firstLine"; ?>

1821. Teid oirbeart a n-inmhe riogh $
Length: long 34qq
Certainty: 1
Period:
 1. 16th mid
 2. 16th ult
Areas:
 1. Munster
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. RIA 1134 (23/E/29) Bk of Fermoy 15th c.
Motifs:
 1. envoi to spouse: Oilen ingh. Seamais
 2. description of armour (feilm oir)
 3. irresistible attractions for women
 4. liberality to poets
 5. prowess in war
 6. spartan life of warriors
 7. fertility of land under true prince
 8. keening women
 9. legal terminology (cairt, oighreacht)
Poet Christian Names:
 1. Tomas mac Ruaidhri mheic Dhiarmada
Poet Surnames:
 1. MacCraith (RIA 1134)
Patron Christian Names:
 1. David
Patron Surnames:
 1. Roche d. 1583
Meter Vars:
 1. RannMhor
Poem:

Poem in printable PDF format

Téid oirbheart i n-inmhe ríogh

[RIA 1134 (23/E/29). Book of Fermoy, 147]

Tomas mac Ruaidhri mheic Diarmada MheCraith cecinit

[Rannaíocht Mhór, Dán Díreach]


1 Teid oirbeart a n-inmhe righ

an t-oirbeart re h-indme ag diall

cairt fhire ar an oidhreacht uadh

oirbheart ag tuar righe ri[amh?].

2 Oighreacht a freimhe nir ronn

le hoirbeart an ghleiri Gall

go bfagha oighreacht is ferr

car[a] ina chenn d’oigreacht and.

3 Caor sloigh nar denta ’na ndail

fan Roidsich re relaind riuidh

do-niad othuir ghall on graidh?

dol [.....................................].

4 Mna riogh ag bloghadh a mbas

fan dirma churadh do-clas

ar dtáth chuilg thainec a dtoil?

is [...] sul ru[........................].

5 [..................................] [148]

[..............................] dha sidh

don faluidh as orrtha shuain

[...........] tholcha [...........]r.

6 [....................................]

[...................] re cor a gclu

ben Fhloinn muna legur leo

tegur in gleo da roinn riu.

7 [...................................]

[...] a gcleith do-chuaidh

minec frith torchur a dtraigh

blodhtur [leg. blogh-] do thoir ar chich gquain?

8 [.................................]

[............] mhnaibh ina mhaoith

bered gell re a gcoir a gcleith

err a sgeith i laimh gach laoich.

9 [.................................]

[an?] Roisdech gan fhailgib[h] oir

dion ar aoindeora(id) ni fhuair

lion sluaig[h] nach taoibeocha(id) toir.

10 [...............................]a mbia

do cridaib righna ni ro

clumh Thelcha do mirbal mhna

’na righraidh la debhta dho.

11 [..............................] san taigh

suan ni adba oil-? d’fech

saob a n-imdha[idh] oidhread[h]? riogh

dion a ndoindshleag[h] d’fidhraid[h] en.

12 [.......dath] a hal-? d’aeis

a hechtra gorb adhbur scis

ben ara mbi a ghoin ’na guais

ni ghluais sí ’na hoidh ar-is.

13 [.............]berta meallta mna

in bherna go legur leo

ga bec do bharr ar chur gclu

do dul mar clu Gall a ngleo.

14 [...] ag soig[...] ar gach taoibh

a oigher Graine sa ghliaid[h]

buain ar craobhar as t’feilm oir

go noin a mbeirrn baogail biaidh.

15 [Lao]ich thoghtha lea mberar buaidh

a ndeba[aidh] da f(h)romha fein

beac an brigh nach daoineac daib

lin áigh gach aoinnech dot fhein.

16 [...e] nua dot gonaib bud ghuais

a gorad[h] do gruaidh mar géis

cait a ngebha t’fian a-ris

gris tre fiadh Ena da eis.

17 [...] air side ret fhadhlaib[h] uaib

da sinedh re cranngail gcaoil.

gaoth rimergi an énar oir

coir denam diberge daoib.

18 [...n?]deig fir ar th’uilli a n-agh

nach leigter uirri fa fion

do lion aigh a ngrinneal ghlia(i)dh

coir grian na lindead[h]? ag lion.

19 [..]eir [c?]o bf[aca?]r labhra on lia

dod t’ainm-si do chora a cheo

gabaid[h] fer ler chuir da chlu

do len tu dod ghuin a ngleo.

20 [...]an Roisdech ag teacht a dtraigh

an elta gan eolus sidh

imda ceile rioghna roimh

don dirma sloigh theighi a dtir.

21 [..]rao[in?] mhel[..] cuibrech a gcraob

ler benadh a fhuidhli dh’eon

sreba tobuir thiri an Druadh

slúag[h] sidhe ag cod(h)lad[h] [leg. codail?] re ceol.

22 [C]oill d’fiar re dtorad[h] dtr[om]

giall gan chobuir ina chiond

sliocht a uilli don taob tall

call claon ’na loighi tar linn.

23 [C]es naoide do rinne ria

sreb iseal a moilli mhna

ni héder nac eigne eo

a n-eigin gleo teigle ta.

24 [...] an Dabith ar adhbha fhuair

re gnathdion ni tharla a dtnúid

duille chall corcra fa chleir

o fhein Gall mar cholta cluimh.

25 [...]as agra erca dob al

tagra nach lemthur do luadh

mor an anair echta riogh

siodh a denta d’fadail uadh.

26 [...] gaoith do thocuibr o thir

laoich gar dodulta ’na ndail

do-berar ar comair chuain

soraidh uaim do Tholaig[h] Tháil.

27 [...] anma benta a méruib mna

gan fechuin d’ferthain a gcru

slidhi da ngabar a ngleo

ni fadur leo rídhi rú.

28 [...] o goin an Roisde do-ruacht

le luibh fhoirithne ar gac n-echt

ben ’na geis o bendaib barc

go tracht dhéis chengail a chrécht.

29 An Fhrangcfhuil an tan do trial

is fada on Banba do buail

dul a dtir a n-iath gan eol

ni ar sheol shídh do bhiat[h] a bhúaid.

30 [D?]ion air ’ga bidhba ni bia

san irgail ar ndenaimh dó

luath le fein a moilli mhna

la na coindi ar ndenam dhó. [corrupt?]

31 Ben sin ’ga bregad[h] do bi

nir feda gan luidhe le

do chuir soin an falaid[h] faoi

an toil do baoi ag Tolaigh Thé.x

32 Bert feili imridh da eis

ingen tSemais do gh[e]ab ghuais

do-chuaidh da gruadha [ ] ar gris

smuine tre fhís daimh gan duais.

33 Geall re bheth gan [ao?]inidh oir

scaoilead[h] a teisd in gach tir

seoid Oilen a dul do daim

da cur os mnáibh oilén Ír.

34 Labuirt do mhit[...] re mnaoi

le rioghain ni raghaidh se

nir beg da gruadh d’adhaint í

gerb fuar dhí mar fhadhairt é. Teid...