firstLine"; ?>

1796. Teach da rioghan raith Caisil $
Length: long 37qq
Certainty: 3
Period:
 1. 15th mid
Areas:
 1. Munster
Classes:
 1. eulogy wp
Manuscripts:
 1. RIA 1134 (23/E/29) Bk of Fermoy 15th c.
Motifs:
 1. envoi to spouse (oighre Muiris de Roche?)
 2. imagery for patrons (abhall)
 3. description of clothing
 4. nobility of patrons’ ancestry
 5. poets as one of several learned classes
 6. feast for poets
 7. liberality to poets
 8. prophecy of ruler
 9. proverb q. 16
Poet Christian Names:
 1. Muircheartach (Bk of Fermoy)
Poet Surnames:
 1. O Floinn
Patron Christian Names:
 1. Mor
 2. Siobhan &
Patron Surnames:
 1. MacCarthaigh &
 2. O Briain [Roche wives]
Apologue Subclasses:
 1. Padraig blesses Aonghus mc Nadfraoich
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Teach dá ríoghan ráith Caisil

[RIA 1134 (23/E/29), Book of Fermoy, 165]

Murcertach O Floinn cecinit

[Deibhidhe, Dán Díreach]


1 [Teach] da righan raith Caisil

re fhuil tnuth na Teamhra-sin

siad fa seac ar t[...............]

do bhi an tech ’ga tarrngoiri.

2 [......................] na n-uili

fada a-ta ’ga tarrnguiri

mna finneithni ag triall don toigh

cian o imerci uab[...].

3 [......]aing do cloinn Tail

orlamh Caisil a chedair

mar do gabh a sil fa sech

do brigh [....................].

4 [.................] le fuil Eachaid[h]

mar do bi ’ca mbraithreachaib[h]

ni haislingi da sil soin

a ndil fairsing[e?] futhoibh(?).

5 [.........] a seilbh na mban

raith Caisil cennpurt Muman

ni bia ach mar do bi bruigin

m[............................].

6 [.......] adbha Eogain Moir

do rem(b) carrn a cedoir

buain a droingim do dun Cuinn

lugh re [..........ghnibh in..] ear-.

7 Oigreacht an toigi do tuit

a sen ceadna ar cloinn Cormaic

mur ranic a-ris ara [.............]

[.......................................].

8 Go Cuan Sinna na sruth mbinn

gu port oilem[na?] Oilill

mar toin siar do [Mhui]gh Maighi

trial soir ag ar Siban-ni.

9 Don ait a mbi do bunadh

ni [........] a hathrug[hadh]?

[...] air bruighen do din di

budh dil do murir Moiri.

10 Go Caisil na cuan fled[h]ach

do curedh na [........]ngach

ull- mna cairgi Caisil

a n-airdi a-ta an tegh[dh]ais-sin.

11 Gluaister leo lin [a t]inoil

sil Emer is Erimoin

a bfhinid ar techt as-tegh

sinid a ceart um Caiseal.

12 [...] a led[h]ach na learg corr

is Corcach na cuach nuadonn

at- Boin is clar Caisil

is lam oe[i]r fan ag-(?)sin.

13 [...] aigh nenn conach cloinni

da ceadrath na croboingi

na slata gan ferg gan fhich

gan celg aca [gan?] eisith.

14 Beannacht Padraig puirt Caisil

do cotaigh don cupla-sin

nemhbocht [...]g ag an cloinn

an bennacht do oe[i]r [leg. fhóir?] oroinn.

15 D’Aengus mac Nad Fraic[h] ni ferr

an bennacht tug [an Táilgenn?]

[d?]a shil a-nois do noctadh

re cois brigh na bennacht[an].

16 Seanoclaig[h] do-cuaigh [i gcéin?]

beannacht innraic an fhiren

nocho bhi ach a socur sin

ni gan docur ’na dedhaigh.

17 [T]ug Padra[i]g na peann tais

los na bachla a bonn Aengu[i]s

an rí gan gabáil a guin

do bi a n-anair an erlaim[h].

18 A techt an cleiridh (?) ’na cenn

a n-umhlacht tug an [T]ailgenn (?)

nír cotaig[h] o [s]hoin a shil

ach troigh othoir an airdrigh.

19 Mar do geall [Pádraig?] puirt Breagh

[lán?]earaic lamh re Caiseal

da sheinnshlict co nua [a-nos-]sa

do-sua eighrict Aengosa.

20 Beann[acht] an Tailginn (?) do tuit

uaigh ar ingenaibh [...] nn (?)

da oigh gan fulang fadhla

da ubhall oir enabla.

21 [...]asid filidh na Fo[d]la

le failti na furogra

co bruigin corrbain Caisil

[a cc]omdail an cupla-sin .

22 An aicmi as uaisli fuil

a-der ruib radh gach eolaig[h]

ni bean dib-si teacht sa tegh

as disli ceart (?) um Caiseal.

23 [...] bia da mbe gus a-niugh

freagru[i]d a qu[i]d don curedh

da suighi is lacha leamna

duine a taca tigurna.

24 [.nni?] fine ge fuair sin

Siban da sleacht ni fighbaid[h]

do bean comaid[h] a craeb mbarr

onnear (?) aen ni iarann.

25 [...............sa?] a onaif- (?)

co ar-oili a Mor do mianurn-(?)

imda bean co mbrat corcra

[lat?] er fheadh na hurburta.

26 [..b?]an a serc na sgol

gidh he do mian do molad

do tnugh re hEime[i]r ni b[fh]uil

ach[t] run a heinfhir (?) aguibh.

27 [...t] a Mor na micht geimil

ni rug oighreacht Aibilin

sgail od ceibh [...]angaib (?) oir

mar grein earrn [leg. in eirr?] an iarnoin.

28 A-der-sa ra[t] radh na sgol [166]

cor- mian da molad[h]

anaigh mor mar de[i]r an da(i)n

[........................] sein le Siban

29 Suigeag[hadh] teallaig[h] Teamrac

ar an ardport illdealbac[h] (?)

agon da mnai fa dig [.......]

sai mar sin ins gac saerceard.

30 Gan mnai gan matal curcra

a mbruighin an banntrochta

gan fhear gan ea[sbal?] ordha

’ga freasdol fedh fritholma.

31 Suighfeidh Mor a mesg na dam

tosac suigeag[haidh] ag Siban

a tigh comoil crubh minlin[...](?)

onoir [........................].

32 Cuan Maidhi na maileann (?) ngl[a](u)s

cuan Luimnig[h] na learg solus

[Sionna na sru(i)t cancelled here]

tolac[h] Cobtedh fa Boin Br[eagh?]

[.....................................].

33 Ma dul o celi don cloinn

crich Eogain Mo[i]r ’ga minnroinn

uait ni a-niar [.............] Maighi

olai siar ’gar Siban[-ni].

34 Ni dasanur (?) don aini

do-beread[h] (?) ben furm- (?)

fuair fili do [..................]

an cuirm d’ibi ’na anoeir.

35 Clann Aibilin nar er sgoil

da inghean oigir Eogain

g[...] leth ar leath

raged ar-aen a n-etech. Teach...

36 Da egin Easa Duibhi

da uaithni na hirgaile

dias re coimed toighi Tail

fog [.............................].

37 Ogni da b- (?) dearc mar gloin

oigir Muris mur Tuathail

ni ben dib comroinn a creach

da [...] gl- eit[ec?]. Te...