é coir na sinnsear sin?


24 Nach leór mar fhiadhain do’n fhear -

gé mór i ndiamhair ag dul -

foghail na néal is neamh,

fréamha feadh ag bloghadh ’n-a mbun.


25 Cidh nach sgoilteann lár na liag

fá’n ghlaic sheing nár ghnáth grúg?

gan díon maighre ar muir dá mhéad

créad nár mhuidh na h-aibhne úd?


26 Fathan gola ag inghin óig

anois fá imlibh an fháidh;

tig na tonna trasna tríd,

fá lig Droma an tan-sa táid.


27 Trí fiche, trá, ’s a’ trí déag,

míle is sé chéad re coimheád,

ó uain Dé do chur ’san chrann

go cré do dhul ar Dhomhnall.


28 Oighre Dé do dhóirt a fhuil

do céasadh ’san chroich gan choir

laethe an Luain - díol nár dlighe -

do dhíon an fhir nach bhfuair oil.