firstLine"; ?>

994. Fuigheall formaid fuil Dalaigh $
Length: very long 50qq
Certainty: 5
Period:
 1. 16th mid
Areas:
 1. Ulster
Classes:
 1. elegy wp
Manuscripts:
 1. Bodl. Rawl. B 514 O’Donnell poems 16c
 2. RIA 4 (24/P/27) late 17th cent.
 3. NLI G 167 Seamus Mag Uidhir 1727
 4. RIA 215 (A/v/1) ? 18th cent.
 5. RIA 564 (23/N/26) E. O’Reilly 1815-18
Prints:
 1. text Ir. Texts ii, 103
Motifs:
 1. imagery for patron
 2. nobility of ancestry
 3. comparison with all others
 4. liberality to poets
 5. death at outset of prosperous career
 6. general grief
 7. poet’s own mourning
 8. childhood, fosterage
 9. jealousy
Poet Christian Names:
 1. Cu Uladh mac Conchobhair Ruaidh Mhoir
Poet Surnames:
 1. Mac an Bhaird (Rawl. B514, RIA4, G167)
Patron Christian Names:
 1. Grainne [dau. of Maghnus?]
Patron Surnames:
 1. O Domhnaill [d. 1551?]
Apologue Subclasses:
 1. Cath Cathardha: Julia wife of Pompey
Meter Vars:
 1. deibhidhe
Poem:

Poem in printable PDF format

Fuigheall formaid fuil Dálaigh


[Fraser, J. and O’Keeffe, J. G.: ‘Poems on the O’Donnells (1200 to 1600)’, Irish Texts ii (ed. Fraser, J. et al., London, 1931), poem 22; from Rawlinson B 514]


The Death of Grainne (A. D. 1551 FM)


Cú Uladh mac Conchobhair Mac an Bhaird


1 Fuigheall formaid fuil Daluigh,

tnuth da mbuain na mbenganaibh;

do chronaigh suil eigin ind,

an tnudh ni heidir d’fhaichill.


2 Ar tsiol gConaill - cia nach tuig? -

diombuan gach fuigheall formuid;

teid funn mór thrath da thoigheacht,

gnath an tnudh ’nar dtoraigheacht.


3 O tsiol gCuind, as creite damh,

an tnudh go dteid a ndochar;

lor a mhed do derbadh dhaibh,

feg a ndernadh da ndioghbháil.


4 Cnu mhullaigh ogbhan Uladh

moch do cuas da cronughadh;

gerr gomadh ré imlan i

a hiomradh le da leigthi.


5 Goirid bhios gach tuile ag teacht,

luath do eirigh a hoirbhert;

a oige do bhi an bhen soin

as moide i dh’uireasbhuidh.


6 Bláth a lamh tareis Ghrainde

dochim nach cúis luathghaire;

an blath go mbi ’na thoradh

ag cach ni bhi a bhrethnughadh.


7 Tesda a dtosach a ratha

inghen rioghna as rioghfhlatha,

rétla ban oirir Eamhna,

doiligh cor na cindeamhna.


8 Da mbeith in fhir ar fhéchain

crioch Bhanbha do bhuaidhéradh;

beg nách reidhe dun a dal

Eire ag tnudh ina tiomchal.


9 As crobhaing gan chnaoi mhullaigh

mna oga an Chlair Chonuillaigh;

mairg tug a thréd fa thogha,

rug an t-ég an enrogha.


10 Do bhadar Gaoidhil ’na gioll

sed buadha ogbhan Eiriond;

goirid do bhi an séd sochair

gan í dh’ég ag Ultochaibh.


11 Nior fhás a hiondamhail sin

d’fhuil Éiremhoin no Eimhir;

do mhnaibh ar mhéd a bisigh

créd dob áil da indisin.


12 Breith Ghrainde leis ’na lenabh

oirn do dhiomdha an Duilemhan;

blath dar ghar teacht ’na thoradh

reacht nar an re aipthiughadh.


13 Moide do dhioghbhail a dal

’s iad impe as uaisle Alban,

rioghraidh Oiligh cend a gcend

’s fiorbhun oinigh na hEirend.


14 Ben a hoirbherta ’na h-aois,

mna na Fodla da bfhéchmaois,

ni shaoilim riamh go raibhe

a n-aoineing d’fhiadh Ughaine.


15 Faríor ni thibhra thoradh

siol riogh dob fherr ullmhughadh;

giodh ar deighshil Duin na nGall

ni h-úir cheinil sa gcongbhand.


16 Ataid, o thesda Grainde,

gan duil a ndiol tromdhaimhe;

da mbeith mian oinigh orrtha,

fian Oiligh fa enorchra.


17 A ndernadar a daoine

re Dia dh’adhbhar egaoine,

reacht lind go dtanaig astegh

ar brághaid ghill na nGaoidheal.


18 Terc brondadh da mbi ’na láimh,

riamh narbh urusa d’fhagháil;

gemadh soimhellta siol gCuind,

diobh as doibhenta an doghruing.


19 Re iomlan Chlair na gCuradh

deacair dul on deonughadh;

re bel a tarbha do theacht

a sen mar amhra ar n-imtheacht.


20 Easgar leónta Leithe Cuind

inghen righ fhreimhe Conuill;

ni d’eineing do bhí an bhen soin,

’s i dh’Eirinn as uiresbhuidh.


