firstLine"; ?>

1855. Tri coin chosnas clu Gaoidheal $
Length: long c. 38qq
Certainty: 1
Period:
 1. 16th ult
Areas:
 1. Ulster
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. Copenhagen Ny kgl.Saml.268b 16th c.
 2. TCD 1361 (H.4.20) T. O Neachtain 1725
Prints:
 1. transl. Greene DMU no. xviii
Motifs:
 1. imagery for patron
 2. nobility of ancestry
 3. liberality to poets
 4. prowess in battle
 5. cios, cain, tribute
 6. Historical comparisons
 7. allusion to Ruaraiocht
Poet Christian Names:
 1. Uilliam Og (Copenhagen MS)
Poet Surnames:
 1. Mac an Bhaird
Patron Christian Names:
 1. CuChonnacht
Patron Surnames:
 1. MagUidhir d. 1589
Apologue Subclasses:
 1. Cuchulainn saved poets of Ireland
Meter Vars:
 1. RannBheag
Poem:

Poem in printable PDF format

Trí Coin chosnas clú Gaoidheal


[Greene, David: Duanaire Mhéig Uidhir, Dublin, 1972, poem 18]


Uilliam Óg Mac an Bhaird .cc.


1 Trí Coin chosnus clú Gaoidhel

- cur rú as obair ar áiremh -

laoich nár dhóigh a ccrú chaoilshledh,

clú Gaoidhel dóibh do dáiledh.

2 Díobh Cú Chulainn ón Chraobhruaidh

dá chlú nír fhulaing aoinbhéim;

ní caillter a chlú fíorlúidh

cú ríoghlúidh Taillten taoibhréidh.

3 Díobh Cú Raoi an ruathuir neimhnigh

uathadh gnaoi mur ghnaoi an Mhuimhnigh,

nír filledh ó iath fhaghlaidh

triath cabhlaigh lindedh Luimnigh.

4 Díobh Cú Chonnacht fhóid Uladh

na coin sin fa mór muirer;

ní cú ’sa chlú nár fromhadh

rú a ccomhar clú do cuireadh.

5 Cú Raoi gan esbhaigh n-áirmhe

re a chlú as mesda ar mír ccruaidhne;

a chomhchlú ní clú déinmhe

onchú Éirne is cú Cuailgne.

6 Clú an dá chon - suairc an seineol -

a cclú sin ní rua roilén,

a cclú cidh cia do mhinfhégh

lia cinél clú ’nar ccuilén.

7 Ní cú míolchon, dá maoidhind,

cú do chuan fhíochmhar Fhéilim,

rogha an chuain an cú luaidhim

luaidhill clú uaidh fá Éirinn.

8 Trí Coin Connacht cláir Bhóinne,

mur nochtaid dáibh a ndraoidhe,

is hé an tres cú don chuaine

re mes Guaire crú cCraoidhe.

9 Lá gliadh a ngar don fherchoin

ní tiad cách d’fhad a orchair;

cú ’na aice ní fhoghthair

cú confaidh craite a chomthaigh.

10 Cú Chondacht a mbeirn baoghail

ní coiscthior ar fheidhm éinfhir;

druidfe soir re Síol Eoghain

gníomh leomhain sa choin chéillidh.

11 Slat úr don ríoghraidh roiréidh

ní cú míollraidh mac Siobháin;

do-chóidh an cú ’s a choiléin

d’fhoiléim clú fa tóir ttionáil.

12 Cú Raoi a mberna nár benadh

is laechcú Emhna Uladh,

lia do chlú an cú fá deiredh

lia teimheal clú na ccuradh.

13 Samhail clú ar ccon a ccéimibh

’s a[n] cú do throid fán Tánaigh;

cú do nocht dá mhéin mhílidh,

sínidh éill a ngort ghábhaidh.

14 Suaithnigh ac sgoil na sgéla

do-chuala ar choin na Tána;

do acht nár cinneadh clár Una

lán súla ar indeal n-ágha.

15 Dá n-athchor ó Chlár Chonnla

a ccás aca dob iomdha,

cách dá ccor tar tuind tarrla

sgol Banbha do dhruim dhiomdha.

16 Don sgoil dob eolus indill

do sheolsad co Coin cCulaind

- créd sin acht cnú ós crobhuing ? -

molaim clú fir a fulaing.

