firstLine"; ?>

1944. Uasal ceadobair an Choimdheadh $
Length: long c. 45qq
Certainty: 5
Period:
 1. 13th early
Areas:
 1. Connacht
Classes:
 1. religious
Manuscripts:
 1. TCD 1340 (H.3.19) 16th -17th cent.
 2. TCD 1337 (H.3.18) 17th cent.
 3. Mayn.B9a Tadhg O Neachtain 1708-17
 4. NLI G 140 M.Troy, R. Tipper et al. 1724-
Prints:
 1. transl. McKenna, DDe no. xxxi
Motifs:
 1. Envoi to saint (BVM)
 2. God as Creator
 3. Christ’s Crucifixion
 4. prayer before the Crucifix
 5. The gift of tears
 6. Equality of all men in God’s sight
 7. renunciation of the world
 8. Seven Deadly Sins
 9. almsgiving
 10. poetry offered to God
Poet Christian Names:
 1. Donnchadh Mor (TCD 1340)
Poet Surnames:
 1. O Dalaigh
Apologue Subclasses:
 1. the Creation
Meter Vars:
 1. seadhna
Poem:

Poem in printable PDF format

Uasal céadobair an Choimdheadh


[McKenna, L.: Dán Dé: The poems of Donnchadh Mór Ó Dálaigh, and the religious poems in the duanaire of the Yellow Book of Lecan, Dublin, 1922, poem 31]


Donnchadh Mór Ó Dálaigh .cc.


1 Uasal céadobair an Choimdheadh

críochnughadh nimhe as nua sgiamh,

ceann na dtreabh treabh ar nar cinneadh

teagh as fhearr [dá rinneadh riamh].

2 Teagh ann nach fuil fuacht ná íota

ná ocaras ná ól gann

do dhealbh Dia fa a thoil an teaghsain

ní fhoil ’s ní bhia easbhaidh ann.

3 Do shuidhigh Dia i gceann a chéile

na cathracha gan cheo ndiagh

is saor snoighe na seacht nimhe

seacht dtoighe as ghile [ná an grian].

4 Obair mhór nar mhór don Dúileamh

do dhealbh talmhain mar tá an sdair

an bioth cé go réidh do roighne

is é féin as oidhre air.

5 Do cruthuigh le [comhair] mbráthar

an bioth cé agus cloich is crann

do dhealbh gan chairde is cleas doiligh

fairge im chneas gach [oirir ann].

6 Do dhealbh grian is éasga is ai-éar

Íosa Chríosd mo chean lé mbia

saoirse naomh go dearbh na dúile

ní saor do dhealbh dúinne acht Dhia.

7 [Do chruthuigh] ainmhidhe ainnséin

do orduigh dhóibh ni dealbh ghann

do dhealbh gach ní i dtruaill na talmhan

’s ní fhuair an Rí a n-adhbhar ann.

8 Do chruthuigh Dia diadha an obair

Éabha is Ádhamh ór fhás ibh

ag sin a bhreath go dearbh dhaoibh-se

níor dhealbh neach saoirse mar sin.

9 Is é do chruthuigh clann Ádhaimh

Íosa Chríosd dá gcreidid siad

gach dealbh ad chí is ad chluine

an Rí do dhealbh uile iad

10 Fásaidh cnuas tré chrannaibh [feoighthe]

fásaidh grán tré ghort gan bhrígh

Rí na ndúl an rí do roinne

do ní úr don choille chrín.

11 Dealbhuigh clár oighridh re héanuair

ar aibhnibh [. . . . . . . . . . ] long

an cleas ad chí cia do fhéadfadh

do ní Dia téachtadh na dtonn.

12 Do ní fuacht i n-aimsir theasbhaigh

is teasbhaigh an tann nach díor

beathadh a shlóigh ó’d chí ag claonadh

do ní dhóibh saothadh na síon.

13 Do bheir tuile ar dtráigh céadna

don chuan fós gá fiorta as lia

is é do ní tráigh don tuile

ní fáidh ní rí duine ag Dia.

14 Cumhachta Dé do dhíon mh’anma

aincidh mé ar adhbhaidh na bpian

cuma [acht] go ria ar [a] iocht m’anam

gá riocht i mbia an cholann chriadh.

15 Cungnamh le mh’anmain don Airdrígh

uchd do chor ar an gcroich ndeirg

go ria mé is mé ’gá thogha

le Dia is é an cara gan [cheilg].

16 Mh’anam ar th’ionchaibh a Thríonóid

tabhraidh féin freagra dom ráidh

mo [chion] glantar an tráth tiocfa

sa bhráth sgagthar cionnta cáigh.

17 Déara aithrighe an fhir chionntaigh

a chreideamh do Dhia ná cáin

neartóchar síoth Dé do dhéanaimh

fríoth é ar dhéaraibh do dháil.

18 Crodh críche tar ceann a anma

ní fhóirfe neach do ní cion

almsa don ór fuair go fallsa

budh suail lógh na halmsa d’fhior.

