firstLine"; ?>

797. Do toirneadh ceannas Clainne Cuinn $
Length: very long 58qq
Certainty: 1
Period:
 1. 17th mid
Areas:
 1. Ulster
Classes:
 1. elegy mp
Manuscripts:
 1. Stoneyhurst A/II/20ii C.O Corbain 1701
 2. TCD 1411 (H.6.7) D. O Conuill 1737
 3. BL Egerton 112 M. O Conchobhair 1780-
 4. RIA 257 (23/G/24)M.Og OLongain 1795-
 5. RIA 253 (F/vi/2) M.Og O Longain 1813
Prints:
 1. Eoin MacCarthaigh, Ph.D. (1994)
Motifs:
 1. internal dating
 2. caithreim
 3. English conquest of Ireland
 4. landscape withering on death of prince
 5. present plight of subjects on lord’s death
 6. general grief for patron
 7. keening women
 8. Historical Comparison
Poet Christian Names:
 1. Gofraidh Og (Stoneyhurst)
Poet Surnames:
 1. Mac an Bhaird
Patron Christian Names:
 1. Seaan mc Aodha B. mhc Chuinn
Patron Surnames:
 1. O Domhnaill d. 1655
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Do toirneadh ceannas chlann gCuinn


[Eoin Mac Cárthaigh, Poems on the Uí Dhomhnaill (circa 1641), unpublished PhD thesis, TCD, 1994; poem 3]


1 Do toirneadh ceannas chlann gCuinn

tarla dóibh - dia do dhoghraing -

cneasghoin do chuir le a dteann,

easbhaidh ag nach fuil fuigheall.


2 Do beanadh bláth a bhfortúin,

táinig tréan an fhormadtnúidh

fa roighnibh shíol gCuinn gcuradh

- gan phuinn díobh gan díobhaghadh.


3 Do beanadh - ní beag an choir:

ní gnáth tréan ag tóir aclaidh -

gidh céim tnúidh barántas Breagh,

súil do ghabháltas Gaoidheal.


4 Ar shíol Cuinn an eóil iomláin

tarla - Truagh an eisiomláir! -

céim toghla tolcha na bhfionn

comhdha orchra na hÉireann.


5 Do bhí riamh roimhe gus ’niodh

ag uaislibh Gall is Gaoidheal

fa chlár Néill tnúdh re a dtiodal

céim ar gcúl gur chuireadar.


6 Táinig - gá truaighe diombuaidh? -

téarma gliadh an Ghaoidhealshluaigh

nach fuil éirghe dóibh i ndán

tre fhóir Éirne go hiomlán.


7 Gabhla Gaoidheal na ngliadh dteann

síol gCuinn Mhidhe ó nach maireann

a-tá séimh choimhréidh Chonnla

fa choimhréir d’fhéin allmhardha.


8 Ar mbéin d’fhoirinn dá haidhbhle

sdiúire a luinge lándaingne

ní leó a laoidheang nó a lucht soin

go sgaoileann d’ulc an anfaidh.


9 Ag crích Fódla an fhuinn ealtaigh

ní fhuil súil re saoileachtain

iar gclódh aoibhneachta chlann gCuinn

ar gcall caoimhshleachta Conaill.


10 Ó bhás an mheicse mheic Cuinn

a-tá ag caoimhchinéal Conaill

dúbladh cráidh chaitheas a gcion

do bháidh flaitheas a bhféineadh.


11 Néal tuirse as truime pudhar

rug ar ógbhaidh fhionnUladh;

éag do chaithleómhan ó gCuinn

créad acht aithleónadh orainn?


12 Seaán Ó Domhnaill do dhul

tug néal cianfhoirbhthe cumhadh

fa gach aoineing um fhiadh Breagh

tre aoibhill gliadh na nGaoidheal.


13 Ionann caointear dá chumhaidh

i n-Ultaibh ’s i n-iarMhumhain

is fa Chruachain Mheadhbha a-muigh

’s fa thuathaibh Teamhra Tuathail.


14 A-tá an bhean ó Nás a-niar

ó Chéis Chorainn ’s ó Choirrshliabh,

- nach déine ar a aoi i n-Ultaibh -

ag caoi le chéile i gConnachtaibh.


