firstLine"; ?>

594. Da fidh [ ] seoltar ar shen nGall $
Length: long c. 33qq
Certainty: 5
Period:
 1. 16th ult ?
Areas:
 1. Munster
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. RIA 1134 (23/E/29) Book Fermoy 15th c
Motifs:
 1. attractions to women
 2. liberality to poets
 3. prowess in war
 4. naval warfare (?)
 5. Hostages
Patron Christian Names:
 1. David son of Grainne
Patron Surnames:
 1. Roche
Meter Vars:
 1. RannMhor
Poem:

Poem in printable PDF format

Dá fhiodh sheolta ar shéan nGall

[RIA 1134 (23/E/29), ‘Book of Fermoy’, 151]

[Rannaíocht Mhór, Dán Díreach]


1 Da fhid sheolta ar shen nGhall

ar shen ga heolus is ferr

sgel aro faghtar cech fonn

le sen trom da gab[.....].

2 Sith roideacht [leg. Róidseach?] dob obair duain

bidh cur togbad[h] comtha caigh

da rann nach roredh o righ

barr a[.......]dh d[.....]ail.

3 Toir cleiri (?) na haibhle os fhidh

ni leicfi cairde da crodh

ac oidri Grainne nir geabh

bean fa doir[bh...]imhe ard[..].

4 Tairm a scor nguaismer re ngliaidh

a cosc uama na n-eng(h) sroill

do-ber seal Daibith ac daimh

laind[...] mnaibh na n-edh n-óir.

5 Fir Muighe a ndeabaidh ac dul

ni anaid re fuigell bfledh(?)

ar cur a n-aigh da ti a thol

re crodh do bi be[...........].

6 [...] troda in Roidsigh ni reidh

co tobach a cora ar cl-.

sg-a in aradh a n-am oil

is branar d’fhoir [............].

7 Minn cuaigh ’ga banntracht ni buan

da hardport an uair do sdiur

a huaimh no a hoilen (?) an cliar

nac fuair riam ar oil[...] iul.

8 Fian Daibith ar ndiultad[h] sidh

smailgris tre duthaig[h] ’na ndiaigh

tuc braighe tre doiger nduin

suil ar oigir Graini a ngliaidh.

9 Geill fhaghla(dh) ag teachta a tragh

nar g[e]abh le tromtheist do tuar

bidh nach fada gur geabh giall

nír gab cliar an aga uadh.

10 Bregtur uaithi d’fhainibh oir

na duasa nar dhailis fein

do fhregair tuain re hedh n-aigh

bean ag dail do cuaig do cl[éir?].

11 Gris do crann ’na corcair smuail

ag din Gall a n-oracht aigh

ní hí do shleag[h] shenta shidh

relta an tsíd as-teg a traigh.

12 Leigid cách san beirn a mbia

don tsheilg aigh nar eirigh leo

dob fhanta doibh re cur clu

toir [...] tu a ngar [............].

13 Crich Danur do fágbad[h] fúibh

le bharduibh nac raibhe re[i]dh

coimde an duin ni tarla ag toir

do-coid a nduil fhoghla ar thfein.

14 [.............fta] aoil- uaibh [152]

teid do daimh a sídaibh (?) sidh

dóigh ac righ ast[.]ig[.....]uair

[..........................................].

15 [................................]ain

maine le táithi gach ter [leg. tír?]

ni daoire nos eile ar fhéin

le cleir (?) tós na sreibhi sidh.

16 [................................]uain

a secna (?) ar bidhbad[h] ni beim

dod lion gliadh nir denta doigh

fecta (?) donir a fiadh (?) fein.

17 [........................]as buaidh

nir fhobrais (?) fuirech re faidh

mar sin don fhreimh Francaigh roim

ni doigh b- fad t.......................].

18 [........................................]

[..] do tol do coimhet an cuain

ní bera h’imarcaidh eoil

rella sceoil ingantaigh uaibh.

19 [...............]an gach cuain

ni fes an dighbail a diaigh

co beith Gall a n-egen eoil

do crrand seoil gan breidedh biaidh.

20 [..........................]oir

ac fagail tire ar gach taoibh

a dtecht at aghaid madh ail

is echt re toir nDanar daoibh.

21 Ingen righ do reir a scel

ar fhe [...........................]or

ni ceist aithne na dtri dtriar

d’aithle gliadh an tí (re) red taobh

22 [............................]suain

an t-eol le dternus a dtraigh

do coisc neim [....] an iuil

sdiuir an arthraigh libh at laimh.

23 [.............................] les luidh

t’fer cagaid[h] gemad cenn sluaig[h]

buain do sgiath a ndeabaid[h] dhaoibh

nir shaoil triath o mberair buaidh.

24 [......................................]dtraigh

do [...]ert on righain nir fhedh [leg. ní réidh?]

cuirid[h] rian na soighi sidh

triall on tir go ar-oile ar t’fhein.

25 [.................................] tre ciaigh

[...] da caithreim on chaoir shluaig[h]

geill ad laim re snadmadh sidh

ler na[i]r a tir d’aghnad[h] uaibh.

26 [.......................................]

[.......]r dogh[............]sa do leim

tuc t’omna ar a fhidhrad[h] fuibh

ar comlanr duin bidhbad[h] béim.

27 [.......................................]

[..........]en cend berter buaidh

tig do snadmadh na sleagh sidh

tegh an Trir d’aghnad[h] no d’uaim.

28 [.........................................]

[...] toibheim fa bronntaibh biaidh

ni do choimdhe fhaine n-oir

do-choidh oigri Graini a ngliaidh

29 [......................................]

[.....................]nir dhelaig[h] (?) si

seilg ar Feruibh Muighi ac mnai

uidhe lai ’na ndeghaigh dhi.

30 [..................................] righ

leis nar dighbhail reic a ruin

imdha treighi dob ferr uaidh

ge do thuair gell leimi luidh.

31 [.........................................]

an bearn (?) nac lemtar do leim

neim ar foghal Ghall a ngliaidh

clann fhiaigh aga fogal fein.

32 [........................................] chuain

’na choir ar chrodh mbidhbad[h] biaidh

dil na raime ar an idh óir

do-be[i]r toir daime ’na dhiaigh.

33 [...................................] mban

dan daim dhil do-choidh fa chin

lucht braitti as caoile ar an crodh

sgol naidhe a n-aici an da fhidh. D