19 A mhaoidheamh ós aird ’gun altóir

ionann tráth is teine i gcrios

foghnamh do gheall is gníomh fallsa

fearr síodh na halmsa gan fhios.


20 Gach duine ghabhas geis eagcóir

dá anmain budh olc an bhéad

sínfir olc ar gheis do ghabháil

ní leis corp d’fhagháil re n-éag.


21 Téid cor seach an gcathraigh neamhdha

gach neach dhíbh dá ndéanann geis

is cam do chóidh cridhe an pheacthaigh

ní slighe chóir leantair leis.


22 Gach duine bocht bhias go tuigseach

tuillfidh ón Rígh rath bhus sia

is bocht ré ré fear na faighdhe

gidh eadh ní hé as daidhbhre ag Dia.


23 Ní thuigid cách cleasa an domhain

gach duine ag dul i n-a rioth

gidh torann mhór méid a loise

téid mar chlódh na boise an bioth.


24 Cathughadh im cheann an domhain

nior dhéanta dhóibh dia do bhéad

an domhan i ndiaidh gach dhuine

biaidh folamh uile iar n-éag.


25 A dtéid d’éag d’fhearaibh an talmhan

’n-a dtaisibh ná tabhraidh bríogh

féaghadh a leacht lór do sheanmhóir

gidh mór neart gach dheaghshlóigh dhíobh.


26 Tiocfa riom gan riar an Airdríogh

a aimsear budh olc an bhail

síodh an Rí ad chíom ar n-a chneasghoin

go dtí dhíom gan easbhaidh air.


27 A chéasadh ó’d chíd sa teampull

toirneamh dhó dleaghaid an slógh

ón ló déachtair ar a dheallradh

an sléachtain dó is meadhradh mór.


28 Mairg nach creid crochadh an Airdríogh

d’éis a chrochaidh creid go mair

a-tá dhóibh cuid i n-a chrochadh

na slóigh nach tuig othar air


29 Mairg do tholl a throighthe málla

mairg do chréachtnuigh a chneas bláith

mairg ag nach fuil uime osnadh

guin a bhruinne ag cosnamh cáich


30 Éireochaidh fós fearg an Airdríogh

gach abhann chiúin budh cuan mear

re cách an tann tiocfa a thoirrse

ní ham sgiobtha loingse ar lear.


31 Ó’d chím fa seach sluagh na cruinne

ag cur an bheatha bun ós chionn

créad fá n-adhruim d’ulc na cruinne

dá bhfaghbhuinn lucht luinge liom


32 Peaca marbhtha mharbhas m’anam

im aigneadh tall a-táid siad

meisde sinn seaca fá n-eire

cinn na bpeaca eile iad.


33 Seacht bpeaca pianta na hanma

áireomhaidh mé mór a mbríogh

mór a neart ní deacair dearmuid

seacht bpeacaidh dhleaghmuid do dhíol.


34 Díobh i gcéadóir cion na drúise

daoine re Dia deaghlaidh sí

an drúis is teine fa talmhain

cúis mheire don anmain í.


35 A dhó dhíobh an díomhas éagcóir

is é féin féige na locht

saor ar an diúmhas mé a Mhuire

’s é sdiúras an uile olc.


36 Díobh an craos cuimhnidh a thréigean

an treas cúis ar nach cóir bail

tré chion an chraois i mbroid bheithear

is baois doid gan t’fheitheamh air.


37 An ceathramhadh cion cion na sainte

sí ’gar mealladh mór an sgéal

ag sin ciall chaillte na hanma

pian na sainte as damhna déar.


38 An cóigeadh cion cion an fhuatha

iongaibh thú ar theagmháil ’na ghlas

bheith ’mun bhfuath i gceann an Choimdhe

luach as fhearr ní fhoighbhe as.


39 An seiseadh cion cion an fhormaid

i n-aigneadh cáich is creach dhóibh

an lucht ag a bhfoil formad folaigh

ní adhrad soin conair gcóir.


40 Is é sin an seachtmhadh peacadh

fa bpiantar thú ar dteacht i gcorp

a dhuine ná déana leisge

féagha a bhfuighe eisde d’olc.


41 Ag sin seacht n-easgcaraid mh’anma

eagail liom a leath re a mbríogh

is deacair síodh na seacht bpeacadh

neart an Ríogh dá ndeaghcur dhíom.


42 A dtreise a-tá ’gam mealladh

an móirsheisear as mhór neart

ní tualaing mé ar druim an domhnáin

cuing Dhé do chongmháil go ceart.


43 Cunnradh im neamh do ní meise

’s é Mac Dé nach déanann cruas

mo dhuan dá-san ní duan fhallsa

budh sásadh buan damhsa an duas


44 Uaisle Muire náid mná an domhain

Dia ’n-a bruinn ni bláth gan chnuas

táinig soin ’n-a clí is ’n-a cridhe

an Rí do mhoigh nimhe a-nuas.


45 Ógh mar an bhfionnMhuire ndualaigh

nior shill súil ni chuala cluas

an rath go léir is dí as deise

is í féin as treise thuas.