firstLine"; ?>

492. Clu gach feadhma ar fhuil Chein $
Length: long 31qq
Certainty: 3
Period:
 1. 17th ult.
Areas:
 1. Connacht
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. O’Hara MS c. 1597 & additions
 2. RIA 72 (3/B/14) trscr. < O’Hara MS1826
Prints:
 1. transl. Bk O’Hara no. xxvi
Motifs:
 1. imagery to describe patron
 2. eulogy of patron’s personal appearance
 3. qualities of patron’s character
 4. patron’s intellectual attainments
 5. nobility of patron’s ancestry
 6. Patron’s prowess in battle
 7. historical or mythical allusions
 8. Childhood, education, fosterage
 9. Duelling
Poet Christian Names:
 1. Padraig Og (O Hara MS)
Poet Surnames:
 1. Mac an Bhaird
Patron Christian Names:
 1. Ruaidhri mac Cormaic
Patron Surnames:
 1. O hEadhra
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Clú gach fheadhma ar fhuil Chéin


[McKenna, L.: The Book of O’Hara, Dublin, 1951, poem 26]


1 Clú gach fheadhma ar fhuil Chéin,

a-tá ortha i n-iath n-imchéin,

cinn tsluaigh ó eachtra nar fhan,

’s cruaigh gach gleacra dá ngoradh.


2 Ag imbeirt beartán mbaoghuil

gnáth iad idir iolfhaobhraibh

tar roineart lámh is laoch lonn

gan a ccládh re fraoch forlann.


3 Ríoghradh nar aomh a n-obadh,

fuair foighreadh a ccruadhchogadh,

na sailghe ar nar sraoineadh

le a ndaingne re a ndíosgaoileadh..


4 Aontroigh nír cuireadh ar gcúl

don ógbhaidh dob fhearr furtún

’s nír thearc a mbuaigh gan bhuige

le neart sluaigh ná sochruide.


5 A mbuaigh ní rugadh a-riamh

ógbhadh réidh na ruag n-imchian

le sluagh mórdhálach ar muigh

fa chuan comhdhálach Cobhthuigh.


6 Ac gleic ar ghalaibh aoinfhir

a ccosg ar n-a ccomhmaoidhimh,

a maoidhiomh as meabhair liom,

le haoinfhear d’fhearaibh Éirionn.


7 A-tá orthaibh ceann ’n-a cceann

séala ar a cclú go coitcheann,

na sluaigh ler snadhmadh an t-ágh,

a mbuaidh adhbhal ar iomrádh.


8 Clú einigh agus eangnaimh

ortha agus clú i ccaithbhearnaibh

na slata fa cruaidh i ccath

an bhuaidh aca gan fholach.


9 Na laithe fa lugha a neart

’s a saoilfidhe iadsan d’imtheacht

don droing ógnáir gidh sia sin

Dia dá ttógbháil do thairngir.


10 Do fhaguibh éigsi innsi Fáil

a tteisd a maitheas re a mórdháil,

an fhian armghlan ó Bhóinn Bhreadh,

glóir as adhbhal re n-áireamh.


11 Aicme Eadhra na n-arm nglas,

ó sloinntear an séimh solus,

leomhain taisdil Bhanbha Breagh

gabhla gaisgidh na nGaoidheal.


12 Do mhac Cormuic nach claon cuing

’s dó do labhras a labhruim,

tug briocht seirce ’n-a ghnúis ghloin

cúis nach ceilte do chliaroibh.


13 Giodh fáth tnúith togha dealbha,

tug Dia dá dhreich loineardha

deilbh aobhdha gheanamhail ghrinn

mhaordha fhearamhail inghill.


14 Ruaidhrí laoch an aignidh fhéil

i n-aonchúis nar thuill toibhéim,

féinnidh armghlan gaoth glantais,

laoch nach adhbhar iongantais.


15 Ó ghuthaibh sgagtha na sgol

fuair sé eolas na n-ughdor;

do mheabhruigh go snasta sin

as leabhruibh gasda an ghaisgidh.


16 Do bhí seal ag Ionghus Óg

i síth mhaisigh na míonrod;

cuingidh bean nach cleasach cuing

seal go feasach ag foghluim.


17 Fuair eolas séimhidhe seal

ó Bhoghmhuin buime am ghaisgeadh,

mhílidh díon ar dhiombuaidh ’s ar dhacraibh

’s a síoth fhionfhuar Abhartoigh.


18 A Sídh Aodha ós Éirne brais

i cceardcha cliste an chumais

fuair liamhadh is gaibhneacht glan

glainshliocht gan fhiaradh orthaibh.


19 A tréighe lúith is lámhaigh

’s a ilcheasa Iollánuigh

lann chruaidh fíorchabhair ar bhfuinn

a síothbhroghaibh fuair foghluim


20 Nós a chinidh leis leantair

le deighgníomh ’s le deighbheartoibh;

mór ffear ’n-a cceann le comhaidh,

nírbh fhearr seal a síothbhroghaibh.


21 Dá ttuguinn geall na nGaoidheal

dá uaisle ó iul seanlaoidheadh,

gnúis nár nar donnadh le droing,

re rádh ollamh do fhéadfuinn.


22 Iomdha rí roimhe san raon

uadh go hÉimhear neamhchlaon,

croinn chumhra na cceann tais,

dob fhearr umhla don eaglais.


23 Leantar leis lorg a athar

ar ghaisdeadhaibh gleothachar,

an séimh gan doghra a ndocraibh,

’s a mhéin thromgha thábhochtuigh.


24 Téid le n-a béasaibh bunaidh,

aicme Chéin chomhramhaigh,

croinn réidhe na cnuas nar chas

ar fhéile ar chruas ar cheannas.


25 Ua hÍ Fhlaithbheartaigh gan cheist,

deaghua í Chéin re caoimhtheist,

tarbh tána ar nar ceileadh cion,

do-gheibheadh cána coguidh.


26 Bradán Sligigh na sruth ffann,

maighre Easa dá Éagann,

eo Muaidhe an tiomratha te,

Guaire fionnLocha Finne.


27 Fear cosnumha clú gach uair,

an t-Iollánach re hiolbhuaigh

fos flatha, féile gan on,

tréighe an ratha dá rochtain.


28 Mac Máire nach cleasach cuing

dá dháimh as díon ar dhoghruing

le neart gan tár gan time

le ceart ’s le fál fírinne.


29 Óg a aois, arsaidh a fhos,

cliste i cclaidheadh a chomas,

díochur forlann an soirbh sáimh,

doirbh a chomhlann i ccomhdháil.


30 Sás na cléire do chealgadh

le áinios gan imdheargadh,

féinnidh séimh as bheothras bladh

le céill is le heolas ughdar.


31 A-tá orrtha ó am go ham

clú cinidh is clú comhlann,

gan shéana ar a neart a-nú

séala ceart ar a chéadchlú. Clú