firstLine"; ?>

913. Failte duit go crich Bhanba $ •
Length: transcription incomplete 4qq
Certainty: 5
Period:
 1. 17th mid
Areas:
 1. Ulster
Classes:
 1. Other mp
Manuscripts:
 1. BL Egerton 192 Seamus MagUidhir 1729
 2. Belf. Cent. Pub.Lib. MS XXIX 1754
 3. RIA 165 (23/O/18) 1821
Motifs:
 1. imagery for patron (crann pailme,bile,seabh
 2. comparison with all others
 3. Biblical allusion (Moses)
 4. sea-voyage?
Patron Christian Names:
 1. [Aodh Ruadh? acc. to heading]
Patron Surnames:
 1. O Domhnaill (chief)
Meter Vars:
 1. Amhran
Poem:

Poem in printable PDF format

Fáilte duit go crích Bhanbha

[RIA 165 (23/O/18), 38]

Chum Aodha Ruaidh Ui Dhomhnaill

[Mixture]


1 Failte duit go crích Bhanbha

a chraínn phailme na mbláth n-íoca

a bhile thorrthaích go n-iomad mbuadha

tháinic a nuair-si chúghainn o Íosa

2 Failte duit le mian méine

a sheabhaic éuchtaích den ealtain fhíre

tháinic ó Phárrtas na naomh n-uasal

ad cheannphurt sluaig a n-áit Mhaoíse

3 Fáilte as caogad rómhad ’s an áit-so

a abhail blathaích nach fann sreamhach

a airc aértha an fhoínn so ó dhílinn

a bhraith dídin file ós Éirinn

4 Ní h-iongna go gcuirfeam a-nois fáilte

rómhat a Uí Dhomhnaill oirdheirc

’s gurab tu aoncheann chláir Choínn

do chuir ilgháirdios orrainn.

5 Is fáoilidh tá an fonn so Fáil [40]

romhat-sa a ghruaidh dhreachnáir

o’s tu a sgáoilfeas da miadhshlios ceó

a’s choisgfeas choídhche a h-iargnódh.

6 Ta [a] hinbhior go socair ciúin

’s a fíodha craebhach gan chorrúghadh

’s a mágha fairsinge fa sgothaibh áilne

go súirgheach lán ded róghrádh-sa.

7 Thug sí eara do mhacaibh maithe

idir ríghtibh as rófhlaithibh

súil re d theacht-sa tar toínn

a’ gabháil inmheach ár bhfullaing.

8 Dhuit a-ta i ndán mádh áil le Dia

ar ndeacair do chabhair mar an liaigh

o’s leat a-tá ar súil ’s ár ndóigh

gur tú a shaoirmhic ár gcosantóir.

9 Duit budh ducha agus ní dóibh sin [42]

a phlannda d’fuil Eireamhóin

a chínn de ceannbhilídhibh Teamhrach

nar choigil maoin air ollamhnaibh.

10 A Bhéil Ath Seanaídh is áoibhinn dhuit

mar tháinic do thriath air thonnmhúir

tar gach ríghbhrúgh i n-innis Fáil

ní hiongnamh go bhfuil ort lúthgháir.

11 Béul Atha Seanaídh Dún an fhir

dún is cródha gasraidh

dún fa murann an saile uaithne

dun mur shamhraidh tromshlúaghaidh.

12 Gídh bé do-chíghfeadh im thráth nóna

an dún órdha is áilne lí

ní lia luibh i dtalamh fhódghlas

ná laoch cródha ag áitreabh fáoi.

13 Gídh be a-rís do chídhfeadh an éigse [44]

an áois téud as an lucht ciúil

ní fheaca súil a macasamhla

air feadh Bhanba na sruth gciúin.

14 Eich seanga ’gh á gcur a gcomhlíng

ag sluagh armcha Uí Dhómhnaill fhéil

smúit dhorcha ’na ndeóigh san bhfaithche

mar ceo doilbhthe dráoigheachta é.

15 Biseach siubhail, saoghail as sláinte

go ló an bhráith budh dhual dó

on n-uair do fhéuchfaídh air an múr so

cúirt na mbeann ndúnta Dé.

16 Le mo ré ní cuadhla mesi

Aodh Uí Dómhnaill armchliste

o réimeas Éimhir Fhínn

do mhacasamhla i nÉirinn.

17 Le bronnadh Máoine air éigsibh Fáil [46]

le cothughadh cléire de shíorghnáth

le clódh céud le gáoithibh reanna

le dibirt fear n-eachranach.

18 A láoich dar chóir i gceart fághla

clú mar Osgar óg calma

nó mar Connlaoch nar loc o neach

a ghéug dar dual an t-oineach.

19 A bheith beódha budh dual duit

a bheith a gcródhacht mar leóghan

mar Guaire go buan gan glas

a beith a gcéill mar Atlas.

20 A bheith mar Mathgamhuin a bhfíoch goile

do láthair gleóidh as iorghoile

no mar gríobh eóin gach lo catha

ag diothúghadh raighne rofhlatha.

21 A bheith go haobhdha le cáirdibh gaoil [48]

le bíodhbhaibh mar choin confádhaigh

mar tíger le luas da rocht

air shluagh ní iarann furtacht.

22 A bheith dhá áireamh ni háill leam

’s go bhfuil a dhearbhfhios agam

do cheart air chlár Banba beacht

mana mbeith ainnneart allmhúrach.

23 A maíghre taobhgheal ó shruth Finne

a eó maordha seanfhineadh

na habstail dod chúmhdach air dhíth

’s na náoi n-úird ainglídhe.

24 A oíghre dhíreich Easa Ruaidh

a chuiléin díthe gach garbhshluaigh

a lann líomhta nach locann gleic

a chraínn dídhin na ngormshleagh.

25 A onnchú dhíoghaltaich fhoinn Fáil [50]

an dara Mileadh Easpáin

leat-sa Éire ó táoi d’fáilte

’s is beag liom dhuit mo chéad-failte. Failte...