21 Ar bas mhna oige eile

thall a dtosach aimsire

fuaras sgel mhineoghas me,

frémh d’fhireolas na h-eigse.


22 Samhail chosmhail - bhudh lor lind -

di ni fhuaras a nEirind

achd ben rér tsin gnaoi Ghrainde

do bhaoi a dtir na Tesaille.


23 Iulia inghen tSésair

fa ben sin go saoirbhesaibh,

slat go bhfreimh mbrioghmhair mbaghaigh

don rioghraidh reidh Romhanaigh.


24 Ar mhnaoi a ndeiredh an domhain

ni chuala, ni chualobhair

a himdhenamh thiar no thoir

an fhial fhindghleigheal fhosaidh.


25 Sa domhan thoir ni tharla

ri rathmhar na rídhamhna

nar líonadair sein da seirc,

an ghein fhiorabaigh oirrdheirc.


26 Tugadh le Poimp Mor Maighe

cleamhnas - far chóir luathghaire -

findbhen nar chaorphlanda cuir

inghen tsaorchlanda tSesair.


27 Fir dhomhain o mhuir go muir

an fedh do bhi ’na bethaidh

siad re chéile do chongaibh,

fa treidhe iad adamair.


28 Goirid d’aimsir da eis soin

go h-eg inghine Césair

teid uile a ndioth don domhan,

crioch gach duine dealughadh.


29 Cend na bpopal Poimp Maighe,

César triath na Tesáille;

na treinfhir gan run ronda.

tnúdh do eirigh etorra.


30 D’adhbharaibh cuirthe an chatha

bas inghine an ardfhlatha;

frith da dul fatha faghla

cur an chatha cathardha.


31 Iulia, an oigbhen amhra,

Grainde ben a baramhla;

da madh ionand aois na mban

ionand a ngaois ’sa ngniomhradh.


32 Mar thanaig dion an domhain

don chedmhnaoi do chualobhair,

tig cabhair a criche féin

da h-aghaidh shíthe shoilléir.


33 Ionand d’easbaidh don tír thoir

Iulia, inghen tShésair,

an bhen-soin, ger bhraighe ghill,

as Grainde d’esbaidh dh’Eirind.


34 Teid suil Eirend a nUltaibh

se aniugh oirn da fhiondachtuin;

meisde dun gurbh Ulltaibh ind,

tnudh re hUlltaibh ag Eirind.


35 Tuigim, o thesda tusa,

coimhed air nach urusa;

as leir duinn, os dun do bhen,

go reidh on tnúdh nach tigther.


36 Bit fesda reidh re roile

clanda riogh Fhoid Ughoine;

triot do eirigh éd orra,

do reidhigh th’eg etorra.


37 Ata a uagh-sa thall rem thaoibh

do choimhéd damh ge diomhaoin;

don fhuil riogh uaimse ar th’ionchaibh

siol as uaisle dh’Eironnchaibh.


38 Ga tigh ’nar togbhadh tusa

meisde me méd m’eolusa;

duil doimhenma triom ag tocht

do bhriogh t’oilemhna ar mh’amhorc


39 Nior dhénta duit, a dhuine,

aidhbhse bhroin don bhanchuire;

doilghe ina sin doibh a dal,

dom dhoigh, ni libh an leanabh.


40 Doni an cumha croidhe tind;

oram fein as edh aithnim;

tig d’ulc do dhoimhenma duin

lucht t’oilemhna nach iontnuidh.


41 Gloir bhreige cidh be aderadh

nar chuis orchra éinleanabh,

tug do bhas a dheimhin dhamh

na leinibh gur chas cumhadh.


42 Ar bhas Grainde abhain bhraithim

tnudh na ndaoine as dofhaichill;

o tharla a ndan duinne a dol

slan an tnuidhe ’nar dtiomcholl.


43 Ge tu ag coigill mo chaoine

fa chomhair na cedaoine,

fuigheal der a Dun na nGall

ni bher ar gcúl da gcaomhnam.


44 Cuairt an bhaile a mbiodh Grainde

d’fhuil Chuind ni cuis luathghaire;

ni sgel ar Ath Senaigh soin;

deghail do chach re chuartoibh.


45 Deich mbliadhna, gidh be heile,

ag sin a h-aois d’aireidhe;

sine ina a h-aois a h-orchra,

sine a gaois, a gniomhartha.


46 Mor n-adhbhar far fhuathuigh me

clann Daluigh a ndiaigh Grainde;

maithim fesda do chru Chuinn

o thesda cnu don chrobhuing.


47 Coill bhentar asa mbarruibh

cruind reidhe an Chlair Chonalluigh;

ni sgarthair ru acht a roighne

marthain rer gcru Chonaillne.


48 Tar gach én obair oile

da nderna Ri an rioghthoighe

a dealbh so do bhi ar fheghain,

ni do damadh doidhenaimh.


49 Stuadh chnesgheal gan chuid radha

niorbh e trath a tesdala;

d’eis a sgagtha do bhi an bhen

dalta mar í nior h-oiledh.


50 Med an orchra is aithnidh dhamh

ge lugha i na a hadhbhar;

Ulltaigh na gcrioch bhfadghlan bhfionn

da ndioth nior fagbhadh fuigheall.