firstLine"; ?>

1765. Tadhg triath os na trenfhearaibh $
Length: short =12qq
Certainty: 3
Period:
 1. 14th early
Areas:
 1. Connacht
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. TCD 1298(H.2.7)frag.of Bk Ui Mhaine 14-15c
Motifs:
 1. envoi to other patron Eoghan O Madadhain
 2. imagery for patron
 3. comparison with all others
 4. generosity to poets
 5. war with the English
 6. king as lover of territory
 7. historical allusions
Patron Christian Names:
 1. Tadhg
Patron Surnames:
 1. O Ceallaigh d. 1316 ?
Meter Vars:
 1. Casbhairdne
Poem:

Poem in printable PDF format

Tadhg triath ós na tréinfhearaibh

[TCD 1298 (H.2.7, fragment of Book of Uí Mhaine), vol. 1, col. 221]

[Casbhairdne, Ógláchas]


Tadg triath os na trenfearaibh

in min mor os Maineachaib

cos congbala Connachtach

ceand catha na cuigeadach

sond srainti na sluaghDanar

usgartadh na n-allmarach

airsidh chreachtha Conmaicni

leannan Fotla fleadhaigi

ceili Banba barrglaisi

tochmarc Erend osgardha

breobas corcra barandbailc

leoman laemsgar luathechtach

dregan dethla diancraideach

bhuaball mear na Maineach-sa

in t-airsidh ard onconda

in cing crodha creachoirdric

in saignain trom teindidi

in caer crodhearg crithneimhneach

in cith siangarbh sneachtaidhi

in tond baiti borbadhbul

in t-aigean nach indsaighteac[h]

in dair direach doidhrei[mi?]

iruath ard na henlaithi [222]

libedhan na lintiudh-sa

in mil mor os miniasgach

in mal os na minrigaibh

in sruth [son?]da sreabaigbheil

in muir mhaighreach murdomhain

ascaill crandard [crich?]aimreidh

a aigneadh re asgairdib

is teidni tolgdha tinnes(nes)nach

a cuaird gus na cathrachaibh

Cruachu Cuind os Connachtaibh

Teamair Breagh os begbruidnib

Almha lond os Laigneachaib

Ani Cliach os cathMuimnibh

in Cruachu os na cnocbeannaib

e-siun os na hurrighaib

in fhincraebh ard fhinemnach

in crand cubra cnuastoirtheach

in seabac suairc sathadhmear

aegairi na n-airear-sa

fear traeta gach trenmiledh

maith tarla mar ta. Tadg triath osna

Molfat Eoghan onchonda

O Madadhain mileta

ag argain a (a) easgarat

’s ac dil cliar gu coimhchoitceand

bid i triath mar ta. Tadhg triath...