firstLine"; ?>

255. Ar t’fhaosamh dhamh a Dhe Athar $
Length: middling 24qq
Certainty: 5
Period:
 1. 16th ult
Areas:
 1. Ulster
Classes:
 1. religious
Manuscripts:
 1. RIA1068 (24/P/13) Luan Taidhg 1621
 2. Book of O’Conor Don 1631
 3. RIA90 (24/P/12) O Clerigh school 17th c
 4. TCD 1399 (H.5.28) 1679
 5. Bodleian Rawl B475 17th cent.
Prints:
 1. transl. Aithd. Dana no. 73
Motifs:
 1. Sin and penitence
 2. renunciation of the world
 3. Litany
 4. use of legal terms
Poet Christian Names:
 1. Eochaidh (RIA 1068, BOCD, TCD 1399)
Poet Surnames:
 1. O hEoghusa (anon. RIA 90)
Meter Vars:
 1. seadhna
Poem:

Poem in printable PDF format

Ar th’fhaosamh dhamh, a Dhé athar


[McKenna, L.: Aithdioghluim Dána (Irish Texts Society, vols 37, 40, 1939/40), poem 73]


Ua hEoghusa, i. Eochaidh cct.


1 Ar th’fhaosamh dhamh, a Dhé athar,

adaimh m’fhialus mar fhear ngaoil;

a-tá sonn ag súr do ghrásda

glún nar chrom go drásda dhaoibh.


2 Ag so an biodhbha do bhraith sibse,

ag so aithghin fhir do luit,

ag so ua na n-aithreach bhfallsa

go dtaithleach nua an dannsa dhuit.


3 Mithidh dhamhsa dol ar th’ionchuibh,

ionmhall an tráth tuigthear linn,

mé am choireach gan imshníomh m’adhbhar,

soidheach ilghníomh n-amhghlan inn.


4 Nír thuairgeas m’ucht d’iarraidh maithmhe

nír mhúineas damh - dia do chruaidh! -

feacadh mo ghlúin, a Dhé, dhuitse;

mo shúil is lé a huisce uaim.


5 Do ghoin gach laoi a los mo chionta,

do chur i gcrois do chleacht mé;

dod reic mar bhiodhbhuidh do bhímis,

a mheic ionmhuin dhílis Dé.


6 Tógbhaim an láimhse a los croidhe,

ciontuighim sinn, ag so an bocht

bhíos do thol fhaghladh ar n-aslaigh

ag adhnadh gon n-arsaidh ort;


7 Freagair m’éighmhe ar aba ar gcoire,

cluin, a mheic, ar mairgnigh dtinn,

éisdthear led ghrás ar nglaodh dtruaighne,

saor ar chás na huaimhne inn.


8 Ar do mhaithmhighe, a mheic ghrádhaigh,

ar ghaol n-óighe, gidh olc mé,

ná hagair ar bhfoilgheas fallsa;

adaimh coibhneas damhsa, a Dhé.


9 Ar mo chruthad i gcló th’éaguisg

oirchios díom, a dhalta an tSaoir,

ar do theacht ar cleith sa gcruinne,

ar bheith fa neart duine dhaoibh.


10 Ar do chumhdach i gcrú an asail,

ar gach n-aithis fhuair do chorp,

ar do bhreith ar th’ionnramh d’inneilt,

ar mbreith mbiodhbhadh d’imeirt ort.


11 Ar an mbruinne do bhí tárnocht,

ar an dtaobh do tolladh linn,

ar do char i gcrois mar choireach

gabh a-nois ar th’oineach inn.


12 Ar na naomha do-ní t’atach

ar na haingle, a athair búidh,

ar chaoi dtoirrsigh na dtrí ríoghbhan,

a Choimsigh, bí ag díolghadh dhúinn.


13 Ar do bheagdhacht i mbás croiche

ar do chumhacht caomhuin mé

ar bheith dheit agus tú ar dteasbháil

a-nú a mheic ar deasláimh Dhé.


14 A mhic na hEabhraighe, a Íosa,

a athair ler haingeadh sinn,

ná leig m’anmuin ar iocht m’fhillse,

calmuigh a niort irse inn.


15 Go dtuilltear uait ar aoi dtaithligh

tornamh oram, a Uan Dé;

go roibh bhur n-aoidh ar a n-iarrabh

do thaoibh toil go n-iarrar é.


16 Narbham colum go gcailg onchon,

narbham uan go n-acais fhaoil;

i gcló bhur dtoile, a Dhé, dhamhsa

go mbé an croidhe dallsa dhaoibh.


17 Mo neart féin ná fuluing ormsa;

eadrom is tú suil thí sinn

ná leig mé ar na raonuibh romham,

caomhuin, a Dhé, oram inn.


18 Go gcríochnaighear gan chéim n-iomruill

oilithre ghearr glinn na ndeor :

rem char, a Dhé, nárom dhalltar

ro b’é gar i n-alltar m’eol.


18 Nár ghrádhuigheam ar glóir dtadhuill

an tír nduimse as dúthain barr;

nár thabhram ghlóir shíor ar shealadh

do ghníomh róinn go dtreabhar thall


20 Mairg reacas an ríghe shuthain

ar sheilbh ndiombuain nach díol gráidh,

meadhair is a cailg re a coisse

mairg re ndealaigh loise láin.


21 Ní fáth bréagtha an breachtradh cheilge

do-chí súil ag silleadh dh’aoibh;

córa sgeinm, a dhomhnáin duthain,

d’orghráin red dheilbh gcruthaigh gcaoimh.


22 Gearr siansa bhur samhraidh dhíomhaoin,

duthain áilne t’eatal nglan,

ní buan bláth líoghlan do lubhghort,

fíorghar tráth bhur ndubhlocht damh


23 Áineas meallta moighe thadhuill

tús a ghlóire is gar do mhaoith;

créad acht gáire gréine ceatha

áille sgéimhe an bheatha bhaoith.


24 Nár thréige meise ar muirn dtadhuill

teach na n-aingiol aitreabh bhuan,

a rí an ríchigh, cuir im chroidhe

do mhuin díchil toile a thuar. Ar.