firstLine"; ?>

934. Fiodhbhadh da cheile clu deise $
Length: long c. 39qq
Certainty: 1
Period:
 1. 16th ult
Areas:
 1. Connacht
Classes:
 1. eulogy mp
Manuscripts:
 1. O Hara MS c. 1597
 2. RIA 72(3/B/14) M.OgOLongain trscr.BOH
Prints:
 1. transl. Knott, TD no. 29 McKenna, BOH no. v
Motifs:
 1. imagery for patrons
 2. irresistible attractions for women
 3. patrons’ feasts
 4. liberality to poets
 5. poet-patron relationship
 6. prowess in battle
 7. spartan life of warrior
 8. Fertility of land under true ruler
 9. king’s officers (maor)
 10. legal terminology (earaic)
Poet Christian Names:
 1. Tadhg Dall (O’Hara MS)
Poet Surnames:
 1. O hUiginn
Patron Christian Names:
 1. Cormac (& Brian d.1586) mac Cein
Patron Surnames:
 1. O hEadhra d. 1612
Meter Vars:
 1. seadhna
Poem:

Poem in printable PDF format

Fiodhbhadh d­á chéile clú deise


[Knott, E.: The Bardic poems of Tadhg Dall Ó hUiginn, Irish Texts Society 22-23 (1922, 1926), poem 29]


1 Fiodhbhadh d­á chéile clú deise,

dáil a gcruidh ní choigill siad;

dá chraoibh tharaidh do choill chumhra,

tamhain do thoill umhla iad.


2 Dá ré lána Leithe Mogha,

dá mhac Céin nár cheannaigh síodh,

dá ghéig phailme don fhréimh ríoghdha,

raighne nách lé­ir díoghna dhíobh.


3 Duasa an chéidfhir gér chuid mhaoidhimh,

mó na toirbheirt tig ’na ndiaidh;

maoine Chormuic go n-uair ollamh -

dob ordhruic uaidh bronnadh Briain.


4 Fada is cumh­uin le Crích Luighdheach

nách lucht síothchána síol gCéin;

ní beag do thír é ar a haire

gi bé dhíbh nách raibhe réidh.


5 Gi bé bruidhean ’na mbí Cormac

ní creidtear í i n-uathadh sluaigh,

do-gheibh neach san teagh i dtiaghair

dá mbeath fear ar iarraidh uaidh.


6 Dá mbeadh file ag fágbháil Chormaic

i gceann Bhriain do bhiadh ag tocht;

cliar aréir nár imthigh uaidhe

fillfidh ’na cléir nuaidhe anocht.


7 Má tá go seachnoid síol Éibhir -

d’ógbhaidh toghtha ní thug béim,

ní bhéaraidh ar mhnáibh dá moille

táir ar bhféaghain chloinne Céin.


8 Ar dteacht Chormaic le cloinn Luighdheach

locodh Briain is beag do chroid;

ar an ón treas do shíol Shadhbha

ní feas don líon tarla i dtroid.


9 Do ghuais Chormaic fa choim oidhche,

d’eagla Bhriain do bheith ’na dheóidh -

folchar araon le bais mbiodhbhadh -

do chlaon tar ais fiodhradh feóir.


10 Do smuain Cormac um chreich mbiodhbhadh

a mbí ’na láimh nách leis féin,

ní chuir acht go faigsin filiodh

taisgidh cruidh ar chiniodh Chéin.


11 Bronnta Chormaic ar cionn deóradh

fa dheóidh air is iad do bhris;

réidh an t-aoighe i ndiaidh a dhoilghe,

maoine Bhriain do-roighne ris.


12 Meinic riamh um ríoghdhacht Luighne

a lár a shuain do shir ghó,

do-níodh doirse dearc do dhúnadh

soilse ar dteacht ’na dhúnadh dó.


13 Ealta mhíleadh le mac Úna,

d’éanaibh seabhcoidhe síl mBloid,

fuilngidh Brian iomarcaidh ortha,

d’fhionnoch­tain fian Tolcha i dtroid.


14 Ní ghabh Cormac acht cóir d’fhagháil,

ní heól do Bhrian bheith le cóir;

téid i leith na bhfiach nách bhfoghthor,

ar mbreith ar sgiath onchon n-óir.


15 ­Ní mór a chion ar cheart sinsir

sibh a ­Chormaic gur char sí;

fuilngidh cliar fa ól ar h’uillinn,

m­ór le Brian mar uirrim í.


16 Maoidhtear fós na filidh céadna

um cheann­ uama na n-eang sróill -

deacair sear­g duilghe na dáimhe -

fuighle re ceard fháinne n-óir.


