firstLine"; ?>

1826. Tig Mac is fearrde fine $
Length: long 31qq
Certainty: 5
Period:
 1. 16th ult
 2. 17th early
Areas:
 1. Munster
Classes:
 1. religious
Manuscripts:
 1. RIA 20 (23/M/30) E. O Caoimh 1684-1707
 2. RIA 125 (23/E/14) Sean O Dala 1846
Motifs:
 1. Envoi to BVM
 2. coimirce
 3. incarnation
 4. Role of BVM in Man’s salvation r
 5. Christ and Mary’s kinship with humans
 6. crucifixion
 7. day of Judgement
 8. legal terminology (coir, aighne)
 9. fosterage
Poet Christian Names:
 1. Eoghan mac Donnchadha Mhaoil
Poet Surnames:
 1. MacCraith
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Tig Mac is fearrde fine

[RIA 20 (23/M/30), 452]

An fer cédna cecinit

[Eóghan mac Donnchaidh Mhaoil Mhéig Craith cecinit (446)]

[Deibhidhe, Dán Díreach]


1 Tig Mac is fearrde fine

torchar grás gein ainglídhe

rí(gh) ár ccaomhanta an uile fhear

gaoldhalta Mhuire Mhaighdean.

2 Mac ár mBuime ’s ár Máthar

do fhóir cách ón chómbáthadh

trem cheanaibh do-choidh a ccrois

báidh a ndea(i)ghaidh an dúthchois.

3 Aonmhac an Athar neamhdha

mo thaibhgheoir mo thigherna

tháinig se lé síodh bhfala[dh]

níorbh é ar ndíol do dherlogadh.

4 Dá fhuláir tar cheann ár ccean

mar tháinig triath na n-aingeal

dá thail do bhí gan bhuídhin

rí(gh) do fhan fé a fhoghluídhibh.

5 Grás Dé do dhíol a ndearrnnus

sul bheam ara bhreith[e]amhnas

misde an lá do-rinne ruinn

mar tá ’na choinne chómhthruim.

6 Lá córa lé cloinn Ébha

do gheall Críost cúis aithmhéala

tar cheann a thinne a-tá mo throigh

do-rinne lá nách locoir.

7 Budh baoghal bheith dá bhféachadh

mar thiucfaid dá ttaisbéanadh

’nár ccoinne dá ttí an troigheach

ní hí an choinne chómhoigheach.

8 Ró tarta lé teas ngrádha

ar Chríost do chionn m’faghála

fiú obair an chroidhe a ccrois

gan obadh díghe domblois.

9 Fada a-tá ag tabhairt chuiridh

gibé trath fá ttiocfuigher

a fhleadh ar fhine Ébha

fear croidhe ní choigéala.

10 Dá iomchar ó thír go tír

ag fulang a bhfuair d’fairbhrígh

do-chuirar Óigh dá oire

gur dhóigh é dá himpídhe.

11 Do osguil a-nall do neimh

táinig d’furtacht ár n-éigin

do chleacht croidhe Dé a dhéanamh

sé ré a fhine oisgealaidh.

12 Sul ttí lá córa a chine

an-nois do-ní a bhfóir[i]thin

dá n-athair as cóir an chlann

rachaidh an chóir ó chothram.

13 Bíth gan í d’uireasbaidh air

lá cheannaig chlainne hÁdhaimh

ceannuig rí(gh) lé crú an chroidhe

a chlú 7 í an áirighthe [leg. -idhe?].

14 Mar a-tá ’na Dhia ’s ’na dhuine [453]

lór do mheas a mhiorbhuile

do bhí an uaimh ór dheacair dul

a theacht ón uaig ní hiongnadh.

15 Ag guídhe a ghrás dár ccabhair

bhíos an bhanfhlaith ghrásamhail

gé thug mé an Ó[i]gh gan oighir

ár ccóir ní lé locfuíghir.

16 Gan bhaoghal do bheith am chionn

de thig mo theacht a hifrionn

feairrde mé crann an chroidhe

gidh barr é ar ár n-oirbhire.

17 Ní díol a ngoin dod ghonaibh

dá mhéad aguinn fuarabhair

acht fer oinicc dá rádh riut

gan dál ad h’aghaidh agud.

18 Dá ttugthaoi dod bhuime mé

a mhic ochta na hÓighe

an uair ná budh tóir thusa

ár mbuain dóigh ní hurusa.

19 Cith lér ceiledh ár bhfolta

táinig uaibh d’fuil róchorcra

lorg ár ccean do cheil tusa

lér fhear ón chneidh chíodha-so.

20 Ní hurra rém fhalaidh shinn

fád ghrás a Thríonóid téighim

créd dob áil ar tí a thábhaicc[h]

cáir is gan í ar urradhaibh.

21 A ttáinig ó thús domhuin

ní díol iad ad h’áladhaibh

ní féider díol uaim-si ad t’fuil

bíodh a huaisle ’na haghaidh.

22 Glóire dhuit a mhic Muire

tréd ghrádh suthain siorruídhe

do neimh ad ghrádh ad ghonoibh

nách áil libh a lean[a]mhain.

23 Mar theachta chuire ar ár ccéd

fuil do thaoibh derbhtha an díthcheall

nár gan dul lé crú an chroidhe

do thogh tú mur theachtoire.

24 Cia hoile budh díon damh-sa

dá mbeitheá ag cur chugam-sa

beithe leam a chrú an chroidhe

tú fám cheann do creidfídhe.

25 Deacair duinn breith a bhuídhe

meince is méad do thrócuire

ní thug m’fala d’fuath oruibh

luach an tola tugabhuir.

26 Glóir dhuit a Dhé neámhdha

fád throcaire as toileamhla

an ghoin do-cháidh go croidhe

don bháidh níor chuir corruíghe.

27 Tú a ccoluinn chriadh tar ár ccenn [454]

tú a ccrois a n-uaig ’sa n-ifreann

do-ní ar fhocal an Athar

rí(gh) as docuir do dheónachadh.

28 Go fiú an dá lámh do leathais

deacair breith a mbuídheachais

mar do-chí ár ccabhair a ccrois

dá mbí ad h’aghaidh níor fhéachois.

29 Níorbh iongna í dod t’féachuin

sí a ttaisibh ’s a ttáimhnéaluibh

an tsleagh do-chóidh ad chroidhe

san ó[i]gh as eadh áiríghe.

30 As tú thoghuim mar aighne

ort chuirim mo choimirce

gár bheag dhuit a chnedh chroidhe

ar thuit léad t’fer oirbhire.

31 Féach a Mhuire mé dom ghoid

ós da chasaoid ré caroid

mórán am chionn mar chrithir

gabhadhr riom as rómhithig. Tig...