firstLine"; ?>

200. Amhghar bisigh bas flatha $
Length: long (41qq)
Certainty: 1
Period:
 1. 17th ult
Areas:
 1. Ulster
Classes:
 1. elegy mp
Manuscripts:
 1. RIA 1076 (24/P/33) L. Cl. Aodha B. 1680
Prints:
 1. text (LCAB no. xli)
Motifs:
 1. Envoi to another patron
 2. imagery to describe patron
 3. qualities of patron’s character
 4. nobility of patron’s ancestry
 5. patron’s liberality to poets
 6. withering landscape on death of ruler
 7. death of patron signals end to peace
 8. general grief for patron
Patron Christian Names:
 1. Art (mac Seaain mhic Bhriain mhic Feidhlime)
Patron Surnames:
 1. O Neill (d. 1677 of Clann Aodha Buidhe)
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Amhgar bisigh bás flatha


[Ó Donnchadha, T. Leabhar Cloinne Aodha Buidhe, Dublin, 1931, poem 41]


1 Amhgar bisigh bás flatha;

leis cinntir crúas míoratha;

mur as leis laghdaighther bail

leis ardaighthear gach easbhaidh.


2 Mur dhearbhuid teadhma is tacha

olc bisigh bás ríoghfhlatha;

mairg ler fromhadh frémh da nimh;

lén ’na chomhar ní cluintir.


3 Le bás flatha, foirfe an fios,

tig gach lén bhus lór d’aimhlios,

’na ghrinnfhios as gnáth sinne,

mhillios cách i gcoitchinne.


4 Da bhás tarthor tús gach leóin

is gheines orchra is éidreóir;

leis tar cert cinntior gach coir,

’s mhilltior reacht agus riaghoil.


5 D’imtheacht flatha do réim ríogh

fásaidh gaoth gorta is gairbhshíon,

fásaidh ’s gidh féile i laige

’s fásaidh déine is dochraide.


6 Tig do bhás flatha fíre

meath cnúais dusgadh doirbhshíne;

’s neart i bhfoghlaibh, gá dás de,

tre bhás chodhnaigh gach críche.


7 Fásoid fós adhbhoir osnadh,

neamhghrádh cáigh ’s a gcomhorsan,

ní sgél núidhe um Bhanbha Bregh,

’s dúile balbha do bhuaidhreadh.


8 Airde i sreibh, ísle i n-eathoibh,

annsa cháigh do chlaoínbhrethoibh;

ró míoratha, i gcás ná cuir,

ar bhás ríofhlatha ríomhthair.


9 Rug oirne olc nárbh annamh,

do dhearbhadh a ndubhramar,

tásg flatha go nuaidhe anos,

tacha bhus buaine bheuros.


10 I sé an t-ardfhlaith Art Ó Néill,

Mac Seaáin, maith gan mhímhéinn,

ler dubladh tlás ar dtreisi,

ughdur na gcás gcráitesi.


11 Da bhás tairnic síos re seal

torchur tonn tairthe coillteadh;

ni fáth rúin nuaidhneimh na nél,

nó ar bhuaidhreigh d’úir is d’aiér.


12 Dhe táinic, truaighe an pudhar,

grian is eusga i n-eundubhadh;

an tuirrsi ca taobh nár ghabh,

raon na soillsi gur siabhradh ?


13 Dhe thiocfus tásg nach usa;

truagh foirchionn na foghlasa,

gach aonrath ar gcúl do chur;

saoghlach an tnúdh gar dturnamh.


14 Dha dhíth tig, toisg dob annamh

gniomh, ’na chló nach gcualamur,

le roinert trén gan taisi,

lén oireacht is eaglaisi.


15 Dha dhíoth fós tig is tiocfa

múchadh aoibhe is aigionta,

san fhoirmsi um chaoimhlios ó gCuinn

an toirsi ar aoibhnios aguinn.


16 Dhe thiocfas, mur tá ar dteacht

sgrios naomhord, diochur dillecht,

d’ulc na sgél tubhadh treabhthach,

lén brughadh is baintreabhthach.


17 D’ég Airt ba rioghdha riaghail,

síol tuirrseach Néill naoighiallaigh

crú ríogh dob iontnúidh ’sgach echt,

do iompúidh síon a soibhert.


18 Cumha Airt Í Néill aniodh

fada théid truaighe a haisdior,

a mairgnimh dá seachna sinn

fa cheathra hairdibh Éirionn.