17 Cú Oiligh do dherg dúinte

sealph an oinigh ’gun uaithne,

doirbh an drem ler fher fháilte

fer an dáilte a ccend chuairte.

18 An cú fá cródha a ngníomhaibh

a bhfógra nír chúis céilligh;

gan ched d’fhéin Bhanbha bliadhain

riaraigh chléir Adhbha Éimhir.

19 Cosnaidh an fhéile d’Ultaibh,

féile an chonsin a ccartaigh;

sé dop eun eoil don ealtain -

lentair frémh sgeoil co sgactair.

20 Téighid chuige, nír chéillidh,

nuimhir narbh’ éidir d’áirimh,

fer gan cruas re dáimh ndaoinigh

duas gach aoinfhir dáibh dáilidh.

21 Cú Chonnacht, Cú na cerda,

dá shoigheach clú gan chumhga;

meadh dá fheidhm Cú na cerda

cú sealga a mbeirn as bhurba.

22 Sgol Ghaoidheal re dáimh ndeacruigh

a ndáil gach aoinfhir d’Ultaibh,

ní fess méin con co ccleachtair

cleachtair tol don fhéin Ultaigh.

23 Cú Chondacht nach óg n-áirimh

gan lógh molta gá mhaoinibh,

cú sa chlú ar nach dóigh diamhair

cú fiadhaigh mhóir gan mhaoidhimh.

24 Ac sduadhadh cleth ccaol ccindbheg

do thraoth uabhor each mhonnghrod;

teisd a dhuass ní dú ar dermad

cú as nemhlag a ccruas comhrac.

25 Nír lia ccréchta an cú ar uairibh,

cú ar lia écht re áirimh,

díol a choda cú an fhiadhaigh

clú a ndiamhair throda táirigh.

26 Inis Sgeilliond múr míleadh

’na clú ní leigiond leonadh,

ní fess cia díobh rér dúnadh

dúnadh ón lia díol deoradh.

27 Triall ac sccolaibh Cláir Chliodhna

don ráith mur tholaigh Temhra

triall sgoile co Sgiath nGabhra

tarrla ó iath Moighe Meadhbha.

28 Dá fhuil is eolcha n-einigh,

fuil Eoghain tre fhuil Uidhir;

tond do léirchreach tír thoraidh

d’fholaibh Bréiffneach tríbh tuilidh.

29 A chuiléin do chuan ríoghbhan

luadh h’uirsgél ac gach éinfher;

mur coin Emhna a ccrú chaoilshledh

tú ac sgaoileadh ealbha fhéindeth.

30 Tabhach ar na cóic cánaibh

do mhóid as fhachain ualaigh;

do chuir tú ós aird h’iarraidh

cú an fhiadhaigh aird is uamhain.

31 A chlú ar dermad ní dleghor,

a chú co ccerdaibh curadh,

dol ar coinghleic ad chomhar

moladh chon oirdhreic Uladh.

32 Sibh créchtnaighthe a ngort ghábhaidh

- créchtnaighthior coin an fhiadhaigh -

acht crécht ’sa crú re a bélaibh

tú ag déanaimh éacht gan fhiadhain.

33 Cú ar nach roichid dámh diomhdha

dá oineach as cáir colbha;

an cú ó Chruachain Mheadhbha

buachail sealbha crú Chondla.

34 Ní ghabhaid gan díol doiligh

do thabhaigh cíoss a chinidh,

trom a réir ar Fád bhFuinidh

Mág Uidhir féin ’s na filidh.

35 Inis Sgeilliond, tuar tnúidhe,

ar [....] ag buain béime,

fada ón dún dergadh gruaidhe

múr Guaire ar cealgadh cléire.

36 Re caithemh fhásas inmhe;

braithid na dámha doilghe

cú bona an clú do choimhdhe

rogha coindmhe ar cCrú Chuindne.

37 Do luathaigh ar láibh gerra

rer dháil do dhuasaibh troma;

gan dréim suass rú sa rulla

do thruma duass crú Cholla.

38 Cú Chondacht féin as feithmheach

’na bhrondadh ní théid taithleach;

do chuir ina ghruadh ghoirtheach

cuan toirtheach d’fhuil a aithreach.