firstLine"; ?>

169. Ag so bragha dheit a Dhe $
Length: long (34qq)
Certainty: 3
Period:
 1. 15th mid
Areas:
 1. Connacht
Classes:
 1. religious
Manuscripts:
 1. TCD 1318 (H.2.16) so-called�YBL�15thc.
 2. NLS Adv. 72/1/29 16th-17th c.
 3. TCD 1340 (H.3.19) 16thc., 17thc. add
 4. Sir Con O’Neill’s MS (Eigse xiii) c. 1681
 5. NLS Adv. 72/2/14 ?cent.
Prints:
 1. transl. (DDe no ix)
Motifs:
 1. cattle-raiding (creach)
 2. imagery for God or Christ
 3. God as Creator
 4. the Crucifixion
 5. Resurrection
 6. Harrowing of Hell
 7. disciplining the body
 8. The Five Senses
 9. use of legal terms
Poet Christian Names:
 1. Tadhg (Og) “YBL�
Poet Surnames:
 1. O hUiginn
Meter Vars:
 1. RannMhor
Poem:

Poem in printable PDF format

Ag so brágha dheit, a Dhé


[McKenna, L.: Dán Dé: The poems of Donnchadh Mór Ó Dálaigh, and the religious poems in the duanaire of the Yellow Book of Lecan, Dublin, 1922, poem 9]


Tadhg Óg Ó hUiginn


1 Ag so brágha dheit a Dhé

as dána ar do reic a Rí

ullmhuigh geimheal damh a Dhé

mo ré is gar a deireadh dhí.

2 Gan bheith san idh ní háil liom

a fhir do cháidh is an chrann

mo char id gheimhil i ngeall

fearr dhamh iná mh’eidhir ann.

3 Mo chúig cialla ’gum brath bíd

gan ghialla ní rach ón ruaig

ar ais ní fhuighbheam do mhóid

cóig glais muna fhuilngeam uaid.

4 Lot mh’anma a silleadh na súl

do rinneadh is damhna déar

ní bhiú id ghlas a Rí na ríogh

muna thí dhíom bas rem béal.

5 Ní smuainim nach biam i bhus

ón luaighill do niam a-nos

nocha hí a-bháin acht an bhas

id ghlas a Rí is cáir an chos.

6 Feadh mo ré d’éigin nó d’áis

go dtréigear é mar budh fhís

gach ní at-chluinim leis an gcluais

fá bhfuighinn guais a Rí a-rís.

7 Na cóig námhaid do ní ar gclódh

a-támaid a Rí ’gá rádh

a n-aire nó go ndeach dhíom

bíodh faire ar an dteach i dtám

8 A-tá ar bhaois gidh bé nach fuil

is mé i n-aois i n-a haois shein

far léig mé toram dod thoil

a Dhé nach foíl oram th’idh.

9 Coim tar an anam lér fhaoi

an chalann ní budh loinn lé

ná déantar lámh dhearg acht dí

ar ghrádh na dtrí ndealg a Dhé

10 An corp féin i n-a olc uaim

lé mbudh olc do réir fo ríor

dá n-aomhtha mo bhreath do bhéar

gach sgéal saortha dá ndeach dhíom.

11 Cóir dhamh ó nach damhann ceart

an chalann do chur ’n-a tocht

munab áil a thogha thart

cáir smacht dá chara ar an gcorp.

12 Fillidh umain líon gach laoi

ná bíom ag cumann ’s an chlí

fada ó théarnamh dhamh a Dhé

dá rabh mé ar éanmhagh is í.

13 Do ním ort ní ag tagra a-tám

dá n-agra budh olc mo sgéal

gach cion tháinig a Dhé dhíom

bíodh sé ar an mbráighid do bhéar.

14 Cuir fhaire a Choimdhe ar an gcorp

go dtoirne a aire don olc

ag so an bhrágha as annsa ar th’iocht

dána is sliocht m’arm-sa ar th’ucht.

15 Go dtéidhe an t-anam ar aon

le chéile is an chalann chriadh

dul as dámadh é mo rún

dún a Dhé an glas ar do ghiall.

16 Corcra an dealg do bhí sa bhonn

’s is dearg an chlí dom chionn

dearg an bhas gidh bé ar a geall

go mbeam a Dhé id ghlas i ngioll.

17 Do dhul as mo los fan lia

is do bhos do chur fan gcló

dá ndeach sé liom rem lá

a-tá im chionn a Dhé fa dhó.

18 Dom chionn do chuadhais fan líg

mar do fhuarais riom an ruaig

mh’fheidhm i dtarbha gion go dtéid

ná léig seilbh an anma uaid.

19 An tsealbh is breath ’n-a breith

naoi ar a bhreith muna bheath sí

fada [is] a breath urlamh é

cunnradh gidh bé neach do ní.

20 Fuair a bhonn ’s a lámh a lot

ar dhá chlár is an chronn bhrioc

mh’fheacadh gion gur fhéad do Mhac

lat an séad do reacadh riot.

21 Tuigid cách an t-aighneas úd

’n-a ainbheas go bráth ná bíod

sealbh an anaim is sé an séad

créad fa raghainn a Dhé dhíod.

22 Síol Ádhaimh gidh olc an greim

ar do thocht díobh slánaigh sinn

fóir gach ní as cás ar do chloinn

’n-a roinn do ghrás a Rí rinn.

23 Méin Eabha im leanmhain gach laoi

a ceana gér mheabhraigh mé

ní bhréagfa a cuimhne [as an gclí]

’s do ghéanta ní as doilghe a Dhé.

24 Cia do fhéadfadh tuile is trágh

ná téachtadh uighe san eon

call is abhall taobh re taobh

fagham saor ann dá mbudh eol.


25 Nochan fhuil míorbhal as mhó

gá dhíorghadh ó thoil gé a-tú

is an chorp dá ndéantar Dia

cia do fhéadfadh tocht acht tú.


26. Dlighei-se geall [an] dá ngréas

a cheann an tigheise tuas

gá doilghe ná beatha is bás

cleatha ag fás a Choimdhe a cnuas.


27 Roinn ar uainibh uair an lá

dá uairibh an uair as liú

an adhaigh an uair as mhó

raghaidh don ló uainn a fhiú


28 Ar gcoimhghe is daoibh-se budh dluigh

a Choimdhe is a Shaoirse shein

ná díoghail an leic far luigh

cuir fíonfhuil do Mheic sa meidh.


29 Re lia gcorr do chuir a shlios

ar nguin a bhonn is a bhas

nior aithnidh do chách an cleas

an treas tráth gur aithrigh as.


30 Do chogair creich ’n-a creich mhóir

do bhreith an phobail ó phéin

mar rug leis an gcreich do chuaidh

uainn ar a leith ndeis bu dhéin


31 Beatha shaothrach budh lór leis

’s an ógh ag caomhthach a chnis

do b’fhíorbhocht é is é ré cois

sé a-nois is a ríoghdhacht ris.


32 Don uile is umhal an Rí

cumhal Muire dá gach mhnaoi

grádh don mhoghsaine ag Mac Dhé

slat é as cosmhaile ré cnaoi.


33 Gan bheith íseal olc an bhail

an corp go dtíseadh fa thoil

ní fiú é an bheatha do bhir

gidh bé do shir seacha soin.


34 Guidheam uile ar a son súd

gan duine acht ag dol ar séad

ag dul uadh gidh eadh a-tád

an t-ág ’s an sean uann ag éag.