firstLine"; ?>

792. Do thoghas cara cuirte al...inghean Uilliam/ folt slinntec
Length: long 40qq + 4 stt. ceangal
Certainty: 1
Period:
 1. 17th early
Areas:
 1. Connacht
Classes:
 1. Petition mp
Manuscripts:
 1. RIA 744 (A/v/2) 17th c. Dillon duanaire
Motifs:
 1. Envoi to spouse
 2. imagery for patron (griobh, cara cuirte)
 3. qualities of patron’s character
 4. patron in favour with English king
 5. Patron’s generosity to poets
 6. poet-patron relationship
 7. mercenary troops
 8. legal terminology (orlaimh, eineachlann?)
 9. allusion to Ruaraiocht
Poet Christian Names:
 1. Tomas Ruadh (RIA 744)
Poet Surnames:
 1. O hUiginn
Patron Christian Names:
 1. Teaboid, Theobald
Patron Surnames:
 1. Dillon
Apologue Subclasses:
 1. Fergus’s oath to maintain wine & pleasure
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Do thoghus cara chúirte

[RIA 744 (A/v/2) ‘Dillon Duanaire’, 6a]

Tomás Rúadh Ó hUiginn cecinit

[Deibhidhe, Dán Díreach]


1 Do thoghus cara chúirte

dreagan roighlic romhúinte

fúair a dhíol deaghchroidhe bhuig (?)

gríobh as neartmhuire ar námhuid.

2 Go cconnma(dh) Día do dhealbh neamh

Teabóid Díolmain dreach áilghean

ar ttogha ar ngrádh do Gallaibh

slán [an?] rogha rugamar.

3 Meinic do thoghsad r[uinn?] ríamh

Goill is Gáoidil guirt Ga[ilian]

bruinne seang glacshona geal

ré a athtoga is f[h]earr eisean.

4 A nÁth Clíath na cupadh slim

’na mbíodh úaisle f[h]er nÉireann

maith in chara nár bhladh (?) móid

ní gar gan togha Teabóid.

5 A-táid a-bhus mur do bh[ídh?] toirs

ag togha an fhir échtaighs

fir ríoghtha ar nach foghthair faill

na honchoin líomtha ó Lonnainn.

6 Fada a-tá gan teacht a-noir

mac Tomás Teabóid Díolmhain

breath cháich do-chúaidh um agaidh

in chóir úaim ag anamhain.

7 Ní trén mé ar dhuine ar dhomhan

lé túai[dh?] [n?]ó ana[?] ealadh[a]n(a)

fúarus lén Gáoidheal is Gáoidheal [leg. Gall]

’s as [trén ... cháoi ... ar ...um?].

8 Ionann bhíos an té is treisi

cuid eile dom [aindeisi?]

gá doilghe sgél iná [a]r sgél

go trén oirne ’s a[n t-eaidt]ren.

9 Beantar dhínn is deimhin soin

cóir nach bí orainn d’f[h]íachaibh

moladh Dé dá n-anuinn air

cóir ní fhaghuim ’na haghaidh.

10 Do nocht mé méud mo letruim

is mé ag íarraidh einechcloinn

geallaid cách a chor um láimh

go bráth do an gan fhágháil.

11 D’íarraidh bille nach bí im láimh

teighim ar cúirt a ccédáir

tug se mo chongmháil go cert

mé gan orláimh ag imtheacht.

12 [...e] ar an ccúirt níor chreid [6b]

mé fá áirleagadh airgid

a-táim gan toradh an chláir

mo lámh folamh da bfágbháil.

13 [F?]agsad filidh Bhanbha Bhreagh

ainbhreath ar úaislibh Gáoidhiol

mór ngné ar [thailg ... tar naoil?]

[...]r leag[...] é [do?] híoc [...].

14 Filidh Éirenn leath ar leath

maircc a-ta ag íoc a n-a[inbhreath]

dob fiú a ndaoire im chath[l/b? ...] nn

dáoine da n-ain[dr?...] oruinn.

15 Ni maith in tráth [...] áinic

f [...] irinn

iomdha tagra [...] ú cCuinn

a-nú dá hagra oruinn.

16 [A mic?] to[c?]ia[n?] taig[ai...] troid

ós dá chasáoid lé cáraid

easbaidh carad do ch[l?...]

[...] ghnáoi do-gheibhim.

17 [A?]r do [...............]

[...] fortacht a n-am éigin

fu [...] uaisle is einigh

ós úaib-si is fearr m’fhoirithin.