15 A-táid fós na trí tonna

’s a bhfuil d’Éirinn eatorra

ag caoi raghoimhe chlann Chuinn

tre bharr ndaghfhuile ua nDomhnaill.


16 A Thír Chonaill chrotha gil

do bhí duit am le t’oighir

go bás an mheicse mheic Cuinn

nár chás deitse gach doghraing.


17 D’éag oighre Aodha Buidhe

a-táid uile i n-eólchaire

síol gConaill is Eóghain fhéil

beóghoin as dodhaing dóibhséin.


18 Gidh eadh, Gaoidhil bhruaich Banbha

a-táid gan fhear n-agallmha

do fhréimh chaithréidh chraoi Bhearnais

aithbhéim ar Thraoi a dtighearnais.


19 D’ordaibh crábhaidh chríche Breagh

d’ollamhnaibh inse Gaoidheal

- mar fhionnmaoid: a dhamhna dúinn -

tarla iomlaoid an fhortúin.


20 Ní hionmhaoidhte ar fhuil Dálaigh

a gcur tar a gcéadchánaibh

- sgrios na nGaoidheal do ghabh de -

ní mhar aoinfhear dá n-uaisle.


21 Díol truaighe mar a-tá a-niodh

i n-áit áinis mhac Míleadh

gáir bhróin i mbun gach baile

gan sgur slóigh nó sochaidhe.


22 Macraidh ríogh gan rún reabhraidh,

snuadh eólchaire ar ingheanraidh,

snas teadhma ar gach ghart geamhair,

smacht feadhma ar na fínfhleadhaibh.


23 Ní fhásaid toirthe talmhan,

do thréig grian a gríosamhladh,

- an fíor flatha uaidh ní fhuil -

tacha suain ar na síonaibh.


24 Gá dtám acht is tríd tárraidh

éag codhnaigh chlann ríoghDhálaigh;

a chinneadh mar ráinig ris,

táinig filleadh a bhflaithis.


25 Ionann chaoinid cleith Doire

daoine is dúile talmhaidhe,

eóin bhruachmhara dá beannaibh,

neóil uathmhara i n-airdreannaibh.


26 Gaoidhil Fhódla an fhuinn sgathaigh

tre oighre Cuinn Chéadchathaigh

aodhaire aca ní fhuil

- slata caomhmoighe Cobhthaigh.


27 Síol áirmheach Éireamhóin uill:

bás Seaáin ó chrú Conaill

is créidhim do chailg a rath

a mhairg d’Éirinn as éagnach.


28 Éag míleadh mhaicne Dálaigh

ceann caomhna gach aonghábhaidh

- criothnaghadh as cháir ’ma cheann -

biothphudhar cháigh go coitcheann.


29 Táinig ainséin eacht oile

criothnaghadh a chosmhaile

do dhíth a gcuradh ’s a gcion

go crích Mumhan na míleadh.


30 Ríoghacht Éireann mun n-aimsin

ag Art mac Cuinn chathaidhbhsigh

- céim dubha ór choimhfhill a chonn -

’s an Mhumha ag Oilill Ólom.


31 Tig ainnséin go brugh Banbha

buidhean dhuaibhseach dhanardha

- lór do choimhghe ar neamhrath niadh -

go n-oighre meanmnach Maicniadh.


32 Do hinnleadh géirghleó goimhe

ar lár Mhoighe Mucraimhe

sul ráinig a n-eadráin air

- teagbháil dá dtáinig turbhaidh.


33 Do thuitsead ann - níor thuar tinn -

Art óg cródha is clann Oilill;

tug siad fa mhéala an Mhumha;

is iad sgéala a sgarthana.


34 Nualldhubha Oilill ann soin

dó bheanas bríogh an adhbhair

- sdair ’na dheóidh fa lios Logha -

iar bhfios eóil a easbhadha.


35 An céidfhear, do-chuaidh ón chath,

[rí Mumhan fa mór teaghlach]

suaill nar théalaigh cáil a chnis

sgéaloil an áigh dá haithris.


36 Tásg a chloinne ’s a chleamhna

táinig - damhna doimheanma,

sgéal truaigh fa gnáthairsidh goimh -

san láthairsin uaidh d’anmhain.


37 Is eadh do-uair ar tosaigh

ó theachtaire, an turassoin,

- dósan gé nar bhann bisigh -

gach sósar ann d’innisin.


38 Gach ainm do hinniseadh dó

do-igeadh claochládh crotha

dá...ghnúis náir fhaoilidh fhinn

- acht báidh aoinfhir ’na inntinn.


39 Ar Oilill mór an mhiodhóil:

“Cia heile d’fhuil Éireamhóin

do-chear ón Mhumhain san mhoigh?

Ná lean curaidh a Cruachain!.”


40 “Ná lean acht d’fhuil Éibhir Fhinn.

Innis uait!” arsa Oilill;

“Na deighfhir as doilghe libh

ná ceilidh oirne a n-oighidh.”


41 “A-taoi liosda ag leanmhain sgéal!

Do thuit trá - truagh an míshéan -

- fuair gleóghal nar dheaghrath dó -

Eóghan meanmnach, do mhacsa.”


42 A chlann ’s a bhráithre bunaidh

leissean gér dháil dhocamhail,

a mbeóghoin i gcás níor chuir

do bhás Eóghain an uarsoin.


43 Do-chuaidh i gclaochlódh crotha;

do dhúisigh a dheacracha;

sgéala an mhoighe ó do mhoidh,

fréamha a chroidhe do chuardaigh.


44 “Do sgar barántas Banbha,”

ar Oilill,” ’s a n-athardha

re haicme úir Éibhir Fhinn

gan súil éinfhir re hÉirinn.”


45 Ionann d’Oilill ’ma chloinn cháir

’s d’fhuil Dálaigh ar ndul Seaáin

- níor thráth dá neimhsheadh a-nos -

deireadh ag cách dá gconntas.


46 Tarla a-nois tre éag aoinfhir

d’uaislibh sleachta seanGhaoidhil

dul fa bhreith ghasraidhe Gall

i leith amhsaine d’fhulang.


47 Coill chumhra chloinne Dálaigh

ar n-a buain ’na beangánaibh,

doilghe an crann déidheanach di,

clann do réidhfhiodhach ríghe.


48 Ní bhiadh tréinbhríogh ’na dtorchair

do shíol Cuinn ó Chonallchaibh

- ’na bheofhál don leith ór luidh -

Seo-án dá mbeith ’na bheathaidh.


49 Éag ríoghraidhe fhréimhe Cuinn

do chuir trá ó chrú Chonaill

méad a nduilghe ’na dheaghaidh

a gcuimhne as a gcroidheadhaibh.


50 Béim súla slóigh danar

damhna an fhuinnse d’fhásaghadh

gan aonduine budh dóigh dáibh

ag fóir chaomhmoighe Cruacháin.


51 Gidh mór gcontabhairt chatha

fuair i mbearnaibh baoghlacha

’ga námhaid ar gcúl dá chur,

dá dtnúdh tánaig a thurnamh.


52 Níor shíl meise ’s ní mé a-mháin

go bhfuigheadh caomhfhlaith Cruacháin

bás acht d’airmreannaibh fhian nGall

fa bhailbheannaibh fhiadh n-eachtrann.


53 Go dtuga Dia díolghadh dó

mar thuill sé fa bhruach Banbha

- críoch na mball ngortsholas ngeal -

d’fholtanas Gall is Gaoidheal.


54 Minic do-rad ruathar niadh

timcheall Éireann ’s gach aoinrian

- dob fhiú a bháidh re cloinn gCobhthaigh -

ag roinn áigh ar allmharchaibh.


55 Do leanfaidhe ar a lorg soin

ag cur gliadhchatha ar Ghallaibh

i Laighnibh ’s i moigh Mumhan

soir fa aibhnibh fhionnUladh.


56 A chaithréim do chur i suim

dá adhbhar as nach éadaim:

d’uamhain shlóigh Gall ar Ghaoidheal

’s nach am cóir dá chomhmaoidheamh.


57 Sé chéad déag is (?) bliadhain bhuan,

cúig is caoga le comhluadh

ó theacht d’oighir Dé ’nar ndál

go a oighidh - is sé ar Seaán.


58 Do bhádar, eang ar oile (?),

síol gCuinn ós chlár Iúghaine

- drong dob fhearr séan ina seal;

a dteann is tréan do toirneadh.