17 Tú, a Chormaic, dá chur ar dearmad,

dáil a seirce is sé do bhac;

ní thiobhradh Brian ar fhear oile

an bhean do iarr loighe lat.


18 Lór le fear má fuair do bhriathar,

beag ’na dheaghaidh do dhíol port;

leac eighridh do bhí ’na bloghaibh -

do dheimhnigh sí an fhoghail ort.


19 Lucht adhbhair tar éis a ndiomdha -

diongna an taobh dá dteagoid ruibh,

ag sin a mbí ar fhéin an omhuin -

a rí féin do thoghuil tuir.


20 Sibh, a Chormaic, ós cionn tíre

tug ar Bhriain gan bheith dá léim,

do mhaoirse ag dol tar a ndlighiodh

ag cor shaoirse i gciniodh Chéin.


21 Ciontach d’ó­gaibh Inse Banbha

béasa h’arm nárbh aithnidh dáibh;

sleagh do bhí dot fhoghaibh orra

do oghain sí­ cronna cái­gh.


22­ Fásaidh coill do chrannghail t’omhna

tre fheart curadh i gcionn trill,

do ghuin gurbh usa dot fhaghlaidh,

do chuir tusa d’armaibh inn.


23 Tug a hannsa d’éis a chéile

do chloinn Chéin na gcraoiseach dte,

sibh ’na dhiaidh do amhairc inghean,

malairt Bhriain go ndingneadh dhe.


24 Ar chornaibh móra mhúir eile,

níorbh fhuláir leó a lán do roinn,

beiridh geall bleidhe do bhrogha

ceann do shleighe ar gcora a croinn.


­25 Tarla, a Chormaic, ar chionn eigeas

oirchill doid is damhna clú;

súil ré fear éanuaire d’fhaigsin

sreabh fhéaruaine taisgidh tú.


26 Ní feirrde leision léim troda

tosach feadhma fuair sibh;

le Brian dámadh fhoide d’orchar

grian troide ní ronnfadh ribh.


27 Gan bheith dearg, gan dol i gceardcha -

cleas roimhe nách raibhe ag neach -

sínfidh tú, nó biaidh ’na bloghaibh,

crú ré ngliaidh nár fhoghain d’each.


28 Air féin ar túis téid i bhfiachaibh,

fearr an béal do bheith i dtocht -

séanaidh rí nó iarraidh éarca

do bhí ag liamhain h’éachta ort.


29 Tú, a Chormaic, dod chor i n-iongnadh

ó aos timchill na dtrí rann;

ní chleacht sí do dhol i ndiamhair,

ní bhí an sgol dot iarraidh ann.


30 Fuaighidh teasbach faoilligh

fiodhradh bile re bun bhfeóir;

f­ágbhaidh cnuas d’ísle san fhiodhbhaidh

nár dhísle thuas d’iomdhaidh eóin.


31 Feadha lúbtha, linnte tiorma,

tobair mhillse ­ós mhoighibh túir;

mil fan gcongal re headh n-uaire,

ag donnadh sreabh n-uaine a húir.


32 Tearc a leithéid re linn gCormaic,

acht clár Parthais na bport sídh:

ar ibh do shreabhaibh learg Luighne

beanaidh do leanb cuimhne an chígh.


33 An cíos trom do thabhaigh Cormac

críoch fhaghlaidh níor ainic sé;

beag le Brian a chuid don chomhaidh,

do thuig re triall d’fhoghail é.


34 Ní buan ­ór ag ógbhaidh Chaisil

idir chrithribh na gcorm dte;

táinig d’anáil chuaigh fa Chormac

gabháil smuail i ndonnbhrat de.


35 Coiléan leómhain Leithe Mogha,

maighre séanta sleachta Céin -

ní beag anocht é dá fhaire

gi bé port i raibhe aréir.


36 D’ógbhaidh toghtha ar dteacht ’na dheaghaidh

dol dá fhéaghain níorbh é a leas -

ní fál gan bharrshlait síol Sadhbha,

ar síodh Charmaic tharla a dtreas.


37 Ruisg uaine ’na n-aoibhlibh corcra,

ceilt na toile nách tig lé;

bean dá thaobh i dteirce cadail,

craobh Dheirce do adaimh é.


38 Ní guais do dhún dreagain Luighne

lucht brogha do bhreith a ghill;

léar gCarmaicne ó ól do éirigh

clannmhaicne mhór Éibhir Fh­inn.


3­9 Fiodhbhaidh chraoiseach cloinne hÉibhir,

annamh toradh ná tug siad;

ní féadthor boing dhóibh i ndeabhaidh,

croinn do-chóidh ós fheadhaibh iad.