18 [...] orraibh [p?]féin

[...]Theabóid an airm áithghéir

gé [...] cach ceanamhail [...]

tráth [d?...] ealadhain d’fhortacht.

19 [...] iomdha [a?]irgheana neirt

a Theabóid na ttatamh n-oirrdheirc

do [...] maothghloin na ttreas trom

dá mheas ag láochraidh Lonndann.

20 [...] ghighe fada ó shoin

tug mac Róigh righe an ghaisgidh

[...] cheann is cumhain linn

curaidh dob fhearr a nÉirinn.

21 [A]n cedd[rui]m do chuir Ferghus

féinnidh cogthach cloidheamhghlas

mór a gni[omh] ar ttríall a ttreas

nach bíadh gan fhíon gan áoibhneas.

22 [A]n dara druim (do chuir Ferghus) ’na dhíaigh sin

do chuir Ferghus fhíal fáoilidh

[moin? ...] gol[......]

nach bíadh lé cath gan chogadh.

23 An treas druim is deimhin linn [7a]

do chuir mac Róigh r[ú?]n ingill

nach [b?]íath choidhche ag sloinneadh sean

gan ollamh foirb[hthe] filedh.

24 Fíon as áoibhneas a fholt tais

agad is ollamh cadhais

a bhas tsáorghlan nár ér fear

[ga ... ar fáil ré a sg ...].

25 Mur sin do-níodh Fearghus [...]

[...adh ... traoi thai?...]

a bronnadh fríoth lé gach f[...]r

ná bíodh [th]’olla[mh] gan anáir.

26 Inisiod duit is dearbh linn

tri grada(ig) as úaisle a nÉirinn

a bhas do-ní an bronnadh bog

rí [a]gus ollamh is easbog.

27 O a-táim ar tí do ghrádha

’s ar tí íarrtha h’édála

do ghrádh d’faghail dob áil linn

thráigh ar (?) [mh’anái]r ní fhuilghim.

28 Mór dá n-olc ar ccúl do chuir

[i]na tíorrtha Teabóid Díolmhuin

triath mhachaire Cuirc ’sa cceann

cathoigh(th)i uilc na hÉireann.

29 Teabóid Díolmhuin dhíbrios goid

comhthrom do-ní dá námhaid

bas ghléigeal grádh na bfhileadh

ní hál éigean dh’aindligheadh.

30 An túaigh do choimhéud ’sa[n] chill

do-ní (taobh) Teabóid taobh ingill

’s anair a hucht in phrionnsa

d’fhagháil don ghurt Gháoidhiol-sa.

31 Iomdha áit (i)na bfúair anáir

feadh Éireann dá [m?]eagabhail [leg. athghabháil?]

drong dh’amhsaibh nach óna a ngort

do ghasraidh crodha Connacht.

32 La dhó a-muich a Luimneach Luirc

lá a nGaillimh na n-eucht n-orrduirc

lá a ngormráith ó tTúathail thoir

la a cCrúachain chornbhláith Chathail.

33 Lá [a Sligea?]ch na sreabh bfionnfhúar

ag búain [gha?]all don ghad [dhi...r...agh?]

c[r?]íoch fhóid-sean omdhuigh [...]

[............................................].

34 [.......................] an a-muigh [7b]

la a Leithlinn is la a cCorcaigh

la fo [...] ngealmhaighrigh nglais

la am sheanmhail[gib?] bruaigh Bhearrn[uis?].

35 Lá a mbu[...] inn trágha a-ttuaigh

t[...]g Teabóid Diol[mhain] deaghshluaigh

la a m [...] táobh teas

cra[...] docair na n-eigeas.

36 Ni [...................] nó thoir

nar [...] Teabóid Díolmhain

don [geilthr ... caidh?] ghlan

ó bf [.................] a Sagsan.

37 G [...] íath a-tá ar neamh

do leas [...] do déineamh

a bh [...] a [...] airngeas fuil

’s go bfolcha [...]s oruibh.

38 N [...] bfia [...............]

[...] linn trénTheabóid Díolmhain

teacht ga [ta...ach] as tráth dho

cách [...]lach le fada. Do...

39 [...] úd gá ttám dhi

ar mbanchu[r? ...] áirte

g [...] mbearair breath

planda do dheaghfhuil Diúideach.

40 I [...] Uillíam buidhe

slat do phór chrann ccumhruidhe

[gabhaidh díamhbhán?] na ccladh ccorcra

gríanán ban in bhanntrachta. Do...