19 Éire an amhgair gidh í ann,

teasta a ciall, cóir nach marann;

túar dubhaidh an airc rér an

do chumhaidh Airt, ’s ni hiongnadh.


20 Dá chaogad rí do ríghibh

is seisior i seinlínibh,

ionann méin dóibh is disi,

d’ibh Néill do fhóir uirrisi.


21 Mur sin nach iongnadh d’Éirinn

mur tá um ionnua Úirfheilim;

maith ’na ndeoidh do dheughfadh dhi

na treoin nach seunfadh sisi.


22 Saorua Bríain charroigh chródha,

aodhoire na honóra,

’sé uainn i Sgire na sgath,

budh húaill ’na croidhe a caomhthach.


23 Tumba clach codhnaigh Line,

do líonadh m’fhath oirbhire;

lán d’fhéile d’uaisle agus d’iocht

’s do réidhe an uaighsi is d’oirbhiort.


24 An mhórdha an rath an riaghoil

’s onóir shil Néill Naoighialloigh,

’síad fóm i n-aonuaigh is Art;

glór nach daoruaill adubhart.


25 An mhíonla an mhaisi an mheanma,

an tromdha, an tlacht tighearna,

an gart gan úaill gan obadh

le hArt uainn do hionnlogadh.


26 An diadha an egna an umhla

an fhoghluim ard ughdardha,

féch san uaighsi Airt Í Néill,

’s cairt na huaisle ’s a hairdréím.


27 Do só an fhéile ’s an rath ríogh,

do só an mhaith mhór gan mhaoithghníomh

síos le craoibh fhonnghloin Uisnigh

san chomhroidh chaoil chumhoingsin.


28 An cert an chaoimhe an chonnla,

an mhórdháil an mhesardha

eite lúidh ’s tlacht ar dtreisi

le hArt fa úir mh’ainnisi.


29 Fionchrú airdríogh Innsi Breagh

’s mórfhuil ríogh na gcóig gcóigedh,

bláth saorshlat gan chiaigh sgach cáil

i gcriaidh le saormhac Seaáin.


30 Rún sáimh gan chroidhe gcorrach,

dalta tuath is termonnach,

sén rathbhuaidhe, riar [na gcean],

Athghuaire cliar is coinnmheadh.


31 Reulta fhileadh fhóid na bhFionn,

mac meic Briain aithchreach Éirionn,

sgáthán cléire chraoi Logha

do chnaoi an fhéile i n-aontogha.


32 Díoghruis einigh aicme Néill,

an rug leis cuid da chaithréim?

gidh fáth dér do dhortadh dhi,

íochtar a sgél do Sgire.


33 Focht arís a dheimhin di

an bhfuair sí ’s a fhios aici

samhail an chuirpsi ’na cill?

tuigsi amhuil a hintinn.


34 Fionnua Briain mhóir meic Féidhlim,

creach shuaithnidh do Sheinéirinn

cian bhus béd duine ós daoinibh,

ég an ruire rathfhaoilidh.


35 Creach ar chreich an t-égsin Airt

lén ar lén, miste an mhalairt,

díoth coitchionn go ndáil ndecra,

foirchionn áir na huaislechta.


36 Cuis mh’orchra, m’adhbhar tathoimh

fuil ríoghdha Chuinn Cheudchathaigh,

brat do thalmhuin más dion dí,

gníomh do fhalmhaigh an éigsi.


37 D’ég shaoirmheic Sheáain mheic Bríain,

craobh chnuais do fhás a húirchriaidh,

terc maoithbhreth le bronnadh bheas,

aoinchreach ollamh is éigeas.


38 Fiú ar thairsiod da chéibh gcaistigh

prímhchliar an fhuinn Ulaidhsin,

techt ’na iodhnais nach dóigh dhí

a Róimh ionnmhais is inmhe.


39 D’ionnmhus Airt airc na n-ollamh

baoghlach fós go bhfuaramar,

mó as dodhuing i gcill a chur,

nar fhill oruinn ’na amhgar. A.mh.g.a.r


40 Seacht mbliadhna is sechtmhoghad slán,

’s mile is sé céd go comhlán,

aois mhic Dé ré n-oidhidh d’Art,

soighein bha ré san ríoghacht. A.mh.g.a.r.b.i.s.i.gh


41 Íosa Críost da chaomhna i rath,

Aodh mac Briain, bráighe Ruarcach,

aigniodh fial nár aontoigh olc,

mo ríar m’aontoil is m’annsacht.