firstLine"; ?>

802. Doirbh riaghladh reime flatha
Length: long 33 + 5 = 38qq
Certainty: 1
Period:
 1. 17th early
 2. 17th mid
Areas:
 1. Connacht
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. RIA 744 (A/v/2) 17th cent.
Motifs:
 1. envoi to wife
 2. envoi to BVM ? (illeg.)
 3. imagery for patron
 4. qualities of patron’s character
 5. nobility of ancestry
 6. favour with English king ?
Poet Christian Names:
 1. Maolmhuire mac Eoghain (RIA 744)
Poet Surnames:
 1. O hUiginn
Patron Christian Names:
 1. Lucas
Patron Surnames:
 1. Dillon d. 1655
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Doirbh riaghladh réime flatha

[RIA 744 (A/v/2) ‘Dillon Duanaire’, 14b]

Máolmuire mac Eógain Uí Uiginn cecinit

[Deibhidhe, Dán Díreach]


1 Doirbh riaghladh réime flatha

iomdha beadhgtha báoghlacha

nach dóigh buing a dhiamhruidh dhi

a gcuing ríaghluidh a réime.

2 Diúl [leg. dúil?] flatha a dtocht a thoruidh

dó féin is fáth ionomhuin

an céim le ttíaghuir a tteann

béin do ríaghail a réimeann.

3 Sdiúradh sdaire do leanmhuin

do fhlaith fhlaitheis chinneamhnaidh

fa reim coimhshenta gan coir

ceim is doidhenta dearbhthair.

4 Cuing a reime fá roineart

doirbh dhó dul dá marcuigheacht

gan aradhna bhús dior dhi

le lion d’anumhla innte.

5 Iocht f [...] nde [...] s

aradhna a cuirthe i gcádhos

ni fol [...] o fuil [...] idh

nó fagháil chuir da cairpeoir.

6 Ni hail le [lor? ...]

sdair sdiurtha gach flaitharais

gon ti dan [hor?...] isi

dhí ar gcongbhail a céime-si.

7 Ni hail sgath re sgel ttreasa

na loinne a los aoibhniosa

do dhruim a ndenonn as neamhlocht

cuing a helon d’oireamhnocht.

8 An ti no-s toghthar ’na cuing

da riaghladh do réir chomhthruim

foghuil a deacra dearbhais

domhuin leagtha a fhlaitheamhnuis.

9 Mar so as urusa a aithne

an ti bhus fear freacnai[gh]the

don druing as comhrolla ar chion

do dhruim fhoghloma [...n?].

10 Blath foithneach nach muighionn moid

Ser Lucas mac Ser Tea[bóid]

cuing raith is cumhdaighthe a gcion

flaith as ughdairthe aigneadh.

11 Ni clodh da chaingion ratha

fos re hiomad anbhratha

run ciallaighthe caidreamh reann

aigneadh riadhaighthe a reimenn.

12 Ar tromdhacht ar cheill gconduil

ar neart ar fheirg n-urrumuigh

ar mheanma gan doghraing dho

do fhoghluim feadhma flatha.

13 Ar reabhradh gan run mbaoisi

ar ghus ar gheall roighaoisi

ar bhuaidh labhra ar chiorrbhadh colg

’s ar ionnram anma a n-iomor[g?].

14 [A?]r aithne a bhfuighlibh feasa

ar bharr aidhmeadh n-ainiosa

ar chosg roicheas ’gan bheirn mbais

gan teidhm ar fhlaitheas Lucais.

15 Da reir sin na seachnadh buing [15a]

re hucht gach feadhma fuluing

a dheinmne ni horghrain d’fhior

ag congbhail sheilbhe a s[h]innsior.

16 D’aiceacht Teabóid tarla a mhian

barr meisnidhe d’ua Uilliam

bas airmníamhdha do thuill toil

ar chuing n-ainriaghla d’ionn[r?]oimh.

17 Díall le haiceacht a athar

do-ni beag do bhreath[no?]chadh

’s gach aondocra ad-chi ’na cheann

ar tí cáomhanta a cheimeann.

18 Sior Lucás ro lean a eang

Uícont Goisdealbh is Gaileang

oirbhe chosnoimh do chlu a fhre(i)mh

cosmhuil an cu ’sa colén.

19 Téid gach miotal re a mhíanach

do-ni hoircheas ai[nr?]iadhach

blath roifhrémh riadhaighthe an che[ir?]t

coile[n?] [fhiadha]ighthe a n-oirbhei[rt?].

20 Ser Lucas ré a mhein do mhuidh

pail [...] cont Diolmhain

geg thnuidh a gcianaibh [do?] clos

[...........................] duthchos.

21 A-ta liom do fhlaith [...] omdáin

[.........] f[a?...........]láir

do tháobh [...] reimhe roimhe

[......................] ealaigh[i?].

22 Apolo an áirdreanach soin

da ruinn [...] reannaibh

[a da?] pholos ceann na cceand

solos a r[...]nn go roicheann.

23 Ta[r] eis ruithnighthe na rean[n]

[...] es[i a?] an tan nos eirgheann

do ne[ll? ...] chibh síon da seadh

di[obh?....]elluighthir a tteimheal.

24 Da chomhartha décc na ndul

lor tresan gcorp da gcath[...]

ruachtain don ghealtuinn on ghrein

fa chearchuill uachtar [ai?]deir.

25 An re mar ghabhuis ón ghréin

le fionnradharc an aidheir

tres gach sbeir redla ndúir nduibh

leis an duil chedna as cosmhuil.

26 An ghrían-sa far ruithneach róid

samhluighthear thrá le Teaboid

’s gach gne fa foinneamhla fas

’s an ré loinneardha Lucas.

27 Clár an da chomhardha dhég

do-ni a-niugh do choimhed

foinn raiththiugha on doilidh dol

[o?]irir aiti[u?]ga a athar.

28 Ionand aghnuid raoin a reann

Goisdealbaigh is Gaileang

[um air?...] mhagh [Maine?]

[’s um?] chladh cailcfhl[iuc?] Calraighe.

29 Um l[...the?] na learg roireidh

’s um shi [...] sheimh

go reim ngoile os aird orra

’s gach air[d oile] eatorra.

30 A[...] fhorais aosa an eóil [15b]

tolach ceasd a chráobh gceineóil

crithre lerbh innteachta a n-agh

drithle an inntleachta d’fadág.

31 Cáor bruithnighthe na mbalg bfhis

rún díoghuinn dhúisge an ainis

breac siodh ghrianLocha Glinne

díon fiadhratha firinne.

32 Do luach a dheacra ag díon raith

táirfid onóir tar airdflaith

gesga nach daoroineach dreach

ésga caomhoireach Cuircneach.

33 D’[e]ochair fhosgailte an deighóil

mac oirbhiortach Eilínóir

gus ágha an [...] n [cían?]gha

[...] achaidh dála doirbhríaghla. Doir[bh]...

34 S [.....................] de ceall

b [...] t ríadhaighthe a reimeann

[dia gcuimne an?] dleact dala

[.............] le a comt [.............].

35 Togbail [m? ...] tnuid

[...] foinigthe an fhortúin

stuaigh [teangacla teimthe tuir?]

f[...]le ceangalta an chádhaigh.

36 Méin [banda?] is rua[...] don rad

[... aor dri? ... chian?] mBurcach

[ingean tse cosa gach cosa?] [leg. cosg gach ceasa?]

[posd dor gach?] hoincheasa.

37 Slighe [ionruin? ...] an fis

gelac c[he?]osd gan c[...]an n-aighnis

[................................... foirn?]

[... fhlaith?] an rer gach rodhoirbh.

38 [Seacht bpeacaidh re h/nair... uinn?]

[... ar ... í...toin?]

[neart?] na druinge do dhíon oirn

do bhuime an riog go rodoir[bh]. Doirbh...