firstLine"; ?>

812. Dubh Rois doba rioghdha a mhais [al. ghnuis] $
Length: middling 25qq
Certainty: 5
Period:
 1. 16th ult
Areas:
 1. Munster
Classes:
 1. poem from saga or romance cycle
Manuscripts:
 1. RIA 5 (23/D/4) 17th cent. Munster
 2. RIA 18 (23/M/28)E.O Caoimh 1684-1707
 3. RIA 785 (23/G/8) T.O Neachtain etc 1711
 4. RIA 308 (23/M/16)Aind.McMathgh. 1767-
 5. RIA 1009(23/A/6)E. O Mathgh. 19th cent.
Prints:
 1. transl. McKenna, AOD, pp. 75-8
Motifs:
 1. imagery for patron
 2. eulogy of subject’s appearance
 3. nobility of ancestry
 4. attractions for women
 5. poet as one of several learned classes
 6. generosity to poets
 7. prowess in war
 8. nature mourns deceased
 9. poet’s own mourning
 10. romantic love
Poet Christian Names:
 1. Aonghus (RIA 785 -later hand?; RIA 308)
 2. Mis inghean Daire Doidghil (RIA18, 1009)
Poet Surnames:
 1. cname only
 2. O Dalaigh Fionn
Patron Christian Names:
 1. Dubh Rois
Patron Surnames:
 1. Cname only
Meter Vars:
 1. RannMhor
Poem:

Poem in printable PDF format

Dubh Rois do ba ríoghdha a mhais


[McKenna, L.: Dánta do chum Aonghus Fionn Ó Dálaigh, Dublin 1919, poem 55]


1 Dubh Rois do ba ríoghdha a [mhais]

gur [thorraidh] tonn bháis tré [bhais]

[aithnidh] dhamh go bhfearthair] [frais]

ar leabhthaidh [Dubh] Rois [an Rois].


2 Dubh Rois do ba rogha Róis

togha nóis ar ghuis a ghléis

[guaire nacharbh fhéile] i n-áis

buaile [fáis] Éire dá éis.


3 Ba tréan é an bile [báis]

[is é] ba ghile [ná an] ghéis

mo mhac léighinn lán do ghaois

baois mo ghrádh d’Éirinn dá éis.


4 [Níorbh] fhada oidhche gan fhior

[mé] aige go labhradh lon

an tan ba thinne a taobh gheal

fa singe an fear ná caol con.


5 [Níor chaith] biadh ó [Conghail] Chais

is [cliath ná comhla] ré lis

[ar each níor aomh] bile Rois

is file [i] gcois ma-raon ris.


6 [Don ár] [anmhain] [níor mhiadh] lais

[do ba fear é nacharbh fhois]

níor fhill ar uamhain [gaidh] ghlais

[traigh ar] ais [don] ruanaidh Rois.


7 Tigdis trí datha don fhior

re hucht an catha do chur

[mar do ghabhadh] fearg an bhfear

[do ba] geal [ba] dearg ba dubh.


8 Inghean fhionn ag reabhradh ris

dá [mheadhradh] ó chionn go cois

[bean] ag reic íorna a cúil chais

le súil ghlais meic ríoghna Rois.


9 Do theagmaois d’ól meadha mhais

[do] mhuin [capall] ’s ní dar gcois

[soir] [go] [sochraoibh] Sléibhe Mis

[re chéile] is [tuir] ro-chaoin Rois.


10 Ionmhuin leam [é an] coiléan con

[do ba mear é níor ba] mhugh

fear do chealg an uile bhean

ba geal dearg mo dhuine dubh.


11 Tonn Chliodhna dá chaoineadh [’s gaoth]

ní hiongna dá chaoineadh cách

ní [sguch] tré [dhailghe Í Dhuach]

sruth luath ná aibhne ná áth.


12 Mac Dubháin mheic Chealltchair chaoimh

[fear nar] sheacain [uráin] áigh

níor fhosd [séad] gur [thaoth] re tuinn

is buing cead laoch i n-a láimh.


13 Fuil Meidhbhe agus Ultach ann

soillse chumhdaigh ós a chionn

frasa d’fhuil na Laighneach lonn

do [mhuidh san] donn fhailgheach fhionn.


14 Macaomh tairptheach trágha Rois

airgtheach gach tána nar thais

[ris] nachar ghabhadh [i] ngreis

mar ba geis aghadh tar ais.


15 [Mac mheic] Chealltchair [Chliodhna] Cais

iomdha do leabthaibh [a] lis

[ma] aonar [ar] [cath] [do] cheis

rath leis [gér] bhaoghal [gur] bhris.


16 Ua Cealltchair Chliodhna a Cluain Rois

[Re] bearnain] biodhbhadh [nar fhois]

[níor thearc] bean ghlonnmhar gan gheis

ag feis re [fear] rann-ghlan Rois.


17 Ua Meic Chon is Mhaicniadh mhóir

do badh ain-ciall dul na dháil

a dheallramh tar cách do chuaidh

fáth fá bhfuair meadhradh ó mhnáibh.


18 Ua Luighdheach na ngeal-lámh nglan

suirgheach mo leannán mar Lugh

rian is eangnamh [ins] an fhior

grian ós fhiodh an dealbh-ghlan dubh.


19 Inghean Dáire do dhréim ris

gur bhean léim Máighe do Mhis

torrchadh ban Gabhra dá ghreis

ba geis don lon chalma chlis.


20 [Dál] as [mhó] sgíos a ghruadh nglan

dar las gríos ar snuadh na subh

grása [a Rí] don [ghille] gheal

[’gá] mbí ar neamh an dile dubh.


21 Do ba cléireach do ba [ceard]

do ba tréin-fhear ar brugh mbarc

do ba bile [fa bhorg] bhorb

nochar mhire [tolg] re tracht.


22 Fíor gur charas an [ngaoth nglan]

fa hamhas [fa] laoch mar Lugh

fa file saor gach re seal

an fear caomh mo dhile [Dubh].


23 Marthain dá [eineach] nar mhion

ní deireadh dom ghlór ón ghul

grása [a Rí] don ghille gheal

fear as bhinne do bhí i mbrugh.


24 I Ros Ailithre níor an

[nochar chairighthe don] chor

an [ceart] do chéid-lean níor [chear]

[mo shearc] an fear déid-gheal Dubh.


25 Ba maith a eineach mór mion

is deireadh lem glór ghá ghol

fleasg seang a Teamhair na dtreabh

is leasg leam deaghail re Dubh. DUBH